HELSENORGE

Regional nettverksamling FACT Innlandet

Nettverkssamlingen har fokus på status og implementering av FACT som samhandlingsmodell.

Målgruppe

Målgruppe er alle interesserte og involverte i satsingen på FACT i Innlandet.

Program

08.30 Registrering med kaffe/te og frukt

09.00 Velkommen – litt om dagen og kort status for FACT-teamene i Innlandet 
ved Anne-Katrine Kroken, ressursperson FACT Innlandet

09.15 Om tilsyn og tilsynsmetode 
ved Tony Heyerdahl, seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet

09.30 Oppfølging av pasienter med kjent psykoselidelse 
ved Sonja Vatn, psykiater hos Statsforvalteren i Innlandet

10.15 Pause

10.30 FACT-team og tvangsbestemmelse etter helse- og omsorgstjenesteloven 
ved Arild Bækkevold og Kim Åge Stenseth, seniorrådgivere, Statsforvalteren i Innlandet

11.00 Underveis-resultater – evaluering av FACT Innlandet 
ved Maria Løvsletten, ressursperson FACT Innlandet, stab fag, divisjon Psykisk helsevern

11.30 Lunsj

12.30 FACT Ringerike – fra prosjekt til ordinær drift 
ved Knut Holthe, teamleder, FACT Ringerike og Anders Lind, avdelingsleder, Ringerike kommune

13.15 Pause

13.30 Prosjekt klinisk farmasøyt i FACT 
ved Liv Marit Seljeflot, klinisk farmasøyt Sykehusapotekene

14.00 Prosjekt somatisk helse i FACT 
Liv Jerven, prosjektstøtte FACT Hedmarken og FACT Sør-Østerdal

14.30 Oppsummering / diskusjon 
ved Arild Bækkevold eller Kim Åge Stenseth

15.00 Vel hjem! 

Fant du det du lette etter?