Spiseforstyrrelse, pårørendedag

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 29.11.2019, DPS Gjøvik

 

Et tilbud for pårørende til personer med en spiseforstyrrelse.

Tid og sted

DPS Gjøvik fredag 29. november 2019, kl. 09.00–15.30

Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser,
Kyrre Grepps gate 11, møterom A/B, 2819 Gjøvik

Målgruppe

Samlingen gjelder for pårørende til personer med en spiseforstyrrelse i Hedmark og Oppland.

Tema

  • Enhetsleder Geir Rune Nyhus ønsker velkommen og sier noe om pårørenderettigheter.
  • Overlege Oda Solheim Hammerstad holder innlegg om spiseforstyrrelser, og om utfordringer dere kan stå ovenfor i deres hverdag.
  • Spiseforstyrrelsesforeningen (SpisFo) vil si noe om deres organisasjon og pårørendearbeid.
  • Brukerrepresentant forteller sin historie.
  • Erfaringsutveksling og diskusjon.

Enkel bevertning når du kommer, og i løpet av dagen.

Fullstendig program deles ut på pårørendedagen.

Påmeldigsinformasjon

Deltakeravgift: kr. 100,- inkl. bevertning. Betales ved påmelding.

Elektronisk påmelding innen 14. november.Når og hvor

Dato
29.11.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Sykehuset i Gjøvik
  
Arrangør
DPS Gjøvik
 
Innlegg fra
Overlege Oda Solheim Hammerstad  
Kontaktinformasjon
DPS Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser, 61 15 82 17
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.