Stoffskiftesykdom, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 4. april og 24. oktober 2019, 10.00-15.00 , Medisinsk poliklinikk, Hamar

Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom.

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Ressurssenteret for Pasient og Pårørendeopplæring i SI og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, og ikke minst utvekslet erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 351 kr for hele kurset. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser eller ring 915 05 515. Ved spesielle hensyn gi beskjed ved påmelding.

Tid og sted

Torsdag 4. april 2019 kl. 10.00-15.00 - hypothyreose.

Torsdag 24. april 2019 kl. 10.00-15.00 - hyperthyreose 

Sykehuset Innlandet Hamar. Møterom 2. etg over DPS.
Inngang 2, Skolegt.22 (nedenfor hovedinngang til sykehuset)

Målgruppe

Pasienter med høyt og lavt stoffskifte (hyperthyreose og /hypothyreose) og deres pårørende.

Om kurset

Kurset arrangeres i samarbeid med Medisinsk avdeling Hamar, Stoffskifteforbundet og Ressurssenteret for Pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) SI, og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.
 
Hensikten med kurset er at pasienter og deres pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med lavt stoffskiftesykdom.

Kurset er tverrfaglig og du vil møte lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, likeperson og representanter fra Stoffskifteforbundet.

Program 4. april - hypothyreose

10.00 Velkommen

10.30 Skjoldbruskkjertelens anatomi og funksjon
ved lege

11.00 Spørsmål og benstrekk 

11.15 Hva skjer i kroppen ved stoffskiftesykdom? Behandling
ved lege

11.45  Lunsj  og erfaringsutveksling

12.30  Stressmestring og hvordan leve med sykdommen?

13.35  Beinstrekk

13.45 Informasjon om Stoffskifteforbundet
ved leder

14.15  Forberde eventuelle spørsmål  til i morgen

14.45  Avslutning og vel hjem!

Program 24. oktober - hyperthyreose

10.00  Oppsummering fra forrige gang. Dialog, behandling.

10.30  Hvordan leve med sykdommen?
ved brukerrepresentant

11.00  Kostholdsanbefalinger ved tendens til vektøkning. Påvirkes thyroxin-nivået av det vi spiser?

12.00 Lunsj

12.45 Medisinsk yoga
ved yogaterapeut og lærer

13.45 Mer om behandling. Interaksjoner med andre medikamenter. Hva med dem som ikke blir bra?
ved lege

14.30  Erfaringsutveksling og vel hjem

Med forbehold om endringer i programmet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av fastlege.

Henvisningen sendes til:
Sykehuset Innlandet
Medisinsk avdeling Hamar
Serviceboks 2326 Hamar

Når og hvor

Tid
4. april og 24. oktober 2019, 10.00-15.00
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset i Hamar
  
Arrangør
Medisinsk poliklinikk, Hamar
 
Kontakt
Poliklinisk inntakskontor, tlf. 62 53 75 53
eller
sykepleier Ingunn Imislund, tlf. 62 53 76 44
 
Mer informasjon
ingunn.imislund@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.