HELSENORGE

Nordisk fagkonferanse i eksistensiell helse

Årets nordiske konferanse i eksistensiell helse / religionspsykologi er viet eksistensielle sider ved klimautfordringene under temaet Climate Psychology, Existential Health and Sustainable Future.

Climate Psychology, existential Health, and Sustainable Future

Årets nordiske konferanse i eksistensiell helse / religionspsykologi er viet eksistensielle sider ved klimautfordringene under temaet Climate Psychology, Existential Health and Sustainable Future. Konferansen går over to dager og vi adresserer både kliniske og forksningsmessige aspekter.

Forskning på eksistensiell helse - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Spørsmål vi vil løfte fram på konferansen er hvordan vi psykisk og eksistensielt forholder oss til en global økokrise. Hvilken rolle spiller religion og ideelle fellesskap? Endres vårt forhold til naturen? Skjer det en sakralisering av natur, og hvilken rolle spiller det eventuelt for bærekraftige måter å leve på? Skaper klimatrusselen former for sorg – der vi opplever at vi taper noe av det stabile og trygge i tilværelsen og må leve med større grad av eksistensiell utrygghet?

Konferansen gir også rom for nye inputs av faglig og eksistensiell art, god samtaler og kulturopplevelser. VI er stolte av å ha med den samiske multikunstneren Matti Aikio, som vil bidra mandag kveld. Velkommen til konferanse i oktober!

This year's Nordic Conference in Existential Health / Psychology of Religion will address existential aspects of the climate challenges under the theme Climate Psychology, Existential Health and Sustainable Future. During the two conference days we will engage in both clinical and research aspects.

Questions we want to raise are how we mentally and existentially relate to a global eco-crisis. What role do religion and communities play? Is our relationship with nature changing? Is there an ongoing sacralization of nature, and what role does that possibly play for sustainable ways of living? Does the climate threat create forms of grief - where we experience that we lose some of what is stable and secure in life and will have to live with a greater degree of existential insecurity? How does an insecure future affect our present life and daily functioning?

The conference also provides space for new inputs of a professional and existential nature, good conversations and cultural experiences. We are proud to have the Sami multi-artist Matti Aikio, who will contribute on Monday evening. Welcome to the conference in October!

Program dag 1

Klimapsykologi, implikasjoner for klinisk praksis

10.00  Velkommen

10.15  Åpningsforedrag

10.45  Gry Stålsett: Hva er klimapsykologi? Implikasjoner for klinisk praksis

11.30  Mickey Gjerris: How to maintain your sanity while witnessing an Ecocide?

12.15  Lunsj

13.30  Mickey Gjerris, forts.

14.30  Marion Grau: Hvordan takle klimasorg? Om ritualisering, felleskap, teologi, og aktivisme

15.30  Posterpresentasjoner / kaffe

16.00  Walk and talk

17.00  Panel med forelesere - Gry Stålsett, moderator

19.00  Middag

20.30  Cultural program Matti Aikio


Program dag 2

Human – Nature: Research Perspectives

09.00  Tatjana Schnell: Introduction to the day

09.15  Ivo Jirasek: Spiritual experiences of nature: substitution, functional equivalent, or modus of religion?

10.15  David Thurfjell: The sacralisation of nature and its consequences for sustainable living

11.15  Panel: both speakers respond to each other, then questions from the audience

12.00  Lunsj

13.15  Thea Gregersen: Living with climate change: beliefs, emotions and actions.

14.15   Conclusions and closing

 

Poster session

We invite participants to prepare a poster in any topic you find relevant in the area of psychology of religion, to be set up during the conference. Please, send your poster suggestion (topic and content) to the reviewers latest by September 20. We will get back to you within a week, to give you time for further work and print.

Feel free to change headings and images, but keep to the style and format. Note that you should print your own poster and bring it with you to the Honne conference.

Organisers: Önver Cetrez (cetrez@teol.uu.se ), Tatjana Schnell (Tatjana.Schnell@uibk.ac.at ) and Tobias Kvist Stripp (tkstripp@health.sdu.dk).

Kurskomite

Tatjana Schnell, Ônver Cetres, Tobias Kvist Stripp, Hilde Hanevik, Heidi Frølund Pedersen, Christina Lloyd


Påmelding og deltakeravgift

Konferanseavgift kr. 3.900,- /student 2.400,-

Deltagelse én dag 2.300,- /student 1.400,-

For de som ikke bor på hotellet: Middag kr. 410,- (gjøres opp med hotellet)

Påmelding er bindende. Ved avmelding etter 23. september belastes fullt beløp.

150 plasser totalt. 80 deltagere til overnatting, i tillegg 70 deltagere uten overnatting.

Deltakeravgift konferanse begge dager kr. 3.900,-

Deltakeravgift konferanse begge dager student/pensjonist  kr. 2.400,-

Deltakeravgift mandag kr. 2.300,-

Deltakeravgift mandag studenter/pensjonister kr. 1.400,-

Deltakeravgift tirsdag kr. 2.300,-

Deltakeravgift tirsdag studenter/pensjonister kr. 1.400,-

 

Overnatting

Gjøres opp med hotellet av den enkelte deltager ved utsjekking.

Halvpensjon (per dag): kr. 1.045,- pr. person i enkeltrom/ 895,- pr. person i dobbeltrom

Overnatting enkeltrom søndag – tirsdag kr. 2.090,-

Overnatting enkeltrom søndag – mandag kr. 1.045,-

Overnatting enkeltrom mandag – tirsdag kr. 1.045,-

Overnatting dobbeltrom søndag -tirsdag kr. 1.790,-

Overnatting dobbeltrom søndag-mandag kr. 895,-

Overnatting dobbeltrom mandag-tirsdag kr. 895,-


Godkjenning

Kurset er søkt godkjent som videre- og etterutdanning valgfrie kurs for leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og prester (12 timer).

Se våre nettsider for oppdatert informasjon: www.religionspsykologi.no


Forskningssenter for eksistensiell helse

Forskningssenter for eksistensiell helse (tidligere Religionspsykologisk senter) ved sykehuset Innlandet arrangerer den nordiske fagkonferansen for trettende gang. Vi gleder oss over at konferansen har blitt et samlingssted for forskere, fagfolk og studenter med ulike faglige bakgrunner som deler en felles interesse for religionspsykologi og eksistensiell helse. RPS ble etablert av Sykehuset Innlandet i 2008 og driver forskning på tro, livssyn og eksistensielle temaer relatert til helse og behandling – og på samhandling mellom nivåer i den psykiske helsetjenesten. Senteret holder til på Sanderud utenfor Hamar. I 2022 byttet vi navn til Forskningssenter for eksistensiell helse. Les mer på: www.religionspsykologi.no


Fant du det du lette etter?