Perspektivkonferansen

Konferanse, 14.02.2020

Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Konferansen gir innblikk i framtidens pasientbehandling gjennom presentasjoner og demonstrasjoner ved fagfolk i og utenfor Sykehuset Innlandet.

Innledere

Anne Grethe Erlandsen
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Anders Ekholm
Seniorrådgiver, Institutet för Framtidsstudier

Anders Grimsmo
Professor emeritus ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Frank Waal
Klinikksjef ved Sykehuset Telemark HF

Marte Kvittum Tangen
Leder i Norsk forening for allmennmedisin

Programmet er under utvikling. Flere navn annonseres i forkant av konferansen.

Perspektivkonferansen er åpen for inviterte deltakere: Stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter, ordførere, fylkesstyrer i politiske partier, KS og Fylkesmannen i Innlandet. I tillegg deltar styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, samt inviterte fagpersoner og foretakets hovedtillitsvalgte og ledergruppe.

Konferansen er åpen for media og overføres direkte på Sykehuset Innlandets nettside.

Når og hvor

Dato
14.02.2020 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Honne hotell og konferansesenter
 
Fant du det du lette etter?