Møteplass

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, DPS poliklinikk, Lillehammer

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser  og rusproblemer.

Møteplass er samlinger hvor du treffer andre med erfaring og kunnskap om det å leve med mennesker som har problemer med psykisk helse og-/eller rus.  Møteplass er en likeverdig arena for dialog mellom pårørende og fagpersoner knyttet til tema som står på programmet. 


Planlagte møter våren 2017:
Ingen datoer foreløpig.

Samlinger åtte ganger i året fra klokka 18.00-20.30 (januar, februar, mars, april, september, oktober, november og desember).

Når og hvor

Sted
DPS Lillehammer
  
Arrangør
DPS poliklinikk, Lillehammer
 
Kontakt
Marjan Frankenberg
Telefon: 06200