ReHabiliteringsforum

 

Vi håper du setter av dagene og har lyst til å delta på denne samhandlingsarenaen for habilitering og rehabilitering i Innlandet enten du er helsepersonell som jobber med habilitering i kommune- og spesialisthelsetjenesten, jobber i private rehabiliteringsinstitusjoner, på frisklivssentraler og/eller med ansvar for koordinerende enheter/tildelingsenheter. Brukere og brukerorganisasjoner er også velkommen til å delta.


Program 16. mars

Programledelse: Sykehuset Innlandet, divisjon Habilitering/Rehabilitering

08.30 Registrering | Kaffe / te

09.00 Kulturelt innslag: Guren Hagen

09.15 Åpning av konferansen ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet

Overordnede føringer for habilitering- og rehabiliteringsfeltet

09.35 Retning og prioriteringer innen rehabiliteringsfeltet 
ved Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver Kvalitet, Somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF

10.10 Helsedirektoratets oppdrag innen habiliteringsfeltet
ved Silja Nicoline Angellsen, seniorrådgiver i Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Divisjon kvalitet og forløp, Helsedirektoratet

10.45 Utvikling innen habilitering- og rehabiliteringsfeltet i Sykehuset Innlandet 
ved Astrid Millum, divisjonsdirektør i divisjon Habilitering/Rehabilitering, Sykehuset Innlandet

11.05 Pause | Morning Break, kaffe og te

Innføring av Helsefellesskap

11.30 Helsefellesskap Innlandet
ved Janne Linde, samhandlingsrådgiver i kommunene i Innlandet og Sverre Sætre, rådgiver i Sykehuset Innlandet

12.00 Helsefellesskap Ahus og Kongsvinger-regionen
ved Gyri Andvik Johnsen (samhandlingskoordinator, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Grue)

12.20 Hvorfor er Helsefelleskap viktig?
ved Jordis Pötzl-Obytz, assisterende fylkeslege hos Statsforvalteren Innlandet

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og NAV

12.30 Samarbeid med kommunene innen habilitering, eksempel på bruk av samarbeidsavtaler på individnivå 
ved Edel Kveen, tidligere vernepleier i Lom, nå ordfører i Skjåk kommune og Asbjørg Berget, spesialpedagog i Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet

13.00 Lunsj

14.00 FACT-team | samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Innlandet
ved Anne-Katrine Kroken, Ressursperson Fact Innlandet

14.30 Ungt utenforskap - et innovativt samarbeid mellom kommune, NAV, Vekst bedrift, sosialentreenører og HINN
ved Rita Sandnes, daglig leder i Sølve AS

15.00 HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking - eit utviklingsprosjekt i kommunene Vinje, Bamble og Fjord
ved Randi Brendbekken, overlege ved Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet
Astrid Marie Kvaal, prosjektkoordinator, fagrådgjevar helse og omsorg, Vinje kommune
Irene Øyeflaten, prosjektkoordinator for prosjektet HelseSamArbeid, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland

15.45 Pause | Afternoon Taste Break, kaffe og te

Pasientrettigheter, diskriminering og helserett

16.10 Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
ved Marius Storvik, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

17.00 Avslutning

19.00: Felles middag for de som ønsker det (bestilt og betalt ved påmelding)


Program 17. mars

Programledelse: Statsforvalteren i Innlandet

08.15 Kaffe / te / vann 

08.30 Åpning av konferansedagen ved Knut Storberget, Statsforvalteren i Innlandet

Digital oppfølging

08.50 Erfaringer med digitale konsultasjoner og oppfølging 
ved Kristin Østli avdelingsoverlege ved Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

09.30 Videoveiledningsprosjekt – effekten ved bruk av virtuelle verktøy i EIBI-veiledning
ved Jørn Isaksen, PhD cand. san., rådgiver i Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet

Søsken som pårørende

10.10 SIBS - søsken som pårørende - Om å forebygge psykiske helseplager hos søsken av barn med kroniske helsetilstander
ved Trude Fredriksen, psykologspesialist, PhD stipendiat ved BUP Lillehammer/Otta, Sykehuset Innlandet
I tillegg deltar ansatt ved Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet

10.40 Pause | Morning Break. Kaffe og te

Vergemål

11.00 Hjelp til selvstendighet – Beslutningsstøtte til erstatning for vergemål
ved Bjug Ringstad, tidligere nestleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede og medlem Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Covid 19

11.30 Kliniske utfall etter covid-19
ved Gunnar Einvik, lungelege ved Akershus universitetssykehus

12.10 Erfaringer med covid-19 rehabilitering
ansatte ved seksjon lungerehabilitering Granheim ved Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

12.50 Avslutning

13.00 Lunsj



Priser

   Kursavgift

   kr 1300,-. Avgiften inkluderer dagpakker på hotellet og betales ved påmelding.

   Middag

   Ønsker du å delta på felles middag onsdag 16.3.22 kl. 19.00, krysser du av for dette ved påmelding og betaler for dette. Middagen koster 425 kr. Drikke kjøpes utenom.

   Overnatting

   Ønsker du å overnatte på hotellet, bestilles dette direkte med hotellet, Scandic Hamar.
   Pris: 990,- for enkeltrom. Gå inn på nettsidene https://www.scandichotels.no/

   Oppgi ARB-koden: BSYK160322
   Vi har kun reservert rom frem til 30.01.22. Ved bestilling etter dette kan man risikere at det ikke er ledige rom.

  Godkjenninger

  Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs hos Ergoterapeutene, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, som klinisk fagstige for Fagforbundet samt som vedlikeholdsaktivitet i Norsk Psykologforbund.






  Fant du det du lette etter?