Schizofrenidagen 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 08.06.2017, Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll

Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

Sted og tid

Salen, SI Reinsvoll, Presteseter, 2840 Reinsvoll

8. juni 2017, kl. 08.30-15.00

Målgruppe

Helsepersonell, brukere, pårørende, studenter og andre som er interessert i temaet.

Godkjenninger

Seminaret søkes godkjent for klinisk spesialitet i Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Pris og påmelding

Kursavgift inklusiv mat og drikke kr. 400.

Bindende påmelding innen fredag 15. mai 2017.

Det er begrenset antall deltakere – påmeldingene registreres fortløpende. Faktura vil bli tilsendt i etterkant av kurset.

Program

08.30 Registrering og kaffe/rundstykke

09.00 Familiefokus ved alvorlig psykisk lidelse- muligheter og hindre. Gjennomgang av føringer i ny Nasjonal veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten,
ved Bente M. Weimand

10.00 Temaet fortsetter

11.00 Temaet fortsetter

11.40 Lunsj

12.20 Kunnskapsformidlende familiesamarbeid anbefalt i Nasjonale Retningslinjer for personer med psykoselidelse,
ved Hilde Kristin Aam

13.15 Å ha noen å dele erfaringer med,
ved Randi Katharina Øverland

14.00 Kunnskapsbasert familiesamarbeid som et samhandlingsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Hva kan vi lære av Østfold?
ved Inger Hymer og Jorunn Helene Andersen

14.45 Implementeringsstrategi for psykoedukativt familiearbeid,
ved Hilde Kristin Aam

15.00 Avslutning og vel hjem


Forelesere

Bente M Weimand

Forsker og psykiatrisk sykepleier, FoU-avdelingen, psykisk helsevern ved Ahus, med mange års erfaring som høgskolelektor og førsteamanuensis med fagområdet psykisk helse. Leder forskningsgruppen “Brukeres og pårørendes erfaringer”. Hennes forskning har dreid seg om voksne og barn som pårørende, og hvordan helsetjenestene kan samarbeide med familiene til beste for både pasienter, brukere og pårørende. Forskningen har vært særlig rettet mot psykisk helse og rus. I de siste to årene har Bente Weimand hatt en deltidsstilling i Helsedirektoratet i forbindelse med utvikling av ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenestene. Veilederen ble lansert i januar.

Hilde Kristin Aam

Ergoterapispesialist innen psykisk helsevern, ansatt som TIPS-konsulent i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (SI) og ved regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, TIPS Sør-Øst. Hennes hovedarbeidsoppgaver er opplysning- og kompetanseheving både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i samarbeid med TIPS fagteam i SI, koordinator for TIPS behandlingslinje.

Inger Stølan Hymer

Spesialkonsulent i familiearbeid ved TIPS kompetansesenter og TIPS Sør-Øst konsulent ved Sykehuset Østfold. Stølan Hymer arbeider for å gjøre psykoedukativt familiesamarbeid tilgjengelig for pasienter og pårørende i alle ledd i behandlingen, at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal samarbeide om dette, og at pasienter og pårørende skal få bistand til å ta denne selvhjelpsmetoden i bruk i praksis.

Jorunn Helene Andersen

Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid. Jobber i Sarpsborg kommune, kompetansesenter rus og psykisk helse med voksne på vedtak og psykoedukativt familiearbeid i form av «en-familiegrupper». Andersen er pårørendeansvarlig i sitt team, og gruppeleder for en pårørendegruppe i enheten.

Når og hvor

Dato
08.06.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Reinsvoll
  
Arrangør
Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll
 
Kontaktinformasjon
Ann-Mari Kvalvik tlf: 61 14 74 14 eller
epost: annmari.kvalvik@sykehuset-innlandet.no
 
Fant du det du lette etter?