ROP-dagen 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 09.01.2019 , ROP

ROP-dagen 2019 vil illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.

ROP-dagen skal vise at evnen til avhengighet er dypt forankret i livsnødvendige aktiviteter som det å spise, drikke, formere oss eller ta vare på våre barn. Og hva skjer når rusmidler eller andre avhengighetsskapende aktiviteter tar over, og man mister kontroll over livsnødvendige levevaner?

Gjennom personlige historier og forskning skal vi se på avhengighet fra ulike synsvinkler; biologi, psykologi og samfunnsfaglig.

Begrepet avhengighet er så vanlig og brukes så mye at vi synes vi vet hva det er. Men vet vi det? Mange synes nok det er vanskelig å forstå hva avhengighet egentlig handler om. Man har en ide om at det handler om noe fysisk og noe psykisk, men ut over det er det vanskelig å være konkret. «Jeg er helt avhengig av å få åtte timers søvn om natten», sier vi for å understreke at dette er viktig for oss. Dette er avhengighet i liten skala, noe som skal til for å ha det bra. Men avhengighet kan også være noe stort og destruktivt, noe som forstyrrer hele vår balanse og tar over livet vårt.

Tid og sted

9. januar 2019 kl.08.30-16.00
Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Youngsgt. 21, 0181 Oslo

Målgruppe

Brukere og pårørende, fagpersoner og ledere innen ROP-feltet.

Program

08.30 Registrering

09.35 Kulturinnslag
ved Tone Rose Bratland

09.45 Velkommen
ved Lars Lien

09.55 Avhengighetens mange ansikter og årsaker
ved Jørgen G. Bramness

10.25 Pause

10.55 Min avhengighet
ved Cecilie M. Nordberg

11.30 Avhengighet og skam
ved Finn Skårderud

12.00 Lunsj

13.00 Kulturinnslag
ved Tone Rose Bratland

13.10 Et nevropsykologisk perspektiv på avhengighet
ved Merete Glenne Øie

13.45 Avhengighet som folkehelseproblem
ved Camilla Stoltenberg

14.05 Spilleavhengighet
ved Magnus Eidem

14.25 Pause

14.55 Hvorfor slutter personer med langvarig ruslidelse å bruke rusmidler?
ved Henning Pettersen

15.20 Paneldebatt: Har vi nå forstått hva avhengighet er?
ved Lars Lien, Henning Pettersen, Jørgen G. Bramness, Morten A. Brodahl, Jeanette Rundgren og Stig Haugrud

15.55 Oppsummering og vel hjem!
ved Lars Lien

Påmelding og betalingsinformasjon

Konferanseavgift: 700 kr inkludert lunsj, fruktpause, kaffe/te
Påmeldingsfrist 3. desember 2018

Merk: Ønsker du overnatting, må dette bestilles og betales individuelt.

Påmeldingslenke ROP-dagen 2019 (påmelding med betaling)

Påmelding er bindende.

Godkjenninger

Det er søkt om godkjenning som tellende kurstimer innen følgende fagorganisasjoner: Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund.

Deltakerbevis

Vi tenker på miljøet og skriver derfor ikke ut deltakerbevis. De som har behov for dette kan, i etterkant av konferansen, bestille på e-post: ropdeltaker@sykehuset-innlandet.no

Når og hvor

Dato
09.01.2019 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Youngsgt. 21, 0181 Oslo
 
Arrangør
Nasjonal ROP-tjeneste
 
Kontakt
Hilde A. Andreassen, tlf. 950 70 741 eller
Kari Nysveen, tlf. 979 62 127
e-post: kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no
 
Mer informasjon
hilde.austeng.andreassen@sykehuset-innlandet.no  

Foredragsholdere

Finn Skårderud
Skårderud er psykiater, forfatter og professor. Han er stifter av Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser, et senter for behandling, forskning og kulturformidling. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser og driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, er psykiater for Norges Olympiske Komité og medstifter av Institutt for mentalisering. Skårderud har publisert mer enn tjue bøker og i overkant av hundre bokkapitler. Han har også skrevet skjønnlitteratur og for scenen. Han skriver for den danske avisen Information, Aftenpostens kulturredaksjon og har fast spalte i A-magasinet.

