Slagrammet

Kurs, 26.01.2017, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Hvordan etablere et faglig tilbud til slagrammede og deres pårørende slik at de kan mestre hverdagen bedre?

TID OG STED

Torsdag 26. januar 2017, kl. 10.00 –15.00

Rådhuskinoen, Flisa
Adr.: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

PÅMELDING

Bindende, elektronisk påmelding innen 15. januar 2017.
Det er ingen deltakeravgift.

Påmeldingsskjema

MÅLGRUPPE

Pasienter rammet av hjerneslag og deres pårørende,
Helsepersonell fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner.

PROGRAM

10.00 Velkommen
Liv Thorsen, stabsområde Helse, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) i Sykehuset Innlandet

10.10 Presentasjon av prosjektet
Liv Thorsen

10.30 Å leve med hjerneslag på godt og vondt
Hilde Evensen, leder for Norsk forening for slagrammede og Per-Inge Evensen

11.15 Kaffe

11.30 Kort presentasjon av behandlingslinjen for hjerneslag
Grethe Hvithammer, rådgiver i stabsområde Helse, kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet

12.00 Lunsj med servering av kaffe, te, rundstykker og frukt

12.45 Psykososial helse etter hjerneslag. Presentasjon av en intervensjonsstudie.
Randi Martinsen, Phd sykepleier og Instituttleder ved Institutt for Helsefag Høgskolen i Hedmark og Berit Bronken, Phd, sykepleier og studieansvarlig for Videreutdanning i rehabilitering ved Høgskolen i Hedmark

13.15 Kunsten å mestre livet når hodet halter
Jan Schwenche, brukerkonsulent Sunnaas sykehus, foredragsholder, mestringsmotivator, låtskriver og artist

14.30 Paneldebatt og oppsummering
Liv Thorsen

15.00 Vel hjem!


Når og hvor

Dato
26.01.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Rådhuskinoen,
Rådhusgata 1, 2270 Fllisa
 
Arrangør
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​
Samhandlingsprosjekt mellom Åsnes kommune, Landsforeningen for slagrammede, Norsk forening for slagrammede og SI. 
Kontaktinformasjon
Valborg N. Brøste, Sykehuset Innlandet - tlf. 948 28 249
Inger Lise Sæther, Åsnes kommune - tlf. 62 95 69 36
 
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?