HELSENORGE

Sammen og samtidig – Ny modell for psykisk helsevern i Valdres

Temamøte om den nye modellen for psykisk helsevern i Valdres. Med presentasjon av modellen som bakteppe, innledes også til evalueringsarbeid og forskning på feltet.

Den nye modellen for psykisk helsevern i Valdres bygger på sterk samhandling mellom sykehus og kommune som likeverdige partnere uavhengig av nivå på helsetjenesten. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten vil følge opp pasientene tettere på der hvor pasientene oppholder seg. En viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen og samtidig i team overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse.

Det døgntilbudet som planlegges for befolkningen i Valdres samlokalisert ved VLMS vil fungere i samarbeid med akutt ambulant team, FACT-team og psykisk helsetjeneste i den respektive kommune. Dette gjør at flere innbyggere i Valdres vil få god hjelp lokalt. Det er en klar ambisjon at tjenestemodellen skal  bli evaluert og forsket på underveis, slik at man får kunnskap om hvordan den fungerer men også innspill til videreutvikling og forbedring.

Fant du det du lette etter?