Styremøte 01.09.2016

Styremøte, 01.09.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet i SI Brumunddal. Møtet starter klokka 10.00 og er ferdig klokkka 15.00.

Styredokumenter

Sak 052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøtet 17.06 og fra ekstraordinært styremøte 18.08

052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 17.06 og 18.07.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 17.06 og 18.07.pdf052-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 17.06 og 18.07.pdfpdf143833


Sak 053-2016 Månedsrapport per juli 2016

053-2016 Månedsrapport juli 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/053-2016 Månedsrapport juli 2016.pdf053-2016 Månedsrapport juli 2016.pdfpdf87760
053-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/053-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2016.pdf053-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2016.pdfpdf756337

Sak 054-2016 Presentasjon av brukerundersøkelsen PasOpp

054-2016 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2015.pdf054-2016 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2015.pdfpdf172292
054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar.pdf054-2016 Vedlegg 01 SI Hamar.pdfpdf2890368
054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik.pdf054-2016 Vedlegg 02 SI Gjøvik.pdfpdf2890577
054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger.pdf054-2016 Vedlegg 03 SI Kongsvinger.pdfpdf2891964
054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer.pdf054-2016 Vedlegg 04 SI Lillehammer.pdfpdf2890648
054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset.pdf054-2016 Vedlegg 05 SI Tynset.pdfpdf2890346
054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum.pdf054-2016 Vedlegg 06 SI Elverum.pdfpdf2890207
054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet.pdf054-2016 Vedlegg 07 Sykehuset Innlandet.pdfpdf3173835
054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst.pdf054-2016 Vedlegg 08 Helse Sør-Øst.pdfpdf3274292
054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt.pdf054-2016 Vedlegg 09 Nasjonalt.pdfpdf2959772

Sak 055-2016 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2017

055-2016 Årsplan for styremøter i SI 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/055-2016 Årsplan for styremøter i SI 2017.pdf055-2016 Årsplan for styremøter i SI 2017.pdfpdf74629


Sak 056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsundersøkelsen

056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsanalyse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsanalyse.pdf056-2016 Oppfølging og tiltak etter mortalitetsanalyse.pdfpdf88015
056-2016 Vedlegg 01 Oppfølging.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Vedlegg 01 Oppfølging.pdf056-2016 Vedlegg 01 Oppfølging.pdfpdf149457
056-2016 Vedlegg 02 Oppfølging og tiltak - fra Fylkesmannen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Vedlegg 02 Oppfølging og tiltak - fra Fylkesmannen.pdf056-2016 Vedlegg 02 Oppfølging og tiltak - fra Fylkesmannen.pdfpdf99180
056-2016 Vedlegg 03 Medierapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/056-2016 Vedlegg 03 Medierapport.pdf056-2016 Vedlegg 03 Medierapport.pdfpdf11781478

 

Sak 057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder

057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf057-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfpdf53377
057-2016 Vedlegg 01 Spørsmål til styreleder om SI sitt lån til andre HF i regionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 01 Spørsmål til styreleder om SI sitt lån til andre HF i regionen.pdf057-2016 Vedlegg 01 Spørsmål til styreleder om SI sitt lån til andre HF i regionen.pdfpdf92867
057-2016 Vedlegg 01a Svar fra styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 01a Svar fra styreleder.pdf057-2016 Vedlegg 01a Svar fra styreleder.pdfpdf134619
057-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 16.06.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 16.06.16.pdf057-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 16.06.16.pdfpdf57850
057-2016 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 30.06.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 30.06.16.pdf057-2016 Vedlegg 02a Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 30.06.16.pdfpdf18139
057-2016 Vedlegg 03 Anbefalinger for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 03 Anbefalinger for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur.pdf057-2016 Vedlegg 03 Anbefalinger for systematisk arbeid med pasientsikkerhetskultur.pdfpdf617400
057-2016 Vedlegg 04 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp - Veiledningsmateriell.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 04 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp - Veiledningsmateriell.pdf057-2016 Vedlegg 04 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp - Veiledningsmateriell.pdfpdf579697
057-2016 Vedlegg 05 Spørsmål om radiologitilbudet på Hadeland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 05 Spørsmål om radiologitilbudet på Hadeland.pdf057-2016 Vedlegg 05 Spørsmål om radiologitilbudet på Hadeland.pdfpdf64879
057-2016 Vedlegg 06 Spørsmål om planprosessen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 06 Spørsmål om planprosessen i SI.pdf057-2016 Vedlegg 06 Spørsmål om planprosessen i SI.pdfpdf91278
057-2016 Vedlegg 07 Brev med bektraktninger og innspill til arbeidet med et hovedsykehus.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 07 Brev med bektraktninger og innspill til arbeidet med et hovedsykehus.PDF057-2016 Vedlegg 07 Brev med bektraktninger og innspill til arbeidet med et hovedsykehus.PDFpdf233910
057-2016 Vedlegg 08 E-post fra Trond Braaten til styreleder Anne Enger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/057-2016 Vedlegg 08 E-post fra Trond Braaten til styreleder Anne Enger.pdf057-2016 Vedlegg 08 E-post fra Trond Braaten til styreleder Anne Enger.pdfpdf17847

Sak 058-2016 Eventuelt

Ingen dokumenter.


Når og hvor

Dato
01.09.2016 
Klokkeslett
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?