ReHabiliteringsforum 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.03.2018-15.03.2018

 

Sted og tid

Scandic hotel Ringsaker, Kåtorpveien 1, 2320 Furnes
14. mars – 15. mars 2018

Målgruppe

Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringsinstitusjoner, i brukerorganisasjoner med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, individuell plan (IP).

Kursavgift

Kr. 1300,- (avgiften inkluderer dagpakker på hotellet).
Tillegg ved overnatting kr. 962 + felles middag kr. 395,-betales direkte til hotellet.

Påmelding og betalingsinformasjon

Elektronisk påmelding innen 27. februar 2018

OBS! Deltaker som  ha tilsendt faktura og ansatte i Sykehuset Innlandet bruker lenken under

Påmeldingslenke for ansatte i SI og de som må ha faktura

Overnatting og middag må bestilles direkte til Scandic hotel Ringsaker ved meeting.innlandet@scandichotels.com

Samhandlingstorg

Den første konferansedagen vil det være et Samhandlingstorg hvor flere institusjoner og tiltak innenfor habilitering og rehabilitering blir presentert. Torget åpner forut for konferansestart og stenges ned etter lunsj.

Har du et prosjekt som du ønsker å dele med andre, henvend deg til:

Åse Skarbø | Ase.Skarbo@revmatismesykehuset.no eller
Jan Erik Mæhlum |jan.erik.mæhlum@sykehuset-innlandet.no
Det er satt av god tid til besøk, og med en kort presentasjon i plenum.

Godkjenninger

Den norske legeforening har godkjent kurset med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning, 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning og 11 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for allmenmedisin.

Kurset søkes også godkjent i Norsk Ergoterapiforbund, Norsk Sykepleierforbund og som klinisk fagstige for Fagforbundet samt som vedlegg for spesialistaktivitet i Norsk Psykologforbund.

Program 14. mars

08.30 Registrering. Kaffe. Samhandlingstorg åpner.

09.00 Åpning av konferansen
ved Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør
Kulturelt innslag ved Hege Øversveen

Programledelse: Sykehuset Innlandet


09.40 Utvikling innen habilitering og rehabiliteringsfeltet - arbeid med avklaring om oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste,
ved Astrid Millum, divisjonsdirektør divisjon Habilitering og rehabilitering

10.00 Brukerperspektiv på tjenestene
ved Torstein Lerhol, Brukerutvalget i SI og Brukerrådet i divisjon Habilitering og rehabilitering

10.30 Pause. Kaffe/te/åpent Samhandlingstorg - aktørene presenteres kort i plenum

11.30 Hva er viktig for deg? Fra patogenese til salutogenese
ved Michael de Vibe, PhD og seniorrådgiver i Kunnskapssenteret

12.30 Lunsj/åpent Samhandlingstorg. Torget stenges kl 14.00

14.00 Samvalg i støpeskjeen
ved Simone Kienlin, avd. for samhandling og Brukermedvirkning Helse Sør-Øst/PhD-student UNN

14.30 Organisering av KE og bruk av Kooordinatorhåndboka
ved Morten Slettmyr, stabsleder tildelingsontoret/jurist Rygge kommune

15.30 Pause. Kaffe/te

16.00 Mission MacRell - Forestillingen avdekker det problematiske forholdet mellom individ og samfunn, den sosiale situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forestillingen settes opp av Harald Sætervoll sammen med elever fra 6. klassetrinn i Stange.


Program 15. mars

08.30 Åpning av konferansedagen
ved representant fra Fylkesmannen
Kulturelt innslag

Satsningsområder innen habilitering og rehabilitering

Programledelse: Fylkesmannskontorene i Hedmark og i Oppland

09.15 En modell for utvikling av ressursgrupper i kommunene i forhold til tema målrettet miljøarbeid 
ved Rita Larsen, vernepleier Habiliteringstjenesten i Hedmark og representant fra en kommune

10.00 The Granheim COPD Study - kan styrketrening gi KOLS-pasienter bedre muskelstyrke og et bedre liv?
ved Knut Sindre Mølmen, PhD-student og Stian Ellefsen, professor ved Høgskolen i Innlandet og representant fra Granheim Lungesykehus 

10.30 Å leve med sykdom
ved Elin Fjerstad, forfatter og psykolog   

11.15 Pause. Kaffe/te

11.45 Erfaringer med pasientedukasjon og pasientinvolvering/medvirkning i en klinisk sammenheng - om brukerstyring i behandlingen gjennom tverrfaglig intervensjon,
ved Randi Brendbekken, overlege avd. Fysikalsk medisin og rehabilitering

12.30 Musikk i rehabilitering - hvorfor og hvordan?
ved Audun Myskja, lege, forfatter og musiker

13.30 Avslutning
ved Astrid Millum

13.45 Lunsj

Når og hvor

Dato
14.03.2018-15.03.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic hotel Ringsaker
Kåtorpveien 1, 2320 Furnes
 
Kontaktinformasjon
Jan Erik Mæhlum, mobil 918 25 095
 
Mer informasjon
jan.erik.mahlum@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?