Obligatorisk emnekurs i ECT

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 05.02.2019-06.02.2019

Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri.  I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.

Tid og sted

5. og 6. februar 2019
Quality Hotel Strand, Gjøvik  | veibeskrivelse

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri. Gjøvik-kurset er spesielt tenkt for LIS og annet helsepersonell som er i gang med ECT-behandling. Det er bare mulig å melde seg på begge kursdagene, da LIS som kun trenger emnekurset kan ta dette ellers i året. LIS har forrang til dette kurset, men overleger og annet helsepersonell som er involvert i ECT kan også søke og vil få beskjed om plass så snart søknadsfristen er ute.

Læringsmål, arbeidsmetoder

Etter kurset skal deltakerne kjenne indikasjoner og forsiktighetsregler ved ECT, kjenne til vanligste bivirkninger og kunne korrekt elektrode-plassering. Kursdeltakere skal i tillegg forstå ECT-apparaturens funksjoner, samt modifisere innstillinger i denne og tolke resultat av utskrift.

Dag 1 (obligatorisk emnekurs for LIS): Plenumsesjoner. Kursprøve (multiple choice)

Dag 2 (praktisk ECT):
Arbeidsgrupper, praktiske øvelser, video.

Program dag 1

09.30 Registrering
10.00 Krampebehandlingens historie (20 min.)
10.20 Hvordan virker ECT? – status i dag (25 min.)
ved Eivind Aakhus, ph.d, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet
10.45 Pause
11.00 Indikasjoner og kontraindikasjoner (25 min.)
11.25 Somatiske sykdommer ved ECT (20 min.)
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus
11.45 Pause
12.00 Elektrodeplassering, doseberegning (25 min.)
12.25 Behandlingsmonitorering (20 min.)
ved Per Bergsholm, overlege, dr. med, Helse Førde
12.45 Lunsj
13.30 Kognitive effekter av depresjon og ECT (25 min.)
13.55 Monitorering av kognitive effekter (20 min.)
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus
14.15 Pause
14.30 Forberedelse til ECT
Medikamenter under og etter ECT
ved Per Bergsholm, overlege, dr. med, Helse Førde
15.15 Pause
15.30 Etiske betraktninger og samtykke (45 min.)
ved Svein Martin Luth, MA, avdelingsoverlege Sykehuset Innlandet
16.15 Kursprøve
16.30 Avslutning

Program dag 2

Denne dagen deles kursdeltakerne i to grupper. Gruppe 1 og 2 har motsatt program av gruppe 3 og 4.

09.00 Gruppe 1 og 2:
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
ved Gruppeleder Svein Martin Luth og Pelle Dahlin (gr.1)
ved Gruppeleder Ute Kessler, Pelle Dahlin (gr.2)

Gruppe 3 og 4:
EEG utskrift – tolkning og praktisk nytte
ved Eivind Aakhus (gr. 3)
ved Eivind Aakhus og gruppeleder Per Bergsholm (gr. 4)

10.45 Gruppe 1 og 2:
Kliniske drøftinger om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer
Ta med eksempler
ved Svein Martin Luth, Ute Kessler og Pelle Dahlin

11.30 Lunsj

12.30 Gruppe 1 og 2:
EEG utskrift – tolkning og praktisk nytte
ved Eivind Aakhus (gr. 1)
ved Eivind Aakhus og gruppeleder Per Bergsholm (gr. 2)

Gruppe 3 og 4:
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
ved Svein Martin Luth og Pelle Dahlin / Fred Berninger Importe (gr. 3)
ved Svein Martin Luth og Pelle Dahlin. Gruppeleder: Ute Kessler (gr. 4)

Gruppe 3 og 4 (ca kl. 14.00):
Klinisk drøfting om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer
Ta med eksempler
ved Svein Martin Luth, Ute Kessler og Pelle Dahlin

14.45 Evaluering
15.00 AvslutningPriser

Kursavgift 2 dager: 3400,- (faktureres)

Kurset har plassbegrensning og LIS vil bli prioritert, men interesserte overleger og sykepleiere kan få plass hvis kapasitet. (Totalt 50 plasser).
Overnatting bestilles og betales av den enkelte. Quality Hotel Strand, tlf. 61 13 20 00.
Ved hotellbestilling oppgi «ECT-kurs / Sykehuset Innlandet».
Husk å sjekke om du vil trenge tilknytningsdøgn (kr 1095,-) for å nå kursstart.
Helpensjon inkluderer overnatting, middag og dagpakke til kr. 1535,-.
Dagpakke, kr 520,- kursdag 2 er påkrevd av hver deltaker. Kursdeltakere med helpensjon betaler kun én dagpakke i tillegg.

Påmelding

Påmeldingsfrist fredag 11. januar 2019
Ved avmelding etter 29. januar 2019, eller uteblivelse fra kurset belastes full kursavgift.

Godkjenninger

Dag 1 er godkjent som obligatorisk emnekurs for leger i spesialisering i spesialiteten psykiatri.
Begge kursdager er godkjent for legers videre- og etterutdanning i spesialiteten psykiatri med 6 timer hver dag.

Når og hvor

Dato
05.02.2019-06.02.2019 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Quality Hotel Strand
Strandgata 15, 2815 Gjøvik
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.