Salutogenese

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 12.04.2018, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Ressurssenteret for pasient og pårørendeopplæring (RPPO) inviterer til seminar om salutogenese.

Begrepet salutogenese ble skapt av sosiologen Aron Antonovsky. Ordet salutogenese kommer dels fra latinsk salus, som betyr helse, og dels fra det greske ordet genesis, som står for opprinnelse eller tilblivelse.

Målsettingen med seminaret er å formidle kunnskapskilden til salutogenesen, bringe tenkemåten ut i en praktisk hverdag gjennom forskning og en erfaringsbasert og teoretisk innfallsvinkel.

Tid og sted

Torsdag 12. april kl. 09.00–15.00

Teatersalen i Brumunddal, Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal | veibeskrivelse

Seminaret er lagt til den flotte Teatersalen i Brumunddal hovedsakelig for å få full glede av Bengt Lindstrøm sin foredragsform som kan få preg av å være en forestilling i seg selv!

Målgruppe

Fagpersoner, ledere, brukere og studenter med virke innen helsefag, og med interesse for å bli nærmere kjent med en salutogen tenkemåte ved organisering og gjennomføring av helsetilbud innen alle tjenestenivåer:

  • i kommuner og i spesialisthelsetjenesten
  • i private rehabiliteringsinstitusjoner
  • i brukerorganisasjoner
  • innenfor utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer som arbeider med helsespørsmål

Pris og påmelding

Kr. 300,- /kr. 150,- for studenter ved høgskoler/universitet.
I beløpet inngår enkel bevertning gjennom seminardagen.

Påmeldingsfrist tirsdag 3. april, påmeldingen er bindende.


Program

Mange som arbeider og virker i helsevesenet er opptatt av å legge en salutogen tenkning til grunn for sitt arbeid.
Begrepet fokuserer på å begripe og mestre situasjonen når helsemessige forhold skaper utfordringer.
Kunnskap og innsikt i salutogense kan bidra til en forståelse om hva som skaper helsemessige gevinster.

09.00 Det salutogene perpektivet – om mestring og livskvalitet
ved Bengt Lindstrøm, PhD, DrPH, Pediatrics, Professor Salutogenesis, NTNU

11.45 Lunsj

12.30 Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme mestring og velvære
ved Eva Langeland, psykiatrisk sykepleier, Dr. polit, PhD, Professor i helsevitenskap Høgskulen på Vestlandet

14.15 Å styrke pasienten – hvordan? Hvordan salutogenese som tenkemåte kan påvirke mestring av sykdom
ved Berit Gallefoss Denstad, idrettspedagog, master i sosial- og velferdsfag, LMS-koordinator i Sykehuset Innlandet, aktiv bruker i diverse råd og organisasjoner

Foredragsholdere

Professor og barnelege Bengt Lindstrøm er en av de i Norden som har bidratt mest til forståelse og videreutvikling av begrepet salutogenese.
Han har formidlet kunnskap og innsikt gjennom skriftlig og organisasjonsmessig deltakelse. Han er kjent for mange norske fra sitt virke ved NHV, Nordiska Hôgskolan for Folkhâlsovetenskap i Gøteborg, og er tilknyttet NTNU i Norge.

Professor og psykiatrisk sykepleier Eva Langeland, Høgskulen på Vestlandet. Ble inspirert til å utvikle kunnskap om salutogenese etter studier ved Universitetet i Bergen og NHV, Gøteborg.
Hun kan vise til et betydelig forskningsarbeid og kunnskapsformidling særlig med fokus på personer med psykiske helse utfordringer.

Sekretær og LMS-koordinator Berit Gallefoss Denstad, Sykehuset Innlandet Lillehammer. Hun har lang yrkeserfaring som idretts/-spesialpedagog ved Beitostølen Helsesportsenter, og kompetanse i tilrettelegging og tverrfaglig samhandling med fokus på mestring gjennom tilpasset fysisk aktivitet. I tillegg har hun erfaring som brukerrepresentant i ulike råd og utvalg, både i Helse Sør-Øst RHF og kommunalt, der hun representerer for FFO/Hørselshemmedes Landsforbund.

Når og hvor

Dato
12.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Teatersalen i Brumunddal, Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal
 
Arrangør
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​
 
Kontaktinformasjon
Jan Erik Mæhlum, telefon: 918 25 095
 
Mer informasjon
jan.erik.mahlum@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?