Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 21.10.2019-22.10.2019, Religionspsykologisk kompetansesenter

Følelser og meningsdannelse – kliniske og litterære perspektiver er tema på den tolvte Nordiske konferansen i religionspsykologi.

Kunnskap om følelsers eller affekters betydning for psykisk helse er sentralt innen psykologi og psykoterapi. På årets konferanse vil dette bli belyst av Jon T. Monsen, som er en ledende forsker på området.

I denne forskningen er affektintegrasjon og affektbevissthet nøkkelbegreper, og de omhandler vår evne til å bevisst oppfatte, tolerere, reflektere over og utrykke følelser på en hensiktsmessig måte. Gunn-Ingrid Ulstein vil knytte denne kunnskapen til religionspsykologi og hvordan metaforer kan romme prosesser av meningsdannelse.

Vi går også til kunsten og litteraturen. Skuespiller Nils Ole Oftebro vil ta oss med inn i Peer Gynts univers og Marit Aalen vil utdype de komplekse følelsene og begjærene som kjennetegner Peer Gynts personlighetsutvikling. Jan-Olav Henriksen tar denne tematikken videre inn i forholdet mellom selverfaring og religion. I tillegg kommer en rekke bidrag i valgfrie seminarer.

Som alltid legger vi vekt på tid for samtaler med gamle og nye kolleger. Honne hotell og konferansesenter ligger vakkert til på Biri like ved Mjøsbrua og byr på flott utsikt over Mjøsa og de omliggende bygdene. Her er det også turmuligheter til enda flottere utsiktspunkter.

Målgruppe

Leger, sykepleiere, prester, psykologer og andre helserelaterte faggrupper.

Presentasjoner

Vi ønsker å presentere aktuell forskning gjennom parallelle sesjoner (15 minutter) og håper du vil formidle ditt prosjekt.
Send et sammendrag på inntil 200 ord til Tor-Arne Isene innen 20. september 2019.

En komité går gjennom innsendte sammendrag.

Påmeldingsinformasjon

Konferanseavgift kr. 2.950  (studenter og pensjonister 1.950) - inkluderer lunsj begge dager

Deltagelse én dag 1.600

For de som ikke bor på hotellet:
Middag mandag kveld kr. 325
(Middag gjøres opp med hotellet)

Påmeldingslenke for ansatte i Sykehuset Innlandet, og andre som ønsker å få tilsendt faktura

Påmeldingsfrist 27. september 2019
Påmelding er bindende. Ved avmelding etter 20. september belastes fullt beløp.

Overnatting

Gjøres opp med hotellet av den enkelte deltager ved utsjekking.

Halvpensjon (søndag kveld - tirsdag):
1830,- pr. pers. i enkeltrom
1530,- pr. pers. i dobbeltrom

Halvpensjon (mandag - tirsdag):
915,- pr. pers. i enkeltrom
765,- pr. pers. i dobbeltrom

Godkjenning

Kurset er søkt godkjent som videre- og etterutdanning valgfrie kurs for leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og prester (12 timer).
Se våre nettsider for oppdatert informasjon:
www.religionspsykologi.no


Forelesere

Jon T. Monsen er professor i klinisk psykologi ved Universitet i Oslo. Han har bidratt til å utvikle affektbevissthetsmodellen og har forsket på denne behandlingsmodellen i kliniske sammenhenger siden sin doktorgrad i 1994. Han arbeider som daglig leder for «Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi», og så langt er det publisert 22 studier fra prosjektet.

Gunn-Ingrid Ulstein er psykolog. Hun holder for tiden på med et PhD-prosjekt innen religionspsykologi, knyttet til Mulisenterprosjektet ledet av Monsen og MF vitenskapelig høyskole. Tema er sammenhenger mellom språk og opplevelse, med særlig fokus på betydningen av metaforer relatert til eksistensielle meningsdannelsesprosesser.

Nils Ole Oftebro er en av Norges mest anerkjente og profilerte skuespillere. Han har spilt flere store roller på scene og i film fra sin debut i 1968 og frem til i dag, deriblant i flere oppsetninger som Peer i Henrik Ibsens stykke Peer Gynt. Oftebro fikk Amandaprisen i 1986 og 1998, Kritikerprisen i 1990 og Hedda-prisen i 2006 for beste mannlige hovedrolle i «Et spansk stykke». I 2003 ble han kåret til Årets lydbokstemme.

Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi (religionsfilosofi) ved MF vitenskapelig høyskole og professor II ved Universitetet i Agder. Han er utdannet både teolog og filosof og har i sitt forfatterskap vært særlig opptatt av hvordan man kan formulere kristen tro på samtidens vilkår og i dialog med andre vitenskaper.

