Psykisk helsevern til gravide, spedbarn og foreldre

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 18.10.2017-19.10.2017

Todagers kurs for å styrke faglig kompetanse og samhandling i arbeidet med gravide og spedbarnsfamilier med psykiske-/ruslidelser og andre psykososiale belastninger.

Sted og tid

18. og 19. oktober kl. 09.00-15.00

Hamar kommune, Kommunestyresalen, Vangsveien 51, 2317 Hamar


Målgruppe

Behandlere i psykisk helsevern for voksne og barn, familievern og kommunepsykologer i Hedmark og Oppland.


Pris og påmelding

Kroner 500,- inkl. lunsj. Begrenset antall plasser.

Elektronisk påmelding innen 1. oktober 2017


Godkjenning

Kurset er godkjent med 12 timers vedlikeholdsaktivitet i Norsk psykologforening, 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterut-danningen hos Den norske legeforeningen og 12 timer som som meritterende i Norsk sykepleierforbund.

Program 18. oktober

08.30 Registrering

09.00 Svangerskapets- og foreldreskapets psykologi livsfasens unike terapeutiske muligheter, ved Gro Vatne Brean

10.00 Hvordan psykisk lidelse og ruslidelse påvirker foreldreskap og omsorgskompetanse, ved Gro Vatne Brean

11.00 Samhandling, koordinering og felles forståelse, med barnet i mente, ved Kerstin Söderström

11.30 Lunsj

12.15 Prinsipper i forberedende og forebyggende terapi med gravide og fedre, ved Gro Vatne Brean

13.00 Prenatal tilknytning inklusiv øvelse, ved Gro Vatne Brean

13.30 Å legge til rette for den gode samtalen. Terapi med fokus på endring, ved Gro Vatne Brean


Program 19. oktober

09.00 Spedbarnets omsorgsbehov og konsekvenser av omsorgssvikt, ved Nina Sanner

10.00 Foreldre-barn-behandling i familier utsatt for traumer, vold og konflikt, ved Nina Sanner

11.00 Demonstrasjon/øvelse, ved Nina Sanner

11.30 Lunsj

12.15 Bruken av Mamma Mia – en nettbasert ressurs for gravide, ved Filip Drozd/ Silje Haga

13.15 Pappastøtte og parforholdet, ved Kerstin Söderström/Gro Vatne Brean

14.15 Omsorg og egenomsorg i arbeidet med sårbare små i problembelastede familier, ved Gro Vatne Brean

14.45 Oppsummering og evaluering


Forelesere

Gro Vatne Brean er spesialist i klinisk psykologi med jobberfaring fra barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og voksen- psykiatri, samt privat praksis. Hun arbeider nå for R-BUP (Regionssenteret for barn- og ungdoms psykiske helse) med gravide, sped- og småbarns psykiske helse, blant annet med ansvar for videreutdanning i psykoterapi for gravide.


Nina Sanner er psykologspesialist og leder av Sped- og småbarnsteamet ved BUP Hamar. Hun er i innspurten av et doktorgradsarbeid om ettåringers psykiske helse og er tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarn, R-BUP. Nina er en av få i Norge som er sertifisert i metoden Child-Parent Psychotherapy som fokuserer på hvordan traumer påvirker foreldre-barn relasjonen.


Filip Drozl har mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad på evaluering av internett-intervensjoner i 2013. I hans forskning på RBUP ser han på ulike tiltak fra utviklingen til evalueringen til implementeringen for en varig praksisendring, og er involvert i flere prosjekter rundt sped- og småbarn og foreldre, bl.a. Mamma Mia, Newborn Behavioral Observation og Marte Meo.


Silje Marie Haga har en PhD i psykologi fra UiO, og er ansatt i 100 prosent stilling som Post Doktor ved Nasjonalt Kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Hun er prosjektleder for Mamma Mia-studien som er en omfattende random-isert kontrollert studie hvor det undersøkes om Mamma Mia-programmet forebygger barseldepresjon og virker støttende på gravide og barselkvinner.


Kerstin Söderström er psykologspesialist i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet med ansvar for implementering av behandlingslinjen for gravide, sped- og småbarn med psykososiale belastninger. Hun har lang klinisk erfaring med målgruppen og er deltids-forsker og underviser ved Høgskolen i Innlandet med doktorgrad om foreldreskap og rus.Når og hvor

Dato
18.10.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Hamar kommune, Kommunestyresalen,
Vangsveien 51, 2317 Hamar
 
Arrangør
Sykehuset Innlandet i samarbeid med R-BUP sør-øst. Støtte fra Overordnet samarbeidsutvalg i SI. 
Kontaktinformasjon
Kerstin Söderström | tlf. 932 35 336
 
Mer informasjon
kerstin.soderstrom@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?