Skikkethetsvurdering av studenter i praksisstudier

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 19.10.2017

Tema på årets dialogkonferanse er skikkethetsvurdering av studenter i helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler.

Tid og sted

Torsdag 19. oktober 2017, kl. 10.00–15.00
NTNU i Gjøvik, Eureka, bygg HD

NB! Få tilgjengelige p-plasser ved NTNU. Parker ved Mjøsstranda, ta NTNU-buss fra jernbanestasjonen.

Målgruppe

Fra praksisfeltet; ledere, hovedveiledere, daglig veiledere og kontaktpersoner for studenter i praksis fra både Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og kommuner i Hedmark og Oppland.
Fra Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik; ledere, skikkethetsansvarlige,
studieprogramansvarlige og kontaktlærere.

Påmelding

Påmeldingsfrist 13. oktober 2017. Konferansen er gratis.

Program

09.30–10.00 Oppmøte – registrering

10.00–10.15 Åpning
ved Kristin Haugen, seksjonsleder sykepleie NTNU i Gjøvik

10.15–12.00 Orientering om skikketshetsvurdering
ved Kari Kildahl, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus
• Forskrift og rundskriv
• Løpende og særskilt skikkethetsvurdering
• Muligheter og utfordringer i forhold til praksisstudier

12.00–13.00 Lunsj

13.00–14.00 Panelsamtale
I panelet sitter representanter fra praksisfeltet, studenter
og utdanning.

14.15–14.50 Forholdet mellom skikkethetsvurdering og vurderingskriterier
for praksisstudier.

14.50–15.00 Avslutning
ved Elisabeth Johnsgaard, fagsjef og praksiskoordinator i SI

Se: Forskrift om skikketshetsvurdering i høyere utdanning

Når og hvor

Dato
19.10.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
NTNU i Gjøvik
Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik
 
Arrangør
Høgskolen i Innlandet, NTNU i Gjøvik, Revmatismesykehuset og Sykehuset Innlandet 
Kontaktinformasjon
Elisabet Johnsgaard, fagsjef og praksiskoordinator i SI
 
Mer informasjon
elisabeth.johnsgaard@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?