Pakkeforløp psykisk helse og rus

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 26.03.2019 , DPS Tynset, BUP Hedmark

Regional samling med gjensidig informasjon og samarbeid i forbindelse med innføring av pakkeforløp psykisk helse og rus.

I samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og brukerorganisasjonene, har divisjon Psykisk helsevern, DPS Tynset, BUP Hedmark Tynset, KoRus-Øst og Kommunenes sentralforbund (KS) gleden av å invitere til regional samling.

Sted og tid

Kompetansesenteret, Aumliveien 4, Tynset
26. mars 2019, kl. 10.00–15.00

Målgruppe

Tilbudet til både voksne og barn vil være tema i løpet av dagen, og vi inviterer de som fra kommunene jobber med psykisk helse og rus i bred forstand. Vi ønsker særlig å invitere fastleger og ledere og andre som har koordinerende roller for samarbeidende tjenester som NAV, psykiatritjenestene, helsestasjon, barneverntjenesten, PP-tjenesten, koordinerende enhet.

Vi inviterer til ettermiddagsmøte for fastleger/henvisere om pakkeforløp psykisk helse og rus. Det vil være mulig å delta via videokonferanseutstyr.

Påmelding

Deltagelse, inklusiv kaffe og lunsj, er gratis.

Påmelding innen 21. mars 2019

Program

10.00 Velkommen ved Fylkesmannen
ved Arild Bækkevold

10.15 Hvorfor pakkeforløp er nyttig for pasienter/brukere
– Informasjon, samarbeid, rettigheter m.m.
ved Eva Sparre-Stokke Kraft, erfaringskonsulent ved avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Sanderud og Jeanette Rundgren, rådgiver i KoRus-Øst

10.45 Pause

11.00 Implementering av pakkeforløpene i kommunene
ved Liv Kaatorp, KS

11.15 Pakkeforløpe fra spesialisthelsetjenestens perspektiv
ved Marianne Lundgård

11.30 Pakkeforløpene
– Endringer fra fastlegens perspektiv, eventuelt
ved Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent BUP Hamar

12.00 Lunsj

12.45 Pakkeforløp i praksis – samhandling som utfordrer
– Gruppearbeid: «Hvordan lykkes sammen her?»
ved Innledning ved brukerrepresentant, Tynset kommune og spesialisthelsetjenesten

15.00 Avslutning

Ettermiddagsmøte for fastleger/henvisere

Vi inviterer til ettermiddagsmøte for fastleger/henvisere om pakkeforløp psykisk helse og rus. Det vil være mulig å delta via videokonferanseutstyr.

 

16.00 Informasjonsmøte om pakkeforløp psykisk helse og rus for fastleger/henvisere.
Innledning ved praksiskonsulent og fastlege Ragnhild Dybvig
«Koordinerte henvisninger og god samhandling»
ved DPS Tynset og BUP Tynset

17.30     Slutt

 

Les mer om pakkeforløp på Helsedirektoratets nettsider

Når og hvor

Dato
26.03.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Kompetansesenteret, Aumliveien 4, Tynset
 
Arrangør
DPS Tynset, BUP Hedmark
Fylkesmannen i Innlandet, KS, KoRus-Øst 
Kontakt
Marianne Lundgård, tlf. 908 87 429
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.