Schjelderupseminaret

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.06.2017-15.06.2017

Genetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.

Utviklingen innenfor felter som bioteknologi, nanoteknologi og genteknologi gjør mennesket i stand til å utfordre livets biologiske grenser. Stamcelleforskning kan gi oss muligheten til å dyrke frem nye og friske organer. Eller vi kan lage dem bio-syntetisk med en 3D-printer, utformet celle for celle, lag for lag. Nanoboter kan komme til å sirkle rundt i kroppene våre, gjennom blodbanene, på jakt etter kreftceller, for å ødelegge dem innen de rekker å bli svulster. Og vi vil kunne ha muligheten til å endre de genetiske disposisjonene til våre barn, mens de ennå er på fosterstadiet, som å fjerne risikoen for uønskede sykdommer eller syndromer.

Den bioteknologiske utviklingen reiser spørsmål som berører fundamentale sider ved menneskelivet. Hvor skal man trekke grensen mellom det moralsk forsvarlige og det teknologisk mulige? Og har etikken styrke til å beskytte denne grensen, når den teknologiske utviklingen utvider vårt potensielle handlingsrom?

Schjelderupseminaret har vært arrangert siden 2008 og henter sin inspirasjon fra Kristian Schjelde­rup, en mangfoldig personlighet, stifter av Nansenskolen, biskop i Hamar (1947-1964) og religionspsykologisk forsker. Seminaret har etter hvert blitt et nasjonalt møtepunkt for samtaler om etiske og eksistensielle spørs­mål. Vi legger vekt på de lengre tankene, på dialogen, faglig tyngde og personlig engasjement. Her møtes forskjellige yrkesgrupper – et møtested mellom vitenskap, humanisme og tro.

Sted og tid

Nansenskolen, Lillehammer 14. og 15. juni 2017

Pris og påmeldingsinformasjon

Kursavgift, overnatting og helpensjon kr. 1.900
Kursavgift, middag og lunsj kr. 1.500
Kursavgift inkluderer gratis adgang til Maihaugen og Lillehammer Kunstmuseum.

Påmelding innen 19. mai (med forbehold om antall plasser)
Elektronisk påmelding:
(klikk ”Kurs” deretter «Schjelderupseminaret»)


Program 14. juni

11.00 Mottakelse, registrering, kaffe

12.00 Åpning
Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen
Solveig Fiske, biskop, Hamar bispedømme
Representant, Sykehuset Innlandet

12.45 Lunsj

14.00 Bioteknologiloven fra 1994 til i dag. Er det ny teknologi eller samfunnsutvikling som bidrar til flest endringer?
Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet

15.00 Hva betyr det å være menneske? En refleksjon over hva et menneske har vært og hva dert er i ferd med å bli.
Eivor Andersen Oftestad, forsker ved Det teologiske menighetsfakultetet

16.00 Kaffe, kake, frukt

16.30 Etisk nøtteknekking.
Joakim Hammerlin

17.30 Plenumsamtale.
Joakim Hammerlin, filosof, lektor ved Nansenskolen

19.30 Middag

20.30 “Jeg er som et hav – alt beveger meg, alt speiler seg i meg”
H. C. Andersens menneskesyn.
En forestilling av og med Morten Jostad


Program 15. juni

08.00 Frokost

09.00 Nye gener, nye muligheter. Utvikling eller avvikling av mennesket?
Dag Olav Hessen, professor i biologi, UiO

10.00 Transhumanisme. Når maskinen overtar for mennesket, og mennesket blir mer som en maskin, hva er da et menneske?
Dag Hareide, sosiolog og forfatter

10.45 Kaffe, kake, frukt

11.00 Innspill til samtale.
Knut Hestad, professor og forskningsdekan HINN, forsker SI

11.45 Avslutning.
Joakim Hammerlin og Lars Danbolt

13.00 Lunsj

Godkjenninger

Det er søkt godkjenning hos Den norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening og PresteforeningenForelesere

Unn Irene Aasdalen

rektor ved Nansenskolen og forfatter. Hun er filosofihistoriker med særlig fokus blant annet på renessansens humanisme og politisk filosofi. Hun har tidligere vært kulturredaktør og journalist.

Ole Johan Borge

direktør i Bioteknologirådet. Han har doktorgrad innen stamcelleforskning, og har gitt ut flere artikler og bøker om emnet. Borge har tidligere vært avdelingsleder i Innovasjon Norge.

Lars Johan Danbolt

professor ved Menighetsfakultetet i Oslo og leder av Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet. Han forsker og publiserer på temaer innen religionspsykologi, teologi og helse. Han har tidligere vært prest, og han var med å starte og lede Schjelderupseminaret.

Solveig Fiske

biskop i Hamar bispedømme. Hun er en engasjert aktør i kirke og samfunn og har blant annet gjennom mange år vært styreleder for Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Hun var med å starte Schjelderupseminaret og har siden starten vært med å lede seminaret.

Joakim Hammerlin

lektor ved Nansenskolen og forfatter, med politisk filosofi og sosialfilosofi som spesialfelt. Han har skrevet flere bøker om terrorisme og politisk vold, og er for tiden leder av Det faglitterære fond.

Dag Hareide

tidligere leder av Regnskogsfondet, rektor ved Nansenskolen og generalsekretær i Naturvernforbundet. Han har også skrevet bøker om blant annet hungersnød, konflikthåndtering, miljøvern og verdispørsmål. Han var med å starte Schjelderupseminaret.

Dag Olav Hessen

professor i biologi ved Universitetet i Oslo, med genetikk og økologi som spesialfelt. Han har gitt ut en rekke vitenskapelige -og populærfaglige artikler og bøker.

Morten Jostad

forfatter, dramatiker og skuespiller. Han er kjent fra en rekke forestillinger basert på brev, eller utformet som monologer og har selv spilt i flere vandreteater¬oppsetninger i rollene som Ibsen, Bjørnson, Kierkegaard, Petter Dass, Wergeland og Dag Solstad.

Marit Kirkevold

professor ved Universitetet i Oslo, institutt for helse og samfunn. Hun forsker og publiserer på temaer omkring komplekse intervensjoner, pasienters erfaringer knyttet til å leve med sykdom og psykososiale tilpasninger, og har jobbet mye med eldreomsorg, særlig knyttet til personer med og uten demens i sykehjem. Hun er fast observatør på Schjelderupseminaret.

Eivor Andersen Oftestad

forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet. I 2016 ga hun ut boken ”Vi lager barn – Reproduksjon gjennom 500 år”. Hun er aktiv i samfunnsdebatten om bioteknologi og etikk.


Når og hvor

Dato
14.06.2017-15.06.2017 
Klokkeslett
11:00-13:00
Sted
Nansenskolen
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2
2609 Lillehammer
 
Arrangør
Hamar Biskop, Nansenskolen og Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon
Nansenskolen, tlf. 61 26 54 00
e-post administrasjon@nansenskolen.no
 
Fant du det du lette etter?