Schjelderupseminaret

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 13.06.2018

I år setter Schjelderupseminaret døden på dagsordenen.

Woody Allen skal ha sagt at han er ikke redd for døden, han har bare ikke lyst til å være der når den kommer. Døden er på dagsordenen for oss som
enkeltmennesker, i samfunnskulturen, i arbeidet og i religionen. På årets Schjelderupseminar går vi inn på noen arenaer der døden er synlig.

Inge Eidsvåg spør fra et kulturhistorisk perspektiv om døden er en venn eller fiende – eller kanskje begge deler? Sigrid Helene Kjørven Haug løfter fram eksistensielle perspektiver på det å være menneske i livets siste fase relatert til palliativ omsorg. Ut fra egne erfaringer med å miste sin livsledsager reflekterer Ole Fredrik Einarsen om det å være pårørende når man vet at dagene er knappe. Og Vebjørn Horsfjord vil ta oss med inn i religionenes ulike praksiser i møte med døden.

Schjelderupseminaret har vært arrangert årlig siden 2007 og låner sitt navn fra Kristian Schjelderup som var biskop på Hamar etter krigen, en
av grunnleggerne av Nansenskolen og religionspsykologisk forsker. Seminaret har vært arrangert i et samarbeid mellom Nansenskolen, Hamar biskop og Sykehuset Innlandet. Fra i år er også Høgskolen i Innlandet med som arrangør, og vi prøver oss med å ha seminaret kun på en dag, og denne gangen på Hamar i Høgskolens lokaler.

Schjelderupseminarets idé er å holde sammen kunnskap og erkjennelse fra vitenskap, humanisme og religion, og det vil ha relevans for folk som jobber i helsetjeneste, utdanning, kulturlivet, forvaltning, kirken osv, men vil også være av interesse for folk flest som er interessert i de temaene
som løftes fram.

Tid og sted

Onsdag 13. juni, kl. 10.00–17.00
Høgskolen i Innlandet | veibeskrivelse
Holsetgata 31, 2318 Hamar


Pris og påmeldingsinformasjon

Kr. 600,- inkluderer varm lunsj, kaffe m.m.
Påmeldingsfrist 11. mai 2018

Påmeldingslenke for ansatte i SI og for den som må ha faktura

Program

10.00 Åpning,
ved Solveig Fiske, Alice Beathe Andersgaard, Joakim Hammerlin, Anders Aschim

11.00 Døden – livets følgesvenn?
ved Inge Eidsvåg

12.00 Lunsj

13.00 Eksistensielle temaer palliativ omsorg,
ved Sigrid Helene Kjørven Haug

14.00 Ingen tid å miste – et pårørendeperspektiv,
ved Ole Fredrik Einarsen

15.00 Kaffe/samtale

15.30 Døden i religiøs praksis,
ved Vebjørn Horsfjord

16.30 Oppsummering og avslutning,
ved Trond Markestad og Solveig Fiske

Alle som ønsker det kan bli med ut på byen og spise etter seminaret.
Vi reserverer på en egnet restaurant og enhver gjør opp for seg selv (ca 300 kr). Kryss av for at du ønsker å delta på felles middag
når du melder deg på.

Bidragsytere

Inge Eidsvåg er idehistoriker og tidligere både rektor og lektor ved Nansenskolen. Han har publisert en rekke bøker om mellommenneskelige forhold og vil være kjent for mange som radiokåsør og foredragsholder i mange sammenhenger. Han ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt "mangeårige arbeid for å fremme humanistiske verdier og dialog mellom mennesker med ulik etnisitet, religion og livssyn" og er aktuell med boka «Døden – en siste venn».

Sigrid Helene Kjørven Haug er postdoc ved Religionspsykologisk senter i
Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis i Høgskolen Innlandet, Elverum. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og diakon og har forsket og publisert på eksistensielle temaer ved livets siste fase og på betydningen av pasienters kulturbakgrunn og selvforståelse i behandling og helende prosesser.

Ole-Fredrik Einarsen er utdannet menighetssekretær og sosiolog og har
vært en aktiv stemme i debatten om homofiles plass i den norske kirke. Han jobber i dag som seniorrådgiver hos Likestillingsog diskrimineringsombudet. Sommeren 2015 døde hans ektemann av kreft. De hadde vært sammen i over 30 år. Ole-Fredrik vil snakke om de vanskelige valg man må ta når døden nærmer seg.

Vebjørn L. Horsfjord er førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved
Høgskolen i Innlandet. Han har lang erfaring med religionsdialog på norsk
og internasjonalt nivå, noe som også var emne for doktoravhandlingen hans ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Horsfjord har nylig utgitt boka Religion i praksis (2017), en oversikt med tanke på alle som trenger kunnskap om mangfoldet av hverdagspraksiser i det flerreligiøse Norge.

Alice Beathe Andersgaard er administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Hun er forsker og spesialist i gynekologi og har blant annet jobbet i lederstillinger i Helse Sør-Øst.

Solveig Fiske er biskop i Hamar. Hun har lang fartstid som prest i Den norske kirke og har særlig arbeidet mye med likestillingsspørsmål, ledelse og sjelesorg.

Anders Aschim er professor i Høgskolen i Innlandet, teolog og forsker med et bredt interessefelt fra Dødehavsruller til salmer og religionspedagogikk.

Joakim Hammerlin er filosof og lektor ved Nansenskolen. Han er aktiv i
samfunnsdebatten og er blant annet styreleder for det faglitterære fond.

Trond Markestad er Schjelderupseminarets faste «observatør» og vil gi en oppsummering av seminaret. Han er professor emeritus i barnemedisin ved Universitetet i Bergen, Forskningsrådgiver i Sykehuset
Innlandet, og han har i mange år vært leder av Legeforeningens etikkutvalg og er en aktiv samfunnsdebattant.

Godkjenninger

Det er søkt godkjenning hos Den norske Legeforening, Sykepleierforbudet, Norsk Psykologforening og Presteforeningen.

Når og hvor

Dato
13.06.2018 
Klokkeslett
10:00-17:00
Sted
Høgskolen i Innlandet
Holsetgata 31, 2318 Hamar
 
Arrangør
Hamar Bispedømme, Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon
Lars Danbolt, forskningsleder/professor
Religionspsykologisk senter, Sykehuset Innlandet /
Det teologiske menighetsfakultet, Oslo
 
Mer informasjon
lars.danbolt@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?