Pasientstyrt Marevanbehandling, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Settes opp ved behov

Kurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.

Du som deltar på kurset må være i stand til å motta skriftlig og muntlig informasjon, og må være motiverte for å bruke egenmåling i overskuelig fremtid. Det er fastlegen som henviser til kurset når det er aktuelt.

Sted og tid

Kurset roterer mellom Sykehusene i SI. Kurs vår 2019 fulltegnet. Nytt kurs høsten 2019.
Henvisninger rettes til det sykehuset du vanligvis behandles ved.

Tema på kursdagene

Følgende faggrupper vil delta i kurset: Kardiolog/lege, sykepleier, bioingeniør, sykepleier fra behandlingshjelpemidler og ernæringsfysiolog.
Hensikten med kurset er at du skal få praktisk og teoretisk opplæring i egenmåling av INR og egendosering av Marevan. I tillegg til at du møter fagpersoner, vil du også treffe andre med samme utfordringer og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer.
Du følges opp med korte individuelle telefonsamtaler angående INR-målinger og Marevan-dosering mellom kursdagene.

Egenandel og reise

Det er egenandel for kurset og på eventuelle individuelle samtaler dersom du ikke har frikort. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Se Helsenorge.no eller ring 915 05 515.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger sendes til avdellingsoverlege Anders Meyer-Nilsen, Medisinsk avdeling Elverum 

Når og hvor

Tid
Settes opp ved behov
Klokkeslett
 
Kontaktinformasjon
Anders Meyer-Nilsen, medisinsk avdeling Elverum
 
Mer informasjon
anders.meyer-nilsen@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.