Styremøte 03.09.2015

Styremøte , 03.09.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, møterom Butterkvern 2. Møtet varer fra klokka 09.00 til 16.00.

Når og hvor

Dato
03.09.2015 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Sted
Brumunddal
  

Saksliste

Sak 060-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.06.15

060-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.06.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/060-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.06.15.pdf060-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.06.15.pdf


Sak 061-2015 Referat fra møte i Brukerutvalg 10.06.15

061-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.06.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/061-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.06.15.pdf061-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 10.06.15.pdf


Sak 062-2015 Månedsrapport per juli 2015

062-2015 Månedsrapport etter juli 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2015 Månedsrapport etter juli 2015.pdf062-2015 Månedsrapport etter juli 2015.pdf
062-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/062-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2015.pdf062-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter juli 2015.pdf


Sak 063-2015 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2014

063-2015 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2014.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/063-2015 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2014.pdf063-2015 Presentasjon av PasOpp-undersøkelsen 2014.pdf


Sak 064-2015 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2016

064-2015 Årsplan for styremøter i 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/064-2015 Årsplan for styremøter i 2016.pdf064-2015 Årsplan for styremøter i 2016.pdf


Sak 065-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

065-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf065-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
065-2015 Vedlegg 01 Om bruk av anskaffelsesreglementet ift nybygg og rehabilitering av bygg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 01 Om bruk av anskaffelsesreglementet ift nybygg og rehabilitering av bygg.pdf065-2015 Vedlegg 01 Om bruk av anskaffelsesreglementet ift nybygg og rehabilitering av bygg.pdf
065-2015 Vedlegg 02 Tertialrapport SI innkjøpsvirksomhet - 1. tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 02 Tertialrapport SI innkjøpsvirksomhet - 1. tertial 2015.pdf065-2015 Vedlegg 02 Tertialrapport SI innkjøpsvirksomhet - 1. tertial 2015.pdf
065-2015 Vedlegg 03 Referat fra møte referansegruppen 01-02.062.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 03 Referat fra møte referansegruppen 01-02.062.15.pdf065-2015 Vedlegg 03 Referat fra møte referansegruppen 01-02.062.15.pdf
065-2015 Vedlegg 04 Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 04 Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan.PDF065-2015 Vedlegg 04 Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan.PDF
065-2015 Vedlegg 05 Møtereferat dialogmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland 10.06.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 05 Møtereferat dialogmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland 10.06.15.pdf065-2015 Vedlegg 05 Møtereferat dialogmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland 10.06.15.pdf
065-2015 Vedlegg 06 Referat fra møte i SIKPU.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 06 Referat fra møte i SIKPU.pdf065-2015 Vedlegg 06 Referat fra møte i SIKPU.pdf
065-2015 Vedlegg 07 Avtale mellom SI og Kløverhotellet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 07 Avtale mellom SI og Kløverhotellet.pdf065-2015 Vedlegg 07 Avtale mellom SI og Kløverhotellet.pdf
065-2015 Vedlegg 08 Protokoll fra foretaksmøte 17.06.15.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 08 Protokoll fra foretaksmøte 17.06.15.PDF065-2015 Vedlegg 08 Protokoll fra foretaksmøte 17.06.15.PDF
065-2015 Vedlegg 08a Vedlegg protokoll - Vedtekter for SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 08a Vedlegg protokoll - Vedtekter for SI.pdf065-2015 Vedlegg 08a Vedlegg protokoll - Vedtekter for SI.pdf
065-2015 Vedlegg 08b Foreløpig protokoll foretaksmote i HSØ 17.06.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 08b Foreløpig protokoll foretaksmote i HSØ 17.06.15.pdf065-2015 Vedlegg 08b Foreløpig protokoll foretaksmote i HSØ 17.06.15.pdf
