Stoffskiftesykdom, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 27.05.2020-28.05.2020, Medisinsk poliklinikk, Hamar

Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom.

Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Ressurssenteret for Pasient og Pårørendeopplæring i SI og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, og ikke minst utvekslet erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 351 kr for hele kurset. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver. Ved behov for overnatting så må dette ordnes selv. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser eller ring 915 05 515. Ved spesielle hensyn gi beskjed ved påmelding.

Tid og sted

27. og 28. mai 2020

Sykehuset Innlandet Hamar. Møterom 2. etg over DPS.
Inngang 2, Skolegt.22 (nedenfor hovedinngang til sykehuset)

Målgruppe

Pasienter med høyt og lavt stoffskifte (hypothyreose og hyperthyreose) og deres pårørende.

Om kurset

Kurset arrangeres i samarbeid med Medisinsk avdeling Hamar, Stoffskifteforbundet og Ressurssenteret for Pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) SI, og er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende.
 
Hensikten med kurset er at pasienter og deres pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med lavt stoffskiftesykdom.

Kurset er tverrfaglig og du vil møte lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, likeperson og representanter fra Stoffskifteforbundet.

Program - hypo- og hyperthyreose

9.00  Velkommen - forventinger til kurset

9.30  Hva er høyt og lavt stoffskifte, og hvordan kan det behandles?

10.00  Brukerrepresentant

11.30 Lunsj

12.30 Medisinsk yoga
ved yogaterapeut og lærer

13.30 Kostholdsanbefalinger ved tendens til vektøkning. Påvirkes thyroxin-nivået av det vi spiser?
ved lege

14.30  Stressmestring

15.30  Informasjon fra stoffskifteforbundet

Med forbehold om endringer i programmet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagelse på kurset krever henvisning av fastlege.

Henvisningen sendes til:
Sykehuset Innlandet
Medisinsk avdeling Hamar
Serviceboks 2326 Hamar

Når og hvor

Dato
27.05.2020-28.05.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00 27. og 28. mai 2020
Sted
Sykehuset i Hamar
  
Arrangør
Medisinsk poliklinikk, Hamar
 
Kontaktinformasjon
Poliklinisk inntakskontor, tlf. 62 53 75 53
eller
sykepleier Ingunn Imislund, tlf. 62 53 76 44
 
Mer informasjon
ingunn.imislund@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?