Pasientstyrt Marevanbehandling, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Settes opp ved behov

Kurstilbud til personer som står fast på Marevan og har hatt stabile/forutsigbare doser siste seks måneder, og som ønsker å måle INR selv.

Du som deltar på kurset må være i stand til å motta skriftlig og muntlig informasjon, og må være motiverte for å bruke egenmåling i overskuelig fremtid. Det er fastlegen som henviser til kurset når det er aktuelt.

Sted og tid

Kurset roterer mellom Sykehusene i SI. Kursoppstart var på Elverum 15.11.2018.
Henvisninger rettes til det sykehuset du vanligvis behandles ved.

Tema på kursdagene

Følgende faggrupper vil delta i kurset: Kardiolog/lege, sykepleier, bioingeniør, sykepleier fra behandlingshjelpemidler og ernæringsfysiolog.
Hensikten med kurset er at du skal få praktisk og teoretisk opplæring i egenmåling av INR og egendosering av Marevan. I tillegg til at du møter fagpersoner, vil du også treffe andre med samme utfordringer og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer.
Du følges opp med korte individuelle telefonsamtaler angående INR-målinger og Marevan-dosering mellom kursdagene.

Egenandel og reise

Det er egenandel for kurset og på eventuelle individuelle samtaler dersom du ikke har frikort. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.
Se Helsenorge.no eller ring 915 05 515.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger rettes til det sykehuset du vanligvis behandles ved.

Når og hvor

Tid
Settes opp ved behov
Klokkeslett
 
Kontakt
Tove Rønsberg,
Ressurssenter for Pasient- og pårørendeopplæring
 
Mer informasjon
tove.grafsronningen.ronsberg@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.