ROP-dagen 2017

Kurs, 11.01.2017, ROP

ROP-dagen 2017 retter søkelyset mot rus- og personlighetsproblemer. Hva er oppdatert kunnskap innen fagfeltet? Hva er sammenhengene mellom rus- og personlighetsproblemer? Og ikke minst, hva og hvordan gi god behandling?

Målgruppe

Brukere og pårørende, fagpersoner og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten samt i kriminalomsorgen.

Pris og påmelding 

Bindende påmelding innen 7. desember 2016.

Påmelding

Faktura blir sendt ut når påmeldingsfristen er ute.
Konferanseavgiften er på kr. 500,- inkludert lunsj.

Godkjenninger

Det er søkt om godkjenning som tellende kurstimer innen følgende fagorganisasjoner: Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk ergoterapiforbund.

Program

08.30 Registrering

09.30 Kulturinnslag,
ved Morten Brodahl og Roger Karlsen

09.45 Åpning,
ved Lars Lien

10.00 Kunnskapen om rusmisbrukere som vi ervervet oss i 1970-80-årene: Er den fortsatt relevant?,
ved Per Vaglum
Benstrekk

11.00 Oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser
Samtale med bruker: Hvordan er det å ha personlighetsforstyrrelse?,
ved Øyvind Urnes

12.00 Lunsj

13.00 Kulturinnslag,
ved Morten Brodahl og Roger Karlsen

13.15 Ruslidelser og personlighetsforstyrrelser
Ulikt uttrykk, likt problem?,
ved Espen Arnevik

13.45 Fra egen kunnskap til arbeid i fengsel
Hva virket for meg? Hvordan arbeide med egen kunnskap i møte med personer med personlighetsproblematikk?,
ved Rita Nilsen

14.15 Pause

14.30 Behandling: Hva gjør vi?
Hvordan jobbe med personlighetsvanskene i mentaliseringsbasert terapi (MBT)?,
ved Nina Arefjord

15.00 Kunsten å løfte sammen
En samhandlingsmodell for behandling av personer med samtidige personlighetsforstyrrelser og ruslidelser,
ved Bård Grønstøl

15.30 Verdi og verdighet
Utfordringer i vår tid,
ved Henrik Syse

16.00 Avslutning

Se invitasjonen


   

Når og hvor

Dato
11.01.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Oslo kongressenter
 
Arrangør
Nasjonal ROP-tjeneste
 
Kontaktinformasjon
Gunn H. Holthe
Telefon 913 74 402
E-post: gunn.hauge.holthe@sykehuset-innlandet.no

Kari Nysveen
Telefon 979 62 127
E-post: kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no
 
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?