Marit Aalen er idehistoriker og psykolog, og arbeider som førsteamanuensis ved OsloMet, på fagfeltet psykisk helsearbeid. I sin doktorgrad fra 2016 går hun Ibsens figur, Peer Gynt, etter i sømmene. Hans personlighetsutvikling belyses med begrepsapparatet til psykoanalytikerne Melanie Klein og Wilfred Bion.

Gry Stålsett er psykologspesialist og fagrådgiver ved Kildehuset, Modum Bad, og førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig Høgskole. Hun var med å utvikle Vita-avdelingen ved Modum Bad, hvor hun i mange år har arbeidet som psykolog. Hun benyttes som fagekspert på eksistensiell og emosjonell førstehjelp og forsker og publiserer særlig innen klinisk religionspsykologi.

Hege Ringnes er cand.polit. med psykologi hovedfag, og arbeider som universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo. Hun er i sluttfasen av sitt PhD-prosjekt innen religionspsykologi om emosjonsregulering blant medlemmer av Jehovas Vitne.

Peter la Cour er psykolog og har en doktorgrad i religionspsykologi. Han arbeider ved Center for Komplekse Symptomer, Frederiksberg Hospital.Interessefeltet hans er særlig de praktiske aspektene ved religionspsykologien slik de arter seg i det sekulære samfunnet, det vil si med vekt på de mer allmenne og eksistensielle spørsmålene i menneskers liv.

Tatjana Schnell er ass. professor i psykologi ved Innsbruck Universitet og professor II ved MF vitenskapelig høyskole. Hun er en ledende forsker på psykologisk forståelse av mening, kilder til mening og meningskrise. Hun har bakgrunn fra psykologi, filosofi og teologi og har forsket på både ateistiske og religiøse former for meningsdannelse.

Program 20. oktober

19.00 Middag og sosialt samvær

Program 21. oktober

09.00 Registrering og kaffe

10.00 Åpning
ved Susan Juell, avdelingssjef

10.15 Affektenes fenomenologi
ved Jon T. Monsen

11.15 Hva menes med affektintegrasjon?
ved Jon T. Monsen

12.15 Lunsj

13.30 Affekter og eksistensielle tema i psykoterapi
ved Gunn-Ingrid Ulstein

14.45 Hvordan arbeide med affektintegrasjon i terapi?
ved Jon T. Monsen

16.00 Parallelle sesjoner

19.00 Middag

20.30 Kulturaften: Guidet tur i Peer Gynts univers
ved Nils Ole Oftebro

Program 22. oktober

09.00 Affektene og selvet mellom Gud og Gynt
ved Marit Aalen

10.15 Valgfrie seminarer:
Følelsesregulering i doktrinær religion – eksempler fra Jehovas Vitne
ved Hege Ringnes

Crises of meaning, suffering and pain
ved Tatjana Schnell og Peter laCour

Følelser, tro og depresjon – kliniske erfaringer fra 20 år med Vita-modellen, Modum Bad
ved Gry Stålsett

12.00 Lunsj

13.15 Selverfaring og religion
ved Jan-Olav Henriksen

14.15 Diskusjon og oppsummering
ved Jon T. Monsen og Gry Stålsett

15.00 Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kurskomite

Lars Lien, Lars J Danbolt, Knut Hestad, Tor-Arne Isene, Kjersti Olstad, Ane Inger Bondahl Søberg, Monica Stolt-Pedersen, Valerie DeMarinis og Sigrid Helene Kjørven Haug

Når og hvor

Dato
21.10.2019-22.10.2019 
Klokkeslett
19:00-15:00
Sted
Honne Hotell og Konferansesenter AS
Honnevegen 60, 2836 Gjøvik
Tlf.: 975 08 100
 
Arrangør
Religionspsykologisk kompetansesenter
 

Religionspsykologisk senter

Religionspsykologisk senter (RPS) ved Sykehuset Innlandet arrangerer den nordiske fagkonferansen i religionspsykologi for tolvte år på rad. Vi gleder oss over at konferansen har blitt et samlingssted for forskere, fagfolk og studenter med ulike faglige bakgrunner som deler en felles interesse for religionspsykologi.

RPS ble etablert av Sykehuset Innlandet i 2008 og driver forskning på kultur, tro, livssyn og eksistensielle temaer relatert til helse og behandling – og på samhandling mellom nivåer i den psykiske helsetjenesten. Senteret holder til på Sanderud utenfor Hamar.

Les mer om Religionspsykologisk senter
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.