ROP-dagen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 10.01.2018, ROP

Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.

Personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP) lever i snitt 20-35 år kortere enn resten av befolkningen. Statistikken er velkjent og stabil: Gapet i levealder har vært det samme i tiår. Hvorfor aksepterer vi – i år etter år – at ROP-brukere lever kortere enn andre?

Rusmiddelbruk kan forklare noe av forskjellen i levealder, men er langt fra hele forklaringen. Livsstilsfaktorer som lite fysisk aktivitet, røyking og dårlig kosthold er vel så viktige. I tillegg viser forskning at denne brukergruppen underbehandles for somatiske sykdommer, særlig hjerte- og karsykdom. Hvordan kan vi sikre bedre helse for ROP-brukere?

Tema for ROP-dagen 2018 er fysisk helse, som defineres bredt. Det vil handle om fysisk aktivitet, riktig ernæring og røykeslutt. Bedre fysisk helse handler også om god tannhelse, relasjonen med fastlegen og om å få god og effektiv behandling for infeksjoner og andre sykdommer. Alt dette vil bli belyst på årets konferanse.

Målet med ROP-dagen 2018 er å bidra til å redusere forskjeller i levealder som vi ikke lenger kan akseptere.

Konferansested

Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Youngsgt.11, 0181 Oslo

Merk: Overnatting må bestilles og betales individuelt.

Målgruppe

Brukere og pårørende, fagpersoner og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten samt i kriminalomsorgen.


Påmelding og betalingsinformasjon

Konferanseavgift kr. 500 inkludert lunsj

Påmeldingsfrist: 14. desember 2017
Bindende påmelding.     

OBS!
For ansatte i Sykehuset Innlandet og der deltaker ha tilsendt faktura, bruk denne lenken


Program


08.30 Registrering

09.30 Kulturinnslag med Halmstrå

09.45 Åpning ved Lars Lien

09.50 Hvorfor er somatisk helse et viktig tema? Hva er utfordringen når det gjelder somatisk helse?
ved Anne Høye

10.20 Hvordan kan kommunen bidra til at ROP brukere tar bedre vare på sin somatiske helse? Energiverkets tilbud innen fysisk aktivitet i Kristiansand kommune. Sånn jobber vi.
ved Tor Kapstad og Ingvild-Jorna Bø Abusdal

10.50 Betydningen av god tannhelse i recovery-prosessen
ved Tommy Sjåfjell

11.20 Mulighet for tannbehandling og betydningen av god tannhelse
ved Line Christin Schrøder Karlsen

11.40 Somatiske sykdommer som bidrar til nedsatt livskvalitet og tidlig død hos mennesker med rusproblemer
ved Knut Boe Kielland

12.00 Lunsj

13.00 Kulturinnslag med Halmstrå

13.15 Røyking – skal vi bry oss?
ved Lars Lien

13.25 Hvordan skape endring i retning av bedret fysisk helse?
Rollespill ved Harald Sundby og Morten Brodahl

13.45 Trening som del av rusbehandling – intervalltrening og maksstyrke
ved Grete Flemmen

14.15 Pause

14.30 Mening, sosial arena og relasjonsbygging; Å finne sin aktivitet
ved Edel Hoelstad

15.00 Mat hjelper mot det meste
ved Mone Sæland

15.30 Hva kan spesialisthelsetjenesten gjøre for å bedre pasientens somatiske helse?
ved Petter Andreas Ringen

16.00 Avslutning

Godkjenninger

Det er søkt om godkjenning som tellende kurstimer innen følgende
fagorganisasjoner: Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund.


Forelesere

Anne Høye - Psykiater, PhD. Høye jobber som professorstipendiat ved Universitetet i Tromsø og overlege på Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I tillegg til mange års klinisk erfaring har hun også arbeidet i Helsetilsynet i Troms, og på Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) der hun ledet Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Jobber nå hovedsakelig med forskning på somatisk sykelighet og dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Tor Kapstad - Fritidsleder i Fritidsetaten øst, Kristiansand kommune. Cand.mag. med idrett, engelsk og pedagogikk. Har idrettsbakgrunn fra boksing. Har jobbet i treningssenter i 10 år som instruktør, personlig trener og i administrasjonen.

