HELSENORGE

Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi

Med årets hovedtema; Mening, identitet og korona(p)syke, setter vi fokus på hvordan folk har opplevd koronakrisen og hvilke utfordringer den har hatt og fortsatt har for profesjonell omsorg og behandling.

Mening, identitet og korona(p)syke

- Utfordringer og dilemmaer i behandling

Vi har gleden av å ønske velkommen til den 13. nordiske fagkonferansen i religionspsykologi!

Med årets hovedtema, Mening, identitet og korona(p)syke, setter vi fokus på hvordan folk har opplevd koronakrisen og hvilke utfordringer den har hatt og fortsatt har for profesjonell omsorg og behandling.
Konferansen vil presentere fra omfattende forskning på feltet om hvordan en slik krisesituasjon kan påvirke oss og vår psykososiale fungering, og løfte fram spørsmål om krise og identitet, hjelperrollen og dens muligheter og begrensninger, betydningen av mening i livet i krisetider, ulike mestringsstrategier i et emosjonelt kaos, kulturperspektiver og konspirasjonsholdninger.

Som forelesere har vi med oss toneangivende forskere på feltet fra Norden og Europa. Det blir også anledning til å melde på egne presentasjoner i parallelle sesjoner, og som alltid legger vi vekt på rom for samtaler med gamle og nye kolleger.

Honne hotell og konferansesenter ligger på en åskam over Biri like ved Mjøsbrua og byr på flott utsikt over Mjøsa om de omliggende bygdene. Her er det også turmuligheter til enda flottere utsiktspunkter. Etter et år med koronaavlysninger gleder vi oss til å treffe dere, og håper at konferansen lar seg gjennomføre denne gangen.

Program

Mandag 25. oktober 2021

10.00 Åpning ved Knut Storberget
10.15 Krise og utfordringer på identitet ved Per-Einar Binder
12.00 Lunsj
13.15 Det intense ønske om å hjelpe andre – om projektiv identifikasjon ved Sigmund Karterud
14.15 Meaning in time of crises ved Tatjana Schnell
15.15 Panel ved Gry Stålsett (leder), Binder, Karterud, Schnell
16.30 Parallelle sesjoner

19.00 Middag
20.30 Kulturaften: Eventyr fra Asbjørnsen og Moe - Helga Samset, profesjonell forteller

Tirsdag 26. oktober 2021

09.00 Fearing the Covid-19 virus: Reactions during the pandemic and links to mental health and well-being
ved Heidi Frølund Pedersen
10.00 Chaos, coping and caring. Cultural Formulation Interview data on Covid-19 experiences ved Valerie De Marinis
11.00 Kaffe
11.15 Konspirasjonstenkning og koronamestring ved Asbjørn Dyrendal
12.00 Lunsj
13.15 Workshops
14.15 Refleksjoner og implikasjoner for klinisk praksis ved Per-Einar Binder i samtale med Nina Therese Øversveen Svamo
14.45 Oppsummering
15.00 Vel hjem

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Presentasjoner

Vi ønsker å presentere aktuell forskning gjennom parallelle sesjoner (15 minutter) og håper du vil formidle ditt prosjekt.
Send et sammendrag på inntil 200 ord til Tor-Arne Isene innen 20. september 2021.
En komité går gjennom innsendte sammendrag.

Kurskomiteen
Lars J. Danbolt, Valerie DeMarinis, Lars Lien, Tor-Arne Isene, Monica Stolt-Pedersen, Nina Therese Øversveen Svamo, Yvonne Aarestrup og Sigrid Helene Kjørven Haug

Praktisk informasjon

Priser
Konferanseavgift kr. 3.200,- /student 2.100,-
Deltagelse én dag 1.900,- /student 1.300,-
For de som ikke bor på hotellet:
Middag mandag kveld kr. 325,-
(gjøres opp med hotellet)

Påmelding er bindende. Ved avmelding etter 22. september belastes fullt beløp.
150 plasser totalt. 80 deltagere til overnatting, i tillegg 70 deltagere på dagpakke.

