ReHabiliteringsforum

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.03.2018-15.03.2018

 

Sted og tid

Scandic hotel Ringsaker, Kåtorpveien 1, 2320 Furnes
14. mars – 15. mars 2018

Målgruppe

Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringsinstitusjoner, i brukerorganisasjoner med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, individuell plan (IP).

Kursavgift

Kr. 1300,- (avgiften inkluderer dagpakker på hotellet).
Tillegg ved overnatting kr. 1000 betales direkte til hotellet.
Dette inkluderer felles middag kl. 19.00.

Påmelding og betalingsinformasjon

Elektronisk påmelding innen 21. januar 2018

Påmeldingslenke for ansatte i SI

Overnatting må bestilles direkte til Scandic hotel Ringsaker ved annkristin.arnseth@scandichotels.com

Samhandlingstorg

Den første konferansedagen vil det være et Samhandlingstorg hvor flere institusjoner og tiltak innenfor habilitering og rehabilitering blir presentert. Torget åpner forut for konferansestart og stenges ned etter lunsj.

Har du et prosjekt som du ønsker å dele med andre, henvend deg til:

Åse Skarbø Ase.Skarbo@revmatismesykehuset.no eller
Jan Erik Mæhlum jan.erik.mæhlum@sykehuset-innlandet.no
Det er satt av god tid til besøk, og med en kort presentasjon i plenum.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent som meritterende kurs i Norsk Ergoterapiforbund, Norsk Sykepleierforbund, som klinisk fagstige for Fagforbundet samt som vedlegg for spesialistsøknad til Norsk Fysioterapiforbund.

Program 14. mars

08.30 Registrering. Kaffe. Samhandlingstorg åpner.

09.00 Åpning av konferansen
ved Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør
Kulturelt innslag

Programledelse: Sykehuset Innlandet


09.40 Utvikling innen habilitering og rehabiliteringsfeltet - avklaring om arbeids- og ansvarsfordelingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten,
ved Astrid Millum, divisjonsdirektør divisjon Habilitering og rehabilitering

10.00 Brukerperspektiv på tjenestene,
ved Torstein Lerhol, Brukerutvalget i SI og Brukerrådet i divisjon Habilitering og rehabilitering

10.30 Pause.Kaffe/te/åpent Samhandlingstorg - aktørene presenteres kort i plenum

11.30 Hva er viktig for deg?
ved Michael de Vibe, PhD og seniorrådgiver i Kunnskapssenteret

12.30 Lunsj/åpent Samhandlingstorg. Torget stenges kl 14.00

14.00 Det salutogene perspektivet - om mestring og livskvalitet,
ved Bengt Lindstrøm, Prof. Salutogenesis i SVT/NTNU

15.45 Pause. Kaffe/te

16.00

17.30 Mission MacRell - Forestillingen avdekker det problematiske forholdet mellom individ og samfunn, den sosiale situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Program 15. mars

08.30 Åpning av konferansedagen
ved representant fra Fylkesmannen
Kulturelt innslag ved

Satsningsområder innen habilitering og rehabilitering

Programledelse: Fylkesmannskontorene i Hedmark og i Oppland

09.15 Utvikling av nettverk med ressurspersoner i kommunene. Modell for organisering om temaet fysisk konflikthåndtering,
ved Habiliteringstjenesten i SI og en representant fra en kommune

10.00 «Å leve med sykdom»,
ved forfatter og psykolog  Elin Fjerstad

10.30 «The Granheim COPD Study» - kan styrketrening gi KOLS-pasienter bedre muskelstyrke og et bedre liv?
ved Knut Sindre Mølmen, PhD-student og Stian Ellefsen, professor ved Høgskolen i Innlandet

11.00 Pause. Kaffe/te

11.30 Samvalg,
ved Simone Kienlin, sykepleier, PhD.stipendiat UiT Tromsø, tilknyttet HSØ Hamar

12.00 Erfaringer med pasientedukasjon og pasientinvolvering/medvirkning i en klinisk sammenheng - om brukerstyring i behandlingen gjennom tverrfaglig intervensjon,
ved Randi Brendbekken, overlege avd. Fysikalsk medisin og rehabilitering

12.30 Musikk i rehabilitering - hvorfor og hvordan?
ved Audun Myskja, lege forfatter, musiker.

13.30 Avslutning

13.45 Lunsj

Når og hvor

Dato
14.03.2018-15.03.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00 
Sted
Scandic hotel Ringsaker
Kåtorpveien 1, 2320 Furnes
 
Kontakt
Jan Erik Mæhlum, mobil 918 25 095
 
Mer informasjon
jan.erik.mahlum@sykehuset-innlandet.no