Spiseforstyrrelser

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 11.09.2017-12.09.2017

DPS Gjøvik inviterer samarbeidspartnere i helseforetaket, i kommunene samt fastleger og avtalespesialister til å delta på fagdag om spiseforstyrrelser.

Det er lagt opp til to dager med likt innhold for å nå flest mulig av de ansatte ved DPS Gjøvik, men det er noen ledige plasser begge dager for samarbeidspartnere både innenfor helseforetaket, i kommunene samt fastleger og avtalespesialister.

Sted og tid

Quality Strand Hotell, Gjøvik kl. 08.30-15.15

Temaer for dagen

  • Pasientflyt fra fastlege til poliklinikk-døgn; hvem gjør hva?
  • Hva er god behandling? – terapiformer, somatikk, hva gjøres når. Holdning til regler og rutiner.
  • Kriterier for tvang? Foreleser tar utgangspunkt i revidert lovverk for psykisk helsevern og ny veileder for behandling av spiseforstyrrelser.


Pris og påmelding

Pris: kr 800,-

Bindende påmelding innen 25.august 2017

Eventuell avbestilling må skje innen 25. august. Påmeldte som ikke møter kursdagen må påregne faktura for hotellets dagpakke i etterkant.


Program

Foreleser: Sigrid Bjørnelv, overlege psykiatri, Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser

08.00: Registrering

08.30: Velkommen

08.35-12.00: Forelesninger med innlagte pauser

12.00-13.00: Lunsj

13.00-15.15: Forelesninger med innlagte pauser


Godkjenninger

Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Samfunnsmedisin: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk psykologforening: godkjennes som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Når og hvor

Dato
11.09.2017-12.09.2017 
Klokkeslett
08:00-15:30
Sted
Quality Strand Hotell
Strandgata 15, 2815 Gjøvik
 
Innlegg fra
Sigrid Bjørnelv, overlege psykiatri, Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser 
Mer informasjon
anita.engh.kvien@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?