Ingvild-Jorna Bø Abusdal - Utdannet spesialsykepleier i psykisk helse og rehabilitering samt personlig trener og kostholdsveileder. Hun har jobbet i psykisk helsearbeid siden 2007 både innen «arbeid med bistand», bofellesskap, psykiatrisk sykepleie og aktivitetssenter. Jobber nå i hovedsak med trening, individuelt og i grupper. Egen idrettserfaring fra lagspill, alpin , sykkel , styrke og saltimer.

Tommy Sjåfjell - Sjåfjell er ansatt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm. Han har egenerfaring med rus- og psykisk helse utfordringer og har i etterkant av dette tatt en vernepleierutdanning.

Line Christin Schrøder Karlsen - Rådgiver i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ. Utdannet tannpleier og har jobbet i flere år i tverrfaglig helseteam for rusmisbrukere. I 2014/15 utførte hun et oppdrag for Helsedirektoratet hvor hun vurderte tannbehandlingstilbudet til rusmisbrukere og så på deres egenopplevde tannhelse.

Knut Boe Kielland - Lege, PhD. Ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk ledelse (ROP) siden oppstarten. Arbeidet som fastlege i mange år og ved PUT Oppland. Tilsynslege ved Statens klinikk for narkomane og Sollia-kollektivet i en årrekke. Ledet arbeidet med å lage ROP-retningslinjen. Har de siste årene forsket på hepatitt C hos injiserende misbrukere. Arbeider nå med både somatisk og psykiatrisk samsykelighet hos mennesker som har rusprobemer.

Lars Lien - Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelse (ROP). Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og ble dr. med. i 2003 på en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom. Han deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi. Han er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Innlandet som professor II.

Harald Sundby - Fastlege i Trondheim. Sundby er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved NTNU. Han har i mange år vært med i en referansegruppe for rus- og avhengighetsmedisin for allmennleger.

Morten Brodahl - Erfaringskonsulent og medforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) og Sagatun brukerstyrt senter. Han sitter i styret for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Grete Flemmen - Flemmen er faglig ansvarlig for treningspoliklinikken ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Hun er treningsfysiolog og forsker med doktorgrad i klinisk medisin.

Edel Hoelstad - Enhetsleder for Kultur og helsefremmende arbeid, Sykehus Innlandet Sanderud. Lang erfaring med tilrettelegging av aktivitet i hverdagsliv knyttet til helse, mening og mestring. Koordinerer nettverksarbeid mellom kommuner, DPS og spesialisthelsetjenesten. Veileder enkeltbrukere og koordinerer aktivitet i grupper i samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører. Edel har bachelor i Kultur og helse samt pedagogikk og lederutdanning.

Mone Sæland - Tilsatt som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er spesielt opptatt av pasienternæring, som et bærende element i all slags behandling av menneskelige lidelser og sykdommer inkludert ruslidelser.

Petter Andreas Ringen - Psykiater med PhD om sammenhengen mellom rusmidler og psykoselidelser. Han jobber som avdelingsoverlege og forsker ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. Han leder prosjektet «Hjertefrisk» for bedring av den somatiske helsen hos de med alvorlig psykisk lidelse, og er fagleder i pakkeforløpsarbeidet «somatisk helse og levevaner», ledet av Helsedirektoratet.

Når og hvor

Dato
10.01.2018 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Oslo Kongressenter
Youngs gate 21, 0181 Oslo
 
Arrangør
Nasjonal ROP-tjeneste
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 
Kontaktinformasjon
Gunn H. Holthe, tlf. 913 74 402
gunn.hauge.holthe@sykehuset-innlandet.no

Kari Nysveen, tlf. 979 62 127
kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no
 
Mer informasjon
www.rop.no  
Fant du det du lette etter?