Rehabiliteringsforum 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 11.03.2020-12.03.2020

For fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabiltering med ansvar tilknyttet Koordinerende enhet (KE), koordinatorrollen, individuell plan (IP).

Tid og sted

11. - 12. mars 2020 

Scandic Ringsaker, Kårtorpvegen 1, 2320 Hamar,

Målgruppe

Fagpersoner og brukere

 • innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten
 • i private rehabiliteringsinstitusjoner;
 • i brukerorganisasjoner
 • med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP

Påmeldingsinformasjon

Kr 1200,-. Avgiften inkluderer dagpakker på hotellet.

Overnatting
Tillegg ved overnatting kr 990,- + felles middag kr 405,- betales direkte til hotellet.
Overnatting og middag må bestilles direkte til Scandic Ringsaker,
epost: Meeting.innlandet@scandichotels.com
Tlf. 62 35 99 00

Påmeldingsfrist 1. mars 2020

Vær nøye med å oppgi riktig e-postadresse.


Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs i Ergoterapeutene, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, som klinisk fagstige for Fagforbundet samt som vedlikeholdsaktivitet i Norsk Psykologforbund.

Program 11. mars

08.30 Registrering - morgenbuffet
Programledelse: Sykehuset Innlandet, divisjon Habilitering og Rehabilitering

09.00 Kulturelt innslag
ved Levi Bergerud, musiker

09.15 Åpning av konferansen
ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet

09.40 Retning og prioriteringer innen habilitering og rehabiliteringsfeltet
ved Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver Kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst

10.10 Utvikling innen habilitering- og rehabiliteringsfeltet i Sykehuset Innlandet
ved Astrid Millum, divisjonsdirektør divisjon Habilitering og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

10.30 Kaffe/te

11.00 Overgang fra ung til voksen
ved Hans Bakke, nestleder i Barne- og ungdomsrevmatikergruppe (BURG)

11.30 Samarbeid med kommunene innen habilitering, eksempel på bruk av samarbeidsavtaler på individnivå
ved Edel Kveen, tidligere vernepleier i Lom, nå ordfører i Skjåk kommune og Asbjørg Berget, spesialpedagog, divisjon Habilitering og rehabilitering, Habiliteringstjenesten

12.00 Lunsj

13.00 Kafédialog – 20 minutter per kafébord

 1. Kompetansesamarbeid i Oppland - sett fra USHT sitt perspektiv, ved Målfrid Schiager
 2. Utviklingsarbeid innen rehabiliteringsfeltet i kommunen, ved Kristin Klevgård
 3. Fokus på helsefremmende og mestringsfremmende arbeid, ved Silje Haugerud
 4. FACT team – samarbeid mellom kommune og Sykehuset Innlandet , ved Thomas Kulbrandstad
 5. IP og opprettelse av koordinator, ved Anette Christiansen og Solveig Sveen Lundgaard
 6. De vanskelige overgangene mellom barn-voksen, sykehus-kommune og samhandlingen mellom tjenester, ved Margit Silnes
 7. Mestringskurs i kreftrelatert fatigue med videokonferansemulighet for pasienter og pårørende – et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og Valdres, ved Hege Birktvedt Eklund og Aina Strøm
 8. CP, overgang ung-voksen, ved Jane Sveen og Gunvor Husberg Aaslie
 9. Bridge-prosjektet, samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, ved Ingvild Bø
 10. Pasientforløp hjerneslag i SI – fra hjem til hjem, ved Ingrid With
 11. Samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjeneste, ved Hedda Cecilie Vold Andersen og Inga Rønningen

14.45 Pause

15.15 Hvorfor fokusere på kultur? - bruk av kulturformuleringsintervjuet
ved Tore Willy Lie, E-læringskoordinator, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

15.45 SIBS - Søsken som pårørende. Om å forebygge psykiske helseplager hos søsken av barn med kroniske helsetilstander
ved Trude Fredriksen, psykologspesialist, PhD stipendiat divisjon Psykisk helsevern, BUP Lillehammer, poliklinikk Otta

16.15-17.15 Trenger vi egentlig innovasjon i offentlig sektor?
ved Rolf Rønning, professor Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

19.00 Felles middag for de som overnatter på hotellet

Program 12. mars

Morgenbuffet
Programledelse: Fylkesmannen i Innlandet

08.30Kulturelt innslag
ved Guren Hagen, musiker

08.45 Åpning av konferansedagen
ved Knut Storberget, Fylkesmannen i Innlandet

09.15Videoveiledningsprosjekt – effekten ved bruk av virtuelle verktøy i EIBI-veiledning
ved Jørn Isaksen, PhD cand. san., rådgiver, divisjon Habilitering og rehabilitering, Habiliteringstjenesten

09.45 Brukermedvirkning - hvordan få en deltagende rolle i utviklingen av helsetjenestene?
ved Aage Willy Jonassen, medlem i Brukerutvalget Sykehuset Innlandet

10.15 Pause - kaffe/te

10.45 HelseSamArbeid
Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking - et prosjekt i kommunene Vinje, Bamble og Norddal, i samarbeide med Nasjonal kompetansetjeneste i Rauland, med linjer trukket til Sykehuset Innlandet
ved Marius Opsahl, kommuneoverlege i Vinje kommune
ved Randi Brendbekken, overlege, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
ved Rita Hansen Møller, fastlege og kommunelege Sør-Fron, praksiskonsulent Sykehuset Innlandet

12.00 Kunsten å mestre livet når hodet halter
ved Jan Schwencke, «Hodet halter», Brukerkonsulent Sunnaas sykehus

13.00 Avslutning

13.15 Lunsj


Når og hvor

Dato
11.03.2020-12.03.2020 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic Ringsaker
Kårtorpvegen 1, 2320 Hamar
 
Arrangør
divisjon Habilitering og rehabilitering 
Kontaktinformasjon
Jan Erik Mæhlum | mobil 918 25 095
 
Mer informasjon
jan.erik.mahlum@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?