Når begynnelsen er vanskelig

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 26.09.2018

Foreldrestøtte og barnevern i graviditet, barsel- og nyfødtperioden.

Seminaret er en del av Forskningsdagene 2018 med tema "Oppvekst".

Formålet er å dele kunnskap og øke bevisstheten om problemer og muligheter for å utvikle bedre faglige og tverrfaglige praksiser rundt gravide, foreldre og nyfødte hvor det er store barnevernbekymringer og hjelpebehov.

Tid og sted

26. september 2018, kl. 08.30–15.30
Sykehuset Innlandet Lillehammer, Auditoriet
Anders Sandvigs gt. 17 (inng. Søndre gate)

Målgruppe

Barnevern- og familievernkontor, psykisk helsevern for barn og voksne, rusbehandling, nyfødtavdelinger, føde/barselomsorg i kommune og sykehus, studenter og ansatte på barnevernutdanningen HINN og andre som arbeider med målgruppen. Tidligere og framtidige deltakere i prosjektet Simulering Spedbarnevern har prioritet dersom interessen er større enn maks antall plasser.

Påmeldingsinformasjon

Gratis, enkel servering. Påmelding innen 14. september 2018

Påmeldingslenke fagseminar barn

NB. Forfall etter 23. september og ikke-møtt faktureres arbeidssted for reell kostnad pr. pers. kr. 700,-.
Fagdagen arrangeres med økonomisk støtte fra Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) for Sykehuset Innlandet og kommunene i Innlandet og Høgskolen i Innlandet.

Program

08.15 Registrering

08.30 Introduksjon. Respektere, beskytte, lindre, hjelpe og forebygge |Foreldrestøtte og spedbarnvern når begynnelsen er vanskelig
ved Kerstin Söderström, førsteamanuensis og psykologspesialist, HINN/SI HF

08.45 "De tok barnet mitt" |Foreldres opplevelse av barnevern og omsorgsovertakelse like etter fødsel
ved Siv Elin Reitan, erfaringskonsulent fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

09.30 Pause

09.45 Rusavhengig og nybakt mor. Hvem er hun, hva har hun i "bagasjen", og hvordan kan hun hjelpes?
Presentasjon av ny PhD-avhandling om sammenhenger mellom barndomstraumer, mors rus - og psykisk helseproblemer og betingelser for god foreldrefungering
ved Ulrika Håkansson, førsteamanuensis og psykologspesialist, HINN

11.30 Lunsj

12.15 De minste barnas stemme | Vold og omsorgssvikt i perinatalfasen
ved Mette Sund Sjøvold, psykologspesialist ved Alternativ til vold (ATV)

14.00 Pause

14.15 Hvordan brukes utviklingspsykologiske begreper i barnevernets vurderinger og beslutninger om omsorgsovertakelse av spedbarn?
ved Nils Henry Madsstuen, psykolog, BUP Lillehammer

15.00 Oppsummering og avslutning

Når og hvor

Dato
26.09.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
SI Lillehammer
  
Arrangør
Høgskolen i Innlandet (HINN), institutt for veiledning og sosialfag, barnevernutdanningen Sykehuset Innlandet stabsområde fag, divisjon psykisk helsevern. 
Kontakt
Kerstin Söderström, se epostadresse
Anders Sandvig jr.: anders.sandvig@inn.no
 
Mer informasjon
kerstin.soderstrom@sykehuset-innlandet.no  

Forelesere

Mette Sund Sjøvold er psykologspesialist ved Alternativ til Vold i Follo. Hun har tidligere jobbet som sjefpsykolog ved Aline poliklinikk i Oslo kommune og har mange års erfaring med utredning og hjelp til sped- og småbarn og deres omsorgspersoner. Hun har vært medlem av Barnesakkyndig kommisjon og har jobbet som sakkyndig. Hun har sammen med Kristin G. Furuholmen skrevet boken De minste barnas stemme – utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn (2015).

Siv-Elin Reitan er erfaringskonsulent for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO, og representerer her foreldreerfaringer. RIO jobber for å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer.

Ulrika Håkansson er psykologspesialist og førstamanuensis ved Høgskolen i Innlandet med ekspertise innen foreldreskap og rus. Hun har nylig fullført en doktorgrad om sammenhenger mellom traumer, rus, nevropsykologiske funksjoner og foreldrenes evne til å holde barnet i sitt sinn.

Kerstin Söderström er psykologspesialist i Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet og forsker ved barnevernutdanningen, Høgskolen i Innlandet. Hun er ansvarlig for problemstillinger rundt omsorgs-
overtakelse ved fødsel i prosjektet «Decisions and Justifications in Child Protection Services» ved Høgskolen i Innlandet.

Nils Henry Madsstuen er psykolog ved Sped- og småbarnteamet, BUP Lillehammer. Han gjør en undersøkelse av hva som er barnevernets og Fylkesnemdas begrunnelser for omsorgsovertakelse ved fødsel. Prosjektet er tilknyttet forskningsprosjektet «Decisions and Justifications in Child Protection Services» ved Høgskolen i Innlandet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.