065-2015 Vedlegg 09 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 18.06.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 09 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 18.06.15.pdf065-2015 Vedlegg 09 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 18.06.15.pdf
065-2015 Vedlegg 10 Lovendringer og satsingsområder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 10 Lovendringer og satsingsområder.pdf065-2015 Vedlegg 10 Lovendringer og satsingsområder.pdf
065-2015 Vedlegg 11 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 11 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg.pdf065-2015 Vedlegg 11 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg.pdf
065-2015 Vedlegg 12 Uttalelse fra eldrerådet og råd for funkshemmede.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 12 Uttalelse fra eldrerådet og råd for funkshemmede.PDF065-2015 Vedlegg 12 Uttalelse fra eldrerådet og råd for funkshemmede.PDF
065-2015 Vedlegg 13 Implementering av nytt legevaktsnummer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 13 Implementering av nytt legevaktsnummer.pdf065-2015 Vedlegg 13 Implementering av nytt legevaktsnummer.pdf
065-2015 Vedlegg 14 Pressemelding HOD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 14 Pressemelding HOD.pdf065-2015 Vedlegg 14 Pressemelding HOD.pdf
065-2015 Vedlegg 15 Premisser for helseforetakenes utviklingsplaner.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 15 Premisser for helseforetakenes utviklingsplaner.PDF065-2015 Vedlegg 15 Premisser for helseforetakenes utviklingsplaner.PDF
065-2015 Vedlegg 16 Varsel om tilsyn medisinsk avdeling på SI Gjøvik.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 16 Varsel om tilsyn medisinsk avdeling på SI Gjøvik.PDF065-2015 Vedlegg 16 Varsel om tilsyn medisinsk avdeling på SI Gjøvik.PDF
065-2015 Vedlegg 17 Rapport fra tilsyn med samhandling.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 17 Rapport fra tilsyn med samhandling.PDF065-2015 Vedlegg 17 Rapport fra tilsyn med samhandling.PDF
065-2015 Vedlegg 18 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - tilbakemelding på helseforetakenes innspill.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 18 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - tilbakemelding på helseforetakenes innspill.PDF065-2015 Vedlegg 18 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - tilbakemelding på helseforetakenes innspill.PDF
065-2015 Vedlegg 19 Oppfølging av strålekapasiteten i HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 19 Oppfølging av strålekapasiteten i HSØ.pdf065-2015 Vedlegg 19 Oppfølging av strålekapasiteten i HSØ.pdf
065-2015 Vedlegg 20 Forslag forskrift - fritt behandlingsvalg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 20 Forslag forskrift - fritt behandlingsvalg.pdf065-2015 Vedlegg 20 Forslag forskrift - fritt behandlingsvalg.pdf
065-2015 Vedlegg 21 Tilsyn med pasienter med hjerneslag.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 21 Tilsyn med pasienter med hjerneslag.PDF065-2015 Vedlegg 21 Tilsyn med pasienter med hjerneslag.PDF
065-2015 Vedlegg 22 Anmodning om orientering - fylkesmannen i Oppland.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 22 Anmodning om orientering - fylkesmannen i Oppland.PDF065-2015 Vedlegg 22 Anmodning om orientering - fylkesmannen i Oppland.PDF
065-2015 Vedlegg 22a Svarbrev fra SI til fylkesmannen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 22a Svarbrev fra SI til fylkesmannen.pdf065-2015 Vedlegg 22a Svarbrev fra SI til fylkesmannen.pdf
065-2015 Vedlegg 22b Åpent brev til styret.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 22b Åpent brev til styret.pdf065-2015 Vedlegg 22b Åpent brev til styret.pdf
065-2015 Vedlegg 22c Svarbrev fra styret.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 22c Svarbrev fra styret.pdf065-2015 Vedlegg 22c Svarbrev fra styret.pdf
065-2015 Vedlegg 22d Åpent brev til Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/065-2015 Vedlegg 22d Åpent brev til Sykehuset Innlandet.pdf065-2015 Vedlegg 22d Åpent brev til Sykehuset Innlandet.pdf


Sak 066-2015 Strategi for videre utvikling - temasak

066-2015 Strategi for videre utvikling.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/066-2015 Strategi for videre utvikling.pdf066-2015 Strategi for videre utvikling.pdf


Sak 067-2015 Eventuelt

 Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.