Psykoedukativt familiearbeid er AVLYST!

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 14.02.2019-07.04.2019

Gruppelederkurs i psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende.

Pakkeforløp og den Nasjonale faglige retningslinjen fra Helsedirektoratet:
”Utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser” anbefaler psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose. Den kunnskapsbaserte behandlingsmetoden reduserer tilbakefall, bedrer compliance og prognose for pasienten.


Gruppelederkurset er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende. Du får opplæring i samtale- og problemløsningsmetodikk i enkeltfamiliearbeid, kunnskap i psykoseforståelse, stress og sårbarhetsmodellen samt kognitive vansker. Kurset har fokus på hvordan dette kan formidles og bedre ivaretas i møte med pasienter og deres nærmeste.

Godkjenninger

Norsk Psykologisk Forening: 21 timers vedlikeholdsaktivitet og 21 timers fritt spesialkurs til alle spesialitetene. Den Norske Legeforening: Godkjent for allmennmedisin med 21 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Godkjent for psykiatri som 21 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Godkjent for barne- og ungdomspsykiatri med 21 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Norsk Sykepleierforbund, referansenummer: 3216966: meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med totalt 30 timer. Norsk Ergoterapiforbund: 36 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Psykisk helse.

Kurs- og påmeldingsinformasjon

Varighet: seks dager med tre samlinger á to dager.
Simuleringstrening settes opp mellom samlingene. Alle kursdager inkludert simuleringstrening er obligatoriske. Etter endt kurs forplikter du deg til å delta på veiledning en gang i måneden i minimum et år. Ditt arbeidssted skal legge til rette for at du skal kunne starte gruppe etter endt kurs.

Målgruppe

- leger, psykologer og de med treårig helse- og sosialfaglig utdanning ansatt i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Deltakere fra Familiestøtteprogrammet har fortrinnsrett på plassene. PEF gjennomføres med to gruppeledere. Det anbefales derfor at arbeidsplassen sender to kollegaer for å sikre at behandlingstilbudet kan tilbys etter endt kurs.

Påmeldingsinformasjon

Kurset er AVLYST!Program uke 1

14. februar

09.00 Presentasjon av kursledere og kursdeltakere, praktiske opplysninger

09.45 Psykoedukativt / kunnskapsformidlende familiesamarbeid. Presentasjon av forskningsmessig bakgrunn, retningslinjer og manual for et optimalt familietilbud ved psykose. Presentasjon av tidslinje.

10.30 Pause

10.45 Alliansesamtaler, struktur og kommunikasjonsregler

11.45 Lunsj

12.15 Demonstrasjon, øvelser/rollespill av metoder i aktiv lytting i alliansesamtaler

15.00 Gjennomgang av «Family Questionnaire»

15.30 Takk for i dag

15. februar

09.00 Psykose og psykoseproblematikk
ved psykiater

09.45 Pause

10.00 Psykose og psykoseproblematikk
ved psykiater

10.45 Pause

11.00 Tilbakefallstegn

11.45 Lunsj

12.45 Rollespill alliansesamtaler

13.45 Pause

14.00 Kognitive vansker ved psykose
ved psykologspesialist/ nevropsykolog
Hjemmeoppgave: genogram

Program uke 2

7. mars
09.00 Genogram- kartlegging av flergenerasjonsperspektivet. Kartleggingsmetode av familiens belastninger, nettverk, ressurser og tidslinje - demonstrasjon og øvelse

10.15 Pause

10.30 Varseltegnliste og kriseplan

11.30 Lunsj

12.00 Oppstart av enkeltfamilie - 1. gruppemøte: Personlig presentasjon

12.45 Pause

13.00 Øvelser og rollespill av problemløsning

15.30 Takk for i dag
Hjemmeoppgave til i morgen
Forberede 1. gruppemøte: Personlig presentasjon

8. mars

09.00 Rollespill av oppstart av enkeltfamilie - 1. gruppemøte: Personlig presentasjon

10.30 Problemløsning i enkeltfamilie ved bruk av aktiv lytting, positiv reformulering, struktur og psykoedukasjon inn i familiens situasjon - demonstrasjon av problemløsning i enkeltfamiliegruppe

12.00 Lunsj

13.00 Øvelse/ rollespill av gruppemøte med problemløsning - øve på de enkelte delene av møtet

15.30 Takk for i dag

Program uke 3

4. april

09.00 Oppstart og betingelser for gjennomføring av et systematisk kunnskapsformidlende tilbud

09.45 Pause

10.00 Rollespill av psykoedukativ enfamiliegruppe

12.00 Lunsj

12.00 Presentasjon fra praksis

13.15 Pause

13.30 Erfaringer fra pasient og familiemedlemmer

14.15 Pause

14.15 Dokumentasjon/ evalueringsverktøy

15.30 Takk for i dag

5. april

09.00 Repetisjon av tidslinja. Info om psykoedukativ flerfamiliegruppe

09.45 Pause

10.00 Rollespill av psykoedukativ enfamiliegruppe

11.30 Lunsj

12.00 Rollespill fortsetter

14.30 Evaluering og utdeling av kursbevis

15.30 Takk for nå og lykke til!
Forbehold om små endringer i

Medisinsk SIMuleringstrening obligatorisk

Obligatorisk oppmøte to ganger.
21. februar på Reinsvoll kl. 11-14
25. februar på Sanderud kl. 12-15
11. mars på Sanderud kl. 12-15
21. mars på Reinsvoll kl. 11-14

Når og hvor

Dato
14.02.2019-07.04.2019 
Klokkeslett
09:00- Kurset går over tre samlinger.
Sted
Reinsvoll
  
Arrangør
Sykehuset Innlandet i samarbeid med TIPS Sør-Øst 
Kontakt
Hilde Kristin Albrigtsen Aam, TIPS konsulent
913 50 434
 
Mer informasjon
hilde.kristin.aam@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.