HELSENORGE

Samarbeidsmøte fastleger og sykehusleger, Elverum-Hamar

Samarbeidsmøte for fastleger og sykehusleger i regi av praksiskonsulenter i Sykehuset Innlandet.

Tema: Nevrologi og hodepine 
Møteleder: Karoline H. Walberg-Olstad, praksiskonsulent SI

Program

18.30 Velkommen. Presentasjon av fastlegene.

18.35 Presentasjon av Nevrologisk avdeling
ved avdelingsoverlege Torleiv Svendsen

18.50 Utredning og oppfølging av primær og sekundær hodepine
ved konstituert overlege Mari Aalstad-Johansen (medikamentoverforbrukshodepine, idiopatisk intrakraniell hypertensjon, subaraknoidalblødning, Migrene, spenningshodepine og klasehodepine). 
Bruk av hodepinedagbok i allmennpraksis.

19.30-20.00 Pause med bevertning

20.00 Fortsette med hodepine. Kort om nevrologisk undersøkelse. Indikasjon for henvisning MR caput. Akuttbehandling av dårlig hodepinepasienter. 

20.30 Samarbeid med Nevrologisk avdeling, innleggelser og henvisningsrutiner

21.00 Diskusjon og oppsummering

Praktisk informasjon

Møtet inngår i en strukturert møteserie og gir 4 tellende poeng for spesialiteten allmennmedisin (bevis for timer/poeng fås fra Audun Nygaard: audun@nygaard.as)

HJERTELIG VELKOMMEN TIL FAGLIG OG SOSIALT SAMARBEIDSMØTE

Fant du det du lette etter?