Perspektivkonferansen

Konferanse, 14.01.2017

Konferansen setter fokus på medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling.

Program

10.00 Åpning
Ved Anne Enger, styreleder i Sykehuset Innlandet

10.15 Framtidens spesialisthelsetjeneste – hvordan skape pasientens helsetjeneste?
Ved Olav Røise, professor i medisin ved Universitetet i Stavanger

11.10 Teknologiens betydning i framtidens pasientbehandling
Ved Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning

11.40 Lunsj, utstilling og demonstrasjoner

12.20 Gode pasienttilbud i Innlandet
Ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet

12.35 Forventninger til framtidens pasienttilbud

  • Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland
  • Marte Kvittum Tangen, fastlege i Tynset kommune
  • Audun Amdahl, Helse- og omsorgssjef i Lillehammer kommune
  • Inger Torun Klosbøle, ordfører i Nord-Aurdal
  • Ketil Kjenseth, Stortingets helse- og omsorgskomité

13.30 Kaffe og demonstrasjoner

13.45 Framtidig sykehusstruktur i Innlandet – klart for høring
Presentasjon av høringsdokumenter ved Jon Petter Blixt, Randi Mølmen
og Roger Jenssen i Sykehuset Innlandet

14.20 Spørsmål fra salen

14.50 Oppsummering
Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe ved fylkesordfører
Even Aleksander Hagen

Om konferansen

Samlingen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandets referansegruppe, som består av representanter fra begge fylkesting, alle regionråd i Hedmark og Oppland og KS, samt Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Når og hvor

Dato
14.01.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Honne konferansesenter, Biri
 

Fant du det du lette etter?