HELSENORGE

Snart voksen, foreldrekurs

Kurs for foreldre/ pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15 – 19 år samt fagpersoner i kommunen.

Vi henstiller foreldre/ foresatte om å gi beskjed til koordinator/ fagpersoner i kommunen om kurset.


Pris

Foreldre/ pårørende: 500 kr per familie for to dager.

Fagpersoner: 500 kr for to dager.

Prisen inkluderer servering gjennom dagen. Betales ved påmelding.

Kurset kan gi mulighet for foreldre/ pårørende å søke om opplæringspenger ved tapt arbeidsfortjeneste. Gi beskjed ved påmelding om dette er aktuelt.


Program dag 1

09.00 Registrering med kaffe/te

09.30 Velkommen

09.45 Vergemålsordningen ved Statsforvalteren i Innlandet, Maj Christin Stenersen Lund

11.30 Lunsj

12.15 Overgang fra barn til myndig. Hva nå? Spesielt fokus på uføretrygd/ung ufør, hjelpestønad, grunnstønad, bilhold, muligheter og rettigheter under utdanning/ arbeid ved Nav Lillehammer, Nita Storeheier Leqvamb og Anne Simensen Bakkom

14.00 Kaffe/te og kake

14.30 Husbankens regler og virkemidler ved Ringsaker kommune, Heidi Skundberg Voldengen


Program dag 2

09.00 Pasient- og brukerombudet ved Maren Hynne Moss

11.00 Lunsj

11.45 Dagaktivitetstilbud Hamar arbeid og aktivitet ved Linda Westlie Dufseth og Gry Borchgrevink

13.00 Erfaringer fra en forelder om overgangen ved 18 årsalder ved Elin Dahlsveen Larsen

13.45 Kaffe/te og kake

14.15 Helseoppfølging etter fylte 18 år (fastlege, sykehus, habiliteringstjenesten) v/ Habiliteringstjenesten

15.00 Evaluering/avslutningFant du det du lette etter?