PANNS

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 20.11.2018 , TIPS Innlandet

PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet.
PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Målgruppe

Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, det vil si leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning.

Pris og påmeldingsinformasjon

Gratis for ansatte i Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern.

Kr. 300,- for ansatte i kommuner og andre foretak.
Lunsj påkostes selv.

Påmeldingsfrist 2. november 2018.

Påmelding og betaling:

Påmeldingslenke for ansatte i divisjon Psykisk helsevern

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening, Norsk psykologforening, Norsk sykepleierforbund og Norsk ergoterapeutforbund.

Program

Foreleser: Elisabeth Haug, psykiater, PhD.

09.00 Historie, introduksjon – bakgrunn for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Administrasjon av PANSS/SCI-PANSS

09.45 Pause

10.00 Hvordan skåre og tolke PANSS/SCI-PANSS

10.45 Pause

11.00 Visning av et rollespilt SCI-PANSS intervju på video

12.00 Lunsj

12.45 Skåring av intervju i smågrupper

13.30 Pause

13.45 Diskusjon av administrasjon, tolkning, skåring i plenum

15.00 Oppsummering og evaluering

Små endringer i programmet kan forekomme.

Når og hvor

Dato
20.11.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Moelv
Sykehuset Innlandet
Kastbakkveien 9, 2390 Moelv
 
Arrangør
TIPS Innlandet
Faglig ansvarlig: TIPS Sør-Øst 
Innlegg fra
Elisabeth Haug, psykiater, PhD. 
Kontakt
Hilde Kristin A. Aam, TIPS konsulent
 
Mer informasjon
Hilde.Kristin.Albrigtsen.Aam@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.