Schizofrenidagen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 31.05.2018, Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll

Kommunalt botiltak for alvorlige psykisk syke og psykoseintervensjon anno 2018 er tema på årets Schizofrenidag på Reinsvoll.

Sted og tid

Salen SI Reinsvoll
Presteseter, 2840 Reinsvoll veibeskrivelse
31. mai kl. 08.30-15.30

Målgruppe

Helsepersonell, brukere, pårørende, studenter og andre som er interessert i temaet.

Godkjenninger

Seminaret søkes godkjent for Klinisk spesialitet i Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Pris og påmelding

Kursavgift inkl. mat og drikke, kr. 500.
Bindende påmelding innen fredag 9. mai 2018

Det er begrenset antall deltakere – påmeldingene registreres fortløpende.

Program

08.30 Registrering og kaffe/rundstykke

09.00 Fra ditt og mitt bord – til vårt bord! Erfaringer fra kommunalt botiltak med tverretatlig samarbeid,
ved Geir Møller fra Telemarksforkning, Anne Elisabeth Veseth, daglig leder i botiltak og Morten Pettersen, assisterende enhetsleder enhet for sikkerhet SI Reinvoll

10.00 Temaet fortsetter

11.00 Temaet fortsetter

11.40 Lunsj

12.20 Utredning og behandling – tidligintervensjon SI Reinsvoll,
ved Irja Børsting, psykologfaglig rådgiver

13.15 Kognisjon,
ved Håvard Sørlie, nevropsykolog

14.30 Hvordan få bedre oversikt i hverdagen? Sykehuset Innlandet forsker på nye behandlingsmetoder for kognitive vansker,
ved Ingvild Haugen, psykolog og stipendiat

15.15 Avslutning og vel hjem

Når og hvor

Dato
31.05.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Reinsvoll
  
Arrangør
Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll
 
Kontaktinformasjon
Ann-Mari Kvalvik tlf: 61 14 74 14
 
Mer informasjon
annmari.kvalvik@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?