Sørlihaugenseminaret

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 22.02.2018, Enhet for korttidsbehandling

Tema på Sørlihaugenseminaret 2018 er pakkeforløp TSB, brukermedvirkning og spillavhengighet.

Program

08.30 Registrering/kaffe

09.00 Velkommen, ved fagkonsulent Lise Lotte Sundbakken

09.05 Spillavhengighet, ved Magnus Eidem, KoRuS Øst

09.45 Pause

10.00 Spillavhengighet, ved Magnus Eidem

10.45 Pause

11.00 Pakkeforløp TSB, ved Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet

11.45 Lunsj

12.30 Gravide og rusmidler pakkeforløp, ved Gabrielle Welle-Strand

13.15 Pause

13.30 Brukermedvirkning, ved Line Eikenes Langsholt, RIO

14.15 Pause

14.30 Brukermedvirkning, ved Line Eikenes Langsholt

15.15 Oppsummering

Foredragsholdere på Sørlihaugenseminaret 2018

Line Eikenes Langsholt har jobbet som erfaringskonsulent i RIO i 10 år. RIO har en recoveryorientert filosofi, og deres viktigste budskap er at det er håp for alle. Line er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i rusproblematikk og boligsosialt arbeid. De første 5 årene i RIO var hun prosjektleder i et samarbeid med Husbanken med fokus på boligsosialt arbeid. I tillegg sitter hun i forskjellige råd, utvalg, prosjekter, arbeidsgrupper og forskningsprosjekter på både statlig og kommunalt nivå. I dag er hun blant annet leder for BrukerROP som er helsedirektoratets rådgivende organ for rus og psykisk helse. Videre har hun mange oppdrag via det sentrale brukerutvalget i NAV og hun jobber ellers med fokus på kvinner, rus, skam og vold.


Gabrielle Welle-Strand er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og har en PhD om bruk av LAR-legemidler i svangerskapet. Hun har nå sammen med en kollega ansvar for sitt tredje retningslinjearbeid (LAR-gravide, avrusning og opioidretningslinjen), har hatt ansvar for to pakkeforløp (TSB og gravide) og for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Hun har arbeidet ca 20 år som lege i rusfeltet før hun de 11 siste årene har delt sin tid mellom arbeid i Helsedirektoratet og forskning på Senter for rus- og avhengighetsmedisin.»


Magnus Eidem er sosionom med tilleggsutdanning i kognitiv terapi og spilleavhengighet. Han har jobbet ved Sykehuset Innlandet siden 2006. Arbeidet har bestått i å betjene Hjelpelinjen for spilleavhengige og å drive behandling både i grupper og individuelt. De seneste år har han vært prosjektleder for Fjernbasert behandling for spilleavhengige, et nasjonalt lavterskeltilbud over internett og telefon. Våren 2017 begynte han i stillingen som spesialrådgiver ved KoRus-Øst, med spillproblematikk som nasjonalt ansvarsområde.

Påmeldingsinformasjon

Deltakeravgift kr. 250,- |Påmeldingfrist 16. februar 2018

OBS!
For ansatte i Sykehuset Innlandet og der deltaker ha tilsendt faktura, bruk denne lenken

 

Når og hvor

Dato
22.02.2018 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Reinsvoll
  
Arrangør
Enhet for korttidsbehandling
 
Kontaktinformasjon
Lise Lotte Sundbakken, fagkonsulent
Tlf: 61 14 76 90/951 53 013
 
Mer informasjon
lise.lotte.sundbakken@sykehsuet-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?