Stoffskiftesykdom, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 29.10.2018-30.10.2018

Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom. Kurset går over to dager.

Tid og sted

Mandag 29. og tirsdag 30. oktober 2018 kl. 10.00 – 15.00 (begge dager )

Sykehuset Innlandet Hamar. Møterom 2. etg over DPS. 
Inngang 2, Skolegt.22 (nedenfor hovedinngang til sykehuset) 
  

Målgruppe

Pasienter med høyt og lavt stoffskifte (hyperthyreose og /hypothyreose) og deres pårørende.

Om kurset

Kurset arrangeres i samarbeid med Medisinsk avdeling Hamar, Stoffskifteforbundet og Ressurssenteret for Pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) SI, og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.
 
Hensikten med kurset er at pasienter og deres pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med lavt stoffskiftesykdom.

Kurset er tverrfaglig og du vil møte lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, likeperson og representanter fra Stoffskifteforbundet.

Egenandel på kr. 345,- for kurset, kan føres på egenandelskortet.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer, se Pasientreiser (tlf. 915 05 515).

Program 29.10

10.00 Velkommen

10.30 Skjoldbruskkjertelens anatomi og funksjon

ved lege

11.00 Spørsmål og benstrekk 

11.15 Hva skjer i kroppen ved stoffskiftesykdom? Behandling

ved lege

11.45  Lunsj  og erfaringsutveksling

12.30  Stressmestring og hvordan leve med sykdommen?

13.35  Beinstrekk

13.45 Informasjon om Stoffskifteforbundet

ved leder

14.15  Forberde eventuelle spørsmål  til i morgen

14.45  Avslutning og vel hjem!

                            

Program 30.10

10.00  Oppsummering fra forrige gang. Dialog, behandling.

10.30  Hvordan leve med sykdommen?

ved brukerrepresentant

11.00  Kostholdsanbefalinger ved tendens til vektøkning. Påvirkes thyroxin-nivået av det vi spiser?

12.00 Lunsj

12.45 Medisinsk yoga

ved yogaterapeut og lærer

13.45 Mer om behandling. Interaksjoner med andre medikamenter. Hva med dem som ikke blir bra?

ved lege

14.30  Erfaringsutveksling og vel hjem


Med forbehold om endringer i programmet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av fastlege.

Henvisningen sendes til:
Sykehuset Innlandet
Medisinsk avdeling Hamar
Serviceboks 2326 Hamar

Når og hvor

Dato
29.10.2018-30.10.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00 10.00-15.00
Sted
SI Hamar
  
Kontakt
Poliklinisk inntakskontor, tlf. 62 53 75 53
eller
sykepleier Ingunn Imislund, tlf. 62 53 76 44
 
 
Mer informasjon
ingunn.imislund@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.