SAM-AKS

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 24.05.2018-25.05.2018, Alderspsykiatrisk avdeling

Samhandling, faglig ledelse, klinikk og forskning er tema på årets SAM-AKS seminar.

SAM-AKS står for Samhandling mellom Avdeling for Alderspsykiatri og kommunale sykehjem.

Tid og sted

24.05.18 – 25.05.18, Scandic Hafjell - veibeskrivelse

Målgruppe

Samarbeidspartnere i kommunen, ledere, sykehjemsleger, pleie- og omsorgsleder/helse og omsorgssjef/kommunalsjef, avdelingssykepleiere og representanter fra Alderspsykiatrisk avdeling.

Program 24. mai

12.00  Registrering og lunsj

13.00  Velkommen og åpning av konferansen, 
ved divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke

13.15  Bakgrunn for SAM-AKS,
ved Birger Lillesveen, daglig leder Alderspsykiatrisk forskningssenter (AFS)

13.45  SAM-AKS 2018
Hvor står vi og veien videre?
ved Wenche Nordengen, enhetsleder ved Ressursenheten for demens og Bjørn Lichtwarck, spesiallege/stipendiat, Alderspsykiatrisk forskningssenter (AFS)

14.45  Kaffepause

15.15  Erfaringer med deltagelse i SAM-AKS?
ved en kommune fra Hedmark og en fra Oppland
  
15.45  Erfaring med SAM-AKS modellen - innspill fra salen.

16.30  Kommunens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten,
ved Irene Hanssen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark        

Felles middag kl.19.00

Program 25. mai

08.30  Samhandling sett fra Alice Beathe Andersgaard sitt ståsted,
administrerende direktør Sykehuset Innlandet     

09.00  Nasjonale føringer for utredning og behandling av demens, 
ved Bjørn Lichtwarck, spesiallege/stipendiat, AFS

09.45  Klinisk nytte av systematisk bruk av kartleggingsverktøy,
innlegg ved en fra SAM-AKS og erfaring fra en kommune

10.15  Pause med utsjekk

10.45  Faglig ledelse i daglig drift av sykehjem,    
ved Stephan Ore, konsernoverlege i Norlandia

11.30  Hvorfor er forskning viktig?
ved Erlend Aasheim, Fylkeslegen i Oppland

12.00  Forskning i SAM-AKS  - personsentrert omsorg og sammenheng med organisatoriske forhold i sykehjem,
ved Irene Røen, stipendiat, Alderspsykiatrisk forskningssenter (AFS)

Resultater og klinisk betydning av innsamlede data i SAM-AKS,
ved Ingvild Hjorth Feiring, Prosjektmedarbeider SAM-AKS

13.00  Avslutning og lunsj

Påmelding

Påmeldingsfrist innen 24. april 2018.

Konferansen bekostes av Fylkesmennene i Hedmark og Oppland og divisjon Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet.

Det tas forbehold om endring i programmet.

Når og hvor

Dato
24.05.2018-25.05.2018 
Klokkeslett
12:00-13:00
Sted
Scandic Hafjell, Hundervegen 1, 2636 Øyer
Telefonnummer: 61 27 77 77
 
Arrangør
Alderspsykiatrisk avdeling
Fylkesmennene i Hedmark og Oppland 
Fant du det du lette etter?