HELSENORGE

ReHabiliteringsforum 2023

Divisjon Habilitering/Rehabilitering arrangerer i samarbeid med Statsforvalteren Innlandet ReHabiliteringsforum 2023.

Vi håper du kan sette av dagene og har lyst å delta på denne samhandlingsarenaen for habilitering og rehabilitering i Innlandet. 

Temaer for årets konferanse 

(endelig program legges ut så snart dette er klart) 

Overordnede føringer for habilitering og rehabiliteringsfeltet 

 • Arbeidet med fagplaner for habilitering og rehabilitering i HSØ
 • Ny nasjonal helse og samhandlingsplan 
 • Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming 

Samhandling 

 • Samhandlings mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
 • Pasientforløp autisme 
 • Kompetansebroen 

Brukerperspektiv, vergemål, diskriminering og helserett 

Koordinatorrollen 

 • Barnekoordinator
 • Erfaringer fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Digitalisering og velferdsteknologi

 • Lovverk ved digital oppfølging
 • Presentasjon av ulike prosjekterMålgruppe

Fagpersoner og brukere 

 • innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten
 • i private rehabiliteringsinstitusjoner
 • i brukerorganisasjoner
 • med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP


Kursavgift

Kr 1300,-. Avgiften inkluderer dagpakker på hotellet.

Middag torsdag 9.3.22

Ønsker du å delta på felles middag torsdag 9.3 kl. 19.00, krysser du av for dette ved påmelding og betaler for dette. Middagen koster 580 kr. Drikke kjøpes utenom.


Overnatting

Overnatting bestilles og gjøres opp direkte med hotellet, Scandic Hamar.

Pris: 1040,- for enkeltrom pr natt. Oppgi ARB-koden: BSYK090323

Vi har kun reservert rom frem til 25.01.23. Ved bestilling etter dette kan man risikere at det ikke er ledige rom.


Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs hos aktuelle faggrupper.


Fant du det du lette etter?