Overnatting
Gjøres opp med hotellet av den enkelte deltager ved utsjekking.
Halvpensjon (per dag):
995,- pr. person i enkeltrom
845,- pr. person i dobbeltrom

Godkjenning

Kurset er søkt godkjent som videre- og etterutdanning valgfrie kurs for leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og prester (12 timer). Se våre nettsider for oppdatert informasjon: www.religionspsykologi.no

Bidragsytere

Knut Storberget er en norsk tidligere politiker (Ap) med bakgrunn som forsvarsadvokat. Fra 2019 ble han statsforvalter i Innlandet. Han var stortingsrepresentant fra 2001-2017 og justisminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 - 2011.

Per-Einar Binder er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er psykoterapeut og forsker på menneskers endrings-, bedrings- og utviklingsprosesser, både i psykoterapi, mindfulnesspraksis og i livet ellers.

Valerie DeMarinis er professor i religionspsykologi og kulturpsykologi i både Norge og Sverige. Hun har vært med å lede oversettelsesarbeidet av Kulturformuleringsintervjuet fra DSM-5 til norsk og er faglig ansvarlig for å koordinere bruken av intervjuet i Norge.

Heidi Frølund Pedersen er klinisk psykolog og seniorforsker ved Aarhus Universitetssykehus i Danmark. Hun jobber med intervensjonsforskning blant pasienter med funksjonsforstyrrelser og kronisk smerte, med fokus på mening og vitalitet ved kriser.

Øystein Wang er fast husmusiker på konferansen. Han er sokneprest i Søndre Land med teologi og filosofi i sin bakgrunn, og han er jazzpianist og komponist med en rekke utgivelser sammen med blant andre bandet Pastor Wang Quintet.

Tatjana Shcnell er professor i religionspsykologi ved MF vitenskapelig høgskole. Hun er en av verdens fremste forskere på psykologisk forståelse av mening og tilhørighet i livet, og hvilken betydning mening har for livskvalitet og mestring av sykdom og kriser.

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og administrativ og daglig leder av Institutt for Mentalisering. Han har vært avdelingsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus, og leder av forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo.

Gry Stålsett er førsteamanuensis i reli-
gionspsykologi ved MF vitenskapelig høgskole. Hun har jobbet som spesialpsykolog ved Modum Bad der hun har vært en av arkitektene bak VITA behandlingsmodell som integrerer tro og meningsdannelse i terapi.

Helga Samset har jobbet som heltids forteller fra 1995, og ble landets første forteller som mottok Statens kunstnerstipend i 2002. Hun har hoveddelen av sitt virke blant barn og unge i Den kulturelle skolesekken, og har ellers hatt oppdrag for blant andre NRK og Det Norske Teatret.

Asbjørn Dyrendal er religionshistoriker og professor ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap ved NTNU. Hans forskning omhandler konspirasjonskultur og samfunn i krysskoblingen mot psykologi, og han er medforfatter i boka Hva er konspirasjonsteori?

Nina Therese Øversveen Svamo er doktorgradsstipendiat på Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet. Hun har sin kliniske bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Hennes doktorgrad omhandler Kulturformuleringsintervjuet i BUP.

Religionspsykologisk senter

Religionspsykologisk senter (RPS) ved Sykehuset Innlandet arrangerer den nordiske fagkonferansen
i religionspsykologi for trettende gang. Vi gleder oss over at konferansen har blitt et samlingssted for
forskere, fagfolk og studenter med ulike faglige bakgrunner som deler en felles interesse for religionspsykologi.
RPS ble etablert av Sykehuset Innlandet i 2008 og driver forskning på tro, livssyn og eksistensielle temaer relatert til helse og behandling – og på samhandling mellom nivåer i den psykiske helsetjenesten. Senteret holder til på Sanderud utenfor Hamar.
Fant du det du lette etter?