Perspektivkonferanse

Konferanse , 01.02.2019

Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Den handler om medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling.

Perspektivkonferansen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe, som er et rådgivende organ som gir innspill til arbeidet med å utvikle en framtidig sykehusstruktur. Referansegruppen består av representanter fra begge fylkesting, alle regionråd i Hedmark og Oppland og KS, samt Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Arrangementet har invitert stortingsrepresentanter, fylkesutvalg, fylkesråd, fylkestingets gruppeledere, ordførere, fylkesstyrer i politiske partier i Hedmark og Oppland og Fylkesmannen i Innlandet.

Se perspektivkonferansen her!

Program

(Foreløpig oversikt over innledere og tema. Endelig program kommer.)

Åpning
Anne Enger, styreleder

Innlegg ved helse- og omsorgsministeren
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Utvikling av framtidens helsetjeneste i Vestre Viken med nye Drammen sykehus som virkemiddel
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF

En modell for framtidig samhandling: SAM-AKS
Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker

Avansert medisinsk behandling i pasientens hjem: Hjemmedialyse
Irene Teppdalen, sykepleier

Når pasienten trenger noe sykehuset ikke tilbyr: Brukerdrevet innovasjon
Mads Thrane, pårørende og gründer
Line Kathrine Lund, barneoverlege

HelseINN: En motor for innovasjon i Innlandet
Thomas Breen, fylkesråd
Ingrid Olstad Busterud, direktør HelseINN

Ambulansedroner: Framtidens pasienttransport?
Mohammad Derawi, professor NTNU

Informasjon om utviklingen av framtidens spesialisthelsetjeneste i Innlandet

Spørsmål og svar

Oppsummering
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører og leder av Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe

Når og hvor

Dato
01.02.2019 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Honne hotell og konferansesenter
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.