Møteplass

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 20.9, 11, 10, 1. og 22.11 kl.18.00-20.30, Ambulant akuttenhet, Gjøvik

DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

Dialogmøte mellom pårørende og fagfolk.

Møteplass er samlinger hvor du treffer andre med erfaring og kunnskap om det å leve med mennesker som har problemer med psykisk helse- og/eller rus. Pårørende og fagfolk samtaler og deler erfaringer og kunnskap. Møteplass er en likeverdig arena for dialog mellom pårørende og fagpersoner knyttet til kveldens tema.


Sted og tid

Allhuset, Siggeruds gate 6, Gjøvik, kl. 18.00–20.30 alle dager.

Det blir enkel bevertning.Påmelding

For påmelding, innspill eller spørsmål, ring eller send sms til 410 60 274 – eller send epost til: karin.fjellseth@sykehuset-innlandet.noProgram

Onsdag 20. september 2017 - Erfaringer i møte med NAV

Onsdag 11. oktober 2017 - Hvordan opplever vi pasienters rett til selvbestemmelse?

Onsdag 1. november 2017 - Er det plass til alle i familien?

Onsdag 22. november 2017 - Hvordan ta vare på seg selv?

Godkjenninger

Kurset er godkjent  som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, Norsk psykologforening.

Når og hvor

Tid
20.9, 11, 10, 1. og 22.11 kl.18.00-20.30
Sted
Allhuset,
Siggeruds gate 6, Gjøvik
 
Arrangør
Ambulant akuttenhet, Gjøvik
 
Mer informasjon
karin.fjellseth@sykehuset-innlandet.no