Styremøte 01.09.2016

Styremøte, 01.09.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet i SI Brumunddal. Møtet starter klokka 10.00 og er ferdig klokkka 15.00.

Styredokumenter

Sak 052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøtet 17.06 og fra ekstraordinært styremøte 18.08

052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 17.06 og 18.07.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 17.06 og 18.07.pdf052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 17.06 og 18.07.pdf


Sak 053-2016 Månedsrapport per juli 2016

053-2016 Månedsrapport juli 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/053-2016 Månedsrapport juli 2016.pdf053-2016 Månedsrapport juli 2016.pdf
053-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/053-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2016.pdf053-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2016.pdf

Sak 054-2016 Presentasjon av brukerundersøkelsen PasOpp

054-2016 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2015.pdf054-2016 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2015.pdf
054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar.pdf054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar.pdf
054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik.pdf054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik.pdf
054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger.pdf054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger.pdf
054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer.pdf054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer.pdf
054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset.pdf054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset.pdf
054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum.pdf054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum.pdf
054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet.pdf054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet.pdf
054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst.pdf054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst.pdf
054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt.pdf054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt.pdf

Sak 055-2016 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2017

055-2016 Årsplan for styremøter i SI 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/055-2016 Årsplan for styremøter i SI 2017.pdf055-2016 Årsplan for styremøter i SI 2017.pdf


Sak 056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsundersøkelsen

056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsanalyse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsanalyse.pdf056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsanalyse.pdf
056-2016 Vedlegg 01 Oppfølging.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Vedlegg 01 Oppfølging.pdf056-2016 Vedlegg 01 Oppfølging.pdf
056-2016 Vedlegg 02 Oppfølging og tiltak - fra Fylkesmannen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Vedlegg 02 Oppfølging og tiltak - fra Fylkesmannen.pdf056-2016 Vedlegg 02 Oppfølging og tiltak - fra Fylkesmannen.pdf
056-2016 Vedlegg 03 Medierapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Vedlegg 03 Medierapport.pdf056-2016 Vedlegg 03 Medierapport.pdf

 

Sak 057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder

057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf
057-2016 Vedlegg 01 Spørsmål til styreleder om SI sitt lån til andre HF i regionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 01 Spørsmål til styreleder om SI sitt lån til andre HF i regionen.pdf057-2016 Vedlegg 01 Spørsmål til styreleder om SI sitt lån til andre HF i regionen.pdf
057-2016 Vedlegg 01a Svar fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 01a Svar fra styreleder.pdf057-2016 Vedlegg 01a Svar fra styreleder.pdf
057-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 16.06.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 16.06.16.pdf057-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 16.06.16.pdf
057-2016 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 30.06.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 30.06.16.pdf057-2016 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 30.06.16.pdf
057-2016 Vedlegg 03 Anbefalinger for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 03 Anbefalinger for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur.pdf057-2016 Vedlegg 03 Anbefalinger for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur.pdf
057-2016 Vedlegg 04 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp - Veiledningsmateriell.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 04 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp - Veiledningsmateriell.pdf057-2016 Vedlegg 04 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp - Veiledningsmateriell.pdf
057-2016 Vedlegg 05 Spørsmål om radiologitilbudet på Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 05 Spørsmål om radiologitilbudet på Hadeland.pdf057-2016 Vedlegg 05 Spørsmål om radiologitilbudet på Hadeland.pdf
057-2016 Vedlegg 06 Spørsmål om planprosessen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 06 Spørsmål om planprosessen i SI.pdf057-2016 Vedlegg 06 Spørsmål om planprosessen i SI.pdf
057-2016 Vedlegg 07 Brev med bektraktninger og innspill til arbeidet med et hovedsykehus.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 07 Brev med bektraktninger og innspill til arbeidet med et hovedsykehus.PDF057-2016 Vedlegg 07 Brev med bektraktninger og innspill til arbeidet med et hovedsykehus.PDF
057-2016 Vedlegg 08 E-post fra Trond Braaten til styreleder Anne Enger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 08 E-post fra Trond Braaten til styreleder Anne Enger.pdf057-2016 Vedlegg 08 E-post fra Trond Braaten til styreleder Anne Enger.pdf

Sak 058-2016 Eventuelt

Ingen dokumenter.


Når og hvor

Dato
01.09.2016 
Klokkeslett
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.