Jørgen Gustav Bramness
Bramness er lege, spesialist i psykiatri og har en doktorgrad i farmakologi. Han har forsket i mer enn 30 år innen temaene immunologi,
psykisk helse, depresjon, rusutløste psykoser, rus og avhengighet, farmakologi, farmakoepidemiologi og trafikkmedisin. I årene 2008-16 var han forskningsdirektør ved Senter for Rus og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO. Han er nå seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) , Sykehuset Innlandet HF, og innehar en professor II stilling i psykiatri ved Universitetet i Tromsø.

Henning Pettersen
Han er sykepleier, PhD og tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Har forsket på bedringsprosesser hos personer med psykoselidelse og samtidig ruslidelse. Han har de siste tre årene jobbet med et medforskningsprosjekt som omhandler bedringsprosesser hos personer med langvarig ruslidelse.

Lars Lien
Lien (58 år) er leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Lien er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og ble dr.med i 2003 på en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom. Han deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi. Han er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Innlandet som professor II.

Merete Glenne Øie
Merete Glenne Øie arbeider som professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt og som forskningsrådgiver ved
Sykehuset Innlandet HF. Hun er spesialist i klinisk nevropsykologi. Hun har i over 25 år arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet til nevropsykologisk funksjon hos mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet.

Morten A. Brodahl
Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og Sagatun brukerstyrt senter. Han sitter i styret for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Jeanette Rundgren
Rundgren er utdannet sosialpedagog og jobber som rådgiver ved KoRus-Øst. Har de siste 11 årene jobbet aktivt på rusfeltet for å bedre samfunnets holdninger til mennesker med problematisk forhold til rusmidler. I tillegg til å ha god kjennskap til brukernes rettigheter og ikke minst muligheter, er hun sterkt engasjert i å løfte frem og annerkjenne brukerkompetansen som en viktig ressurs både på individ og systemnivå.

Cecilie Marie Nordberg
Nordberg (30 år) er mamma, barnevernspedagog, foredragsholder og har egenerfaring. Nordberg jobber til daglig i kommunal barneverntjeneste. Hun har blant annet vært foredragsholder på ”Barnet og rusen”, for kommuner, behandlingsinstitusjoner og helse- og sosialfaglige organisasjoner. Nordberg deler egne erfaringer knyttet til avhengighet, psykisk helse, endringsprosesser og mammarollen. En fortelling om det å utvide eget toleransevindu og bli i stand til å håndtere livet, på livets premisser uten å bruke destruktive mestringsstrategier.

Tone Rose Bratland
Bratland er artist med brukererfaring, og kommer fra en folkemusikkfamilie, noe musikken hennes bærer preg av. Hun bærer selv en historie med overgrep og traumer og er åpen om dette. Bratland bruker sine erfaringer til å gi andre innsikt og forståelse. Gjennom musikken ønsker hun å skape mer åpenhet og håp. En av sangene hennes heter «Til alle ingen ser» og formidler mye av hjertet hun har for mennesker som av ulike grunner faller utenfor. Bratland musikk finnes både på Youtube og Spotify.

Camilla Stoltenberg
Stoltenberg er lege, direktør i Folkehelseinstituttet og professor i bistilling ved Universitetet i Bergen. Hun har flere verv nasjonalt og
internasjonalt, blant annet som leder av HelseOmsorg 21-rådet, medlem av Global Burden of Disease Independent Advisory Committee og
leder av et offentlig oppnevnt utvalg som utreder kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Magnus Eidem
Eidem er spesialrådgiver i KoRus-Øst og har spillproblematikk som ansvarsområde. Magnus er utdannet sosionom, med tilleggsutdanning
innenfor kognitiv terapi og spilleavhengighet. Han har jobbet med behandling av spilleavhengige i 12 år, – både med gruppe og individuell behandling. Magnus er styremedlem i Norsk Forening for Spillproblematikk og har vært prosjektleder for et lavterskeltilbud for spilleavhengige over nett og telefon.

Stig Haugrud
Haugrud er 62 år, har 3 voksne barn, bor i Hamar og er alkoholiker (stoppet i 2012). Han har 35 år i arbeidslivet og er frivillig RIO-representant i Hedmark. Stig har ukentlig Familieklubb på Sagatun Brukerstyrt senter og sitter i stiftelsesstyret. Sitter i styret på Havang brukerstyrt senter, Lillehammer, og er styremedlem i Familieklubbene Norge. Verv innen Brukerutvalg i NAV-Hedmark og Sykehuset Innlandet HF. Sitter i arbeidsgruppa og styringsgruppa i forprosjektet ACT/FACT i DPS-region Elverum-Hamar. Har deltatt i forskningsprosjekt i regi av NKROP.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.