PANNS

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 22.10.2020

PANSS/ SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander.

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet.

Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videoopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Tid og sted

Brumunddal, Buttekvern 1, 22. oktober 2020, kl. 09.00–15.00

Målgruppe

Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, det vil si leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning.
30 deltakere per kurs.

Påmeldingsinformasjon

Gratis for ansatte i Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern.
Kr. 300,- for ansatte i kommuner og andre foretak.
Lunsj påkostes selv.
Elektronisk påmelding innen 2. oktober 2020 -


Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening, Norsk psykologforening,
Norsk sykepleierforbund og Norsk ergoterapeutforbund.

Program

Foreleser: Elisabeth Haug, psykiater, PhD.
Faglig ansvarlig: TIPS Sør-Øst

09.00 Historie, introduksjon
– Bakgrunn for utvikling av PANSS/SCI-PANSS
– Administrasjon av PANSS/SCI-PANSS
– Hvordan skåre og tolke PANSS/SCI-PANSS

10.30 Pause

10.40 Video (SCI-PANSS-intervju)

11.20 Lunsj

12.00 Diskusjon og skåring i smågrupper

13.15 Pause

13.30 Diskusjon av administrasjon, tolkning og skåring i plenum

14.30 Tilbakemelding og avslutning

Når og hvor

Dato
22.10.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Arrangør
TIPS Innlandet 
Kontaktinformasjon
Hilde Kristin A. Szabo, TIPS konsulent
 
Mer informasjon
hk.a.szabo@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?