Rehabiliteringsforum 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 13.03.2019-14.03.2019

Sammen med Fylkesmannen i Innlandet arrangerer Sykehuset Innlandet sitt årlige Rehabiliteringsforum.

Sted

Scandic Ringsaker, Olrud nær Hamar

Målgruppe

Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering

 • i kommuner og i spesialisthelsetjenesten
 • i private rehabiliteringsinstitusjoner  
 • i brukerorganisasjoner
 • med ansvar tilknyttet Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, individuell plan (IP)

Påmeldingsinformasjon

Kr 1200,- (avgiften inkluderer dagpakker på hotellet)

Bindende påmelding innen 21. januar 2019
Elektronisk påmelding og betaling på: Påmeldingslenke Rehabforum 2019  

Eksterne som må ha faktura og SI ansatte bruker denne lenken:


Overnatting

Tillegg ved overnatting kr 990,- + felles middag kr 405,- betales direkte til hotellet.
Overnatting og middag må bestilles direkte til Scandic Ringsaker, tlf. 62 35 99 00
epost: Meeting.innlandet@scandichotels.com

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs i Ergoterapeutene, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, som klinisk fagstige for Fagforbundet samt som vedlikeholdsaktivitet i Norsk Psykologforbund.

Program onsdag 13. mars

08.30 Registrering - morgenbuffet
Programledelse: Sykehuset Innlandet

09.00 Åpning av konferansen
ved Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet
Kulturelt innslag ved Erik Lukashaugen

09.40 Oppgavedeling innen rehabilitering - en utredning i Hedmark og Oppland
ved Liv Kaatorp, spesialrådgiver Kommunenes Sentralforbund, Region Hedmark og Oppland

10.10 Utvikling innen habilitering- og rehabiliteringsfeltet i Sykehuset Innlandet
ved Astrid Millum, divisjonsdirektør divisjon Habilitering og rehabilitering

10.30 Pausebuffet

11.00 Avvikling av metoder for intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade
(Doman, ABR m.fl.) oppfølging av sak fra Beslutningsforum
ved Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver Medisinsk og helsefaglig analyse Helse Sør-Øst

11.00 Premisser for utvikling av rehabilitering og habilitering innen helseforetakene i Helse Sør-Øst
ved Tove Hæreide Otterstad, spesialrådgiver Kvalitet, fag og pasientsikkerhet Helse Sør-Øst

12.15 Lunsj

13.15 Kafédialog - 15 minutter per bord

 • Frisklivssentralen i Gausdal, Lillehammer, Øyer - et forskningsprosjekt
 • Høgskolen i Innlandet - prosjekt om hjerneslag
 • Institutt for helse og samfunn, Anne Marit Mengshoel - gruppetilbud for fibromyalgi
 • Lillehammer kommune og Revmatismesykehuset - artrosetilbud
 • Ringen Rehabiliteringssenter og Ringsaker kommune - «Å leve i livet», om oppfølging av kreftsyke
 • Utviklingsprosjekt i kommunene – habilitering- rehabilitering
  Ringsaker kommune - etablering av tverrfaglig habiliteringsteam og Vestre Toten kommune -
 • Sykehuset Innlandet, Ingrid With - pasientforløp hjerneslag i SI – fra hjem til hjem
 • Sykehuset Innlandet, Marit Dammen - "SMARTsam SI" – samhandling med bruk av videokonferanse
 • Sykehuset Innlandet, divisjon Habilitering og rehabilitering- Habiliteringsavdelingen

 • Janne Evensen - mål i rehabilitering; en samhandling mellom pasient og fagperson

  Irene Kjærnstad og Hedda Sivertsen Lervold - utfordringer i forhold til seksualitet i arbeid med personer med utviklingshemming

  Anne Grethe Einang - utfordringer rundt retningslinjer for Downs syndrom

  Inger Tove Nilsen - kurs i regi av Habiliteringstjenesten; «Snart voksen»

15.00 Smertekartlegging hos personer med utviklingshemming
ved Rikke Anita Torgersen og Reidun Hov, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

15.30 Pause

16.00 Mange veier til økt kunnskap og mestring - hva vet vi fra forskning på nytte og lønnsomhet?
ved Una Stenberg, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

16.30 Kropp, svakhet, sortering og normalitetens grenser
ved Thorvald Steen, forfatter
Sist utgitt essaysamlingen «Den besværlige historien»

19.00Felles middag for de som overnatter på hotellet

Program torsdag 14. mars

Morgenbuffet
Programledelse: Fylkesmannskontorene i Hedmark og i Oppland

08.30 Åpning av konferansedagen
ved Knut Storberget, Fylkesmannen i Innlandet
Kulturelt innslag ved Tom Lund

09.15 Et brukerperspektiv innen geriatri
ved Ingrid Nyborg, stipendiat og ergoterapeut i Sykehuset Innlandet

09.45 Brukermedvirkning i en omstillingstid
ved Gerd Nonstad, leder av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

10.15 Pausebuffet

10.45 Helsedirektoratets fokuserte områder 2019, blant annet pakkeforløp hjerneslag;
ved Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet

11.30 Samhandling på kryss og tvers - erfaringer og resultater fra det nasjonale rehabiliteringsprosjektet «Innovativ rehabilitering» i Indre Østfold
ved Kari Anne Dehli, prosjektleder

12.15 Erfaringar med koordinering frå ein far sitt perspektiv
ved Magne Hetlevik, administrativ koordinator Uloba – Independent Living Norge

13.00 Avslutning

13.15 Lunsj

Når og hvor

Dato
13.03.2019-14.03.2019 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic Ringsaker
Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes
 
Arrangør
Fylkesmannen i Innlandet og divisjon Habilitering og rehabilitering 
Kontakt
Jan Erik Mæhlum | mobil 918 25 095
 
Mer informasjon
jan.erik.mahlum@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.