Styremøte 11.02.2016

Styremøte, 11.02.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

Styredokumenter

Sak 001-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.15

001-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/001-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.15.pdf001-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.15.pdfpdf153092

Sak 002-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.12.16

002-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.01.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/002-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.01.16.pdf002-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 06.01.16.pdfpdf115047

Sak 003-2016 Plan for interne revisjoner i 2016

003-2016 Plan for interne revisjoner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/003-2016 Plan for interne revisjoner.pdf003-2016 Plan for interne revisjoner.pdfpdf117176
003-2016 Vedlegg 01 Samleskjema 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/003-2016 Vedlegg 01 Samleskjema 2016.pdf003-2016 Vedlegg 01 Samleskjema 2016.pdfpdf148117

Sak 004-2016 Inngåelse av ny leieavtale med Lillehammer boligstiftelse

004-2016 Leieavtale Lillehammer boligstiftelse.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/004-2016 Leieavtale Lillehammer boligstiftelse.pdf004-2016 Leieavtale Lillehammer boligstiftelse.pdfpdf69349

Sak 005-2016 Tertialrapport nr. 3. 2015

005-2016-1 Tertialrapport 3.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/005-2016-1 Tertialrapport 3.pdf005-2016-1 Tertialrapport 3.pdfpdf71167
005-2016-2 Tertialrapport 3 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/005-2016-2 Tertialrapport 3 2015.pdf005-2016-2 Tertialrapport 3 2015.pdfpdf1048451
005-2016-3 Vedlegg 01 Status Handlingsplan for Virksomhetsstyring 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/005-2016-3 Vedlegg 01 Status Handlingsplan for Virksomhetsstyring 2015.pdf005-2016-3 Vedlegg 01 Status Handlingsplan for Virksomhetsstyring 2015.pdfpdf102528
005-2016-3 Vedlegg 02 Handlingsplan Antikorrupsjonsprogram i SI -2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/005-2016-3 Vedlegg 02 Handlingsplan Antikorrupsjonsprogram i SI -2015.pdf005-2016-3 Vedlegg 02 Handlingsplan Antikorrupsjonsprogram i SI -2015.pdfpdf88378
005-2016-3 Vedlegg 03 Årlig melding del 2.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/005-2016-3 Vedlegg 03 Årlig melding del 2.pdf005-2016-3 Vedlegg 03 Årlig melding del 2.pdfpdf328627

Sak 006-2016 Oppfølging budsjett divisjonsvise tiltak 2016

006-2016 Oppfølging divisjonsvise tiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/006-2016 Oppfølging divisjonsvise tiltak.pdf006-2016 Oppfølging divisjonsvise tiltak.pdfpdf874995

Sak 007-2016 Utvikling av de lokalmedisinske sentrene i Oppland

007-2016 Utvikling av lokalmedisinske sentrene i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/007-2016 Utvikling av lokalmedisinske sentrene i Oppland.pdf007-2016 Utvikling av lokalmedisinske sentrene i Oppland.pdfpdf82523
007-2016 Vedlegg 01 Rapport fra utredningsarbeidet om LMS.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/007-2016 Vedlegg 01 Rapport fra utredningsarbeidet om LMS.pdf007-2016 Vedlegg 01 Rapport fra utredningsarbeidet om LMS.pdfpdf661179
007-2016 Vedlegg 02 Brev fra ordførerne i Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/007-2016 Vedlegg 02 Brev fra ordførerne i Valdres.pdf007-2016 Vedlegg 02 Brev fra ordførerne i Valdres.pdfpdf416998

Sak 008-2016 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

008-2016 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf008-2016 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfpdf70886
008-2016 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 17.12.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 17.12.15.pdf008-2016 Vedlegg 01 Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 17.12.15.pdfpdf180877
008-2016 Vedlegg 02 Avtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 02 Avtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg.pdf008-2016 Vedlegg 02 Avtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg.pdfpdf207197
008-2016 Vedlegg 03 Riksrevisjonens selskapskontroll 2014 - forhold som angår spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 03 Riksrevisjonens selskapskontroll 2014 - forhold som angår spesialisthelsetjenesten.pdf008-2016 Vedlegg 03 Riksrevisjonens selskapskontroll 2014 - forhold som angår spesialisthelsetjenesten.pdfpdf95139
008-2016 Vedlegg 04 Kvinnslandutvalget - invitasjon til å gi skriftlige innspill.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 04 Kvinnslandutvalget - invitasjon til å gi skriftlige innspill.pdf008-2016 Vedlegg 04 Kvinnslandutvalget - invitasjon til å gi skriftlige innspill.pdfpdf16941
008-2016 Vedlegg 04a Høringsinstanser - Kvinnsland-utvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 04a Høringsinstanser - Kvinnsland-utvalget.pdf008-2016 Vedlegg 04a Høringsinstanser - Kvinnsland-utvalget.pdfpdf48562
008-2016 Vedlegg 05 Operasjon av gynekologisk kreft.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 05 Operasjon av gynekologisk kreft.pdf008-2016 Vedlegg 05 Operasjon av gynekologisk kreft.pdfpdf70172
008-2016 Vedlegg 05a Svarbrev - operasjon av gynekologisk kreft.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 05a Svarbrev - operasjon av gynekologisk kreft.pdf008-2016 Vedlegg 05a Svarbrev - operasjon av gynekologisk kreft.pdfpdf379996
008-2016 Vedlegg 06 Oppsummeringsnotat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 06 Oppsummeringsnotat.pdf008-2016 Vedlegg 06 Oppsummeringsnotat.pdfpdf110181
008-2016 Vedlegg 06a Brev fra legeforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 06a Brev fra legeforeningen.pdf008-2016 Vedlegg 06a Brev fra legeforeningen.pdfpdf173302
008-2016 Vedlegg 06b Kommentar til brev fra legeforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 06b Kommentar til brev fra legeforeningen.pdf008-2016 Vedlegg 06b Kommentar til brev fra legeforeningen.pdfpdf62564
008-2016 Vedlegg 07 Viktig informasjon om helsetilbudet til asylsøkere.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 07 Viktig informasjon om helsetilbudet til asylsøkere.pdf008-2016 Vedlegg 07 Viktig informasjon om helsetilbudet til asylsøkere.pdfpdf1002938
008-2016 Vedlegg 08 Informasjon om etablering av Helseklage fra 1.1.2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 08 Informasjon om etablering av Helseklage fra 1.1.2016.pdf008-2016 Vedlegg 08 Informasjon om etablering av Helseklage fra 1.1.2016.pdfpdf1091226
008-2016 Vedlegg 09 Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om bruk av bildediagnostikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 09 Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om bruk av bildediagnostikk.pdf008-2016 Vedlegg 09 Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om bruk av bildediagnostikk.pdfpdf184594
008-2016 Vedlegg 10 Oppdrag og bestilling 2016 - foreløpig versjon 22.01.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 10 Oppdrag og bestilling 2016 - foreløpig versjon 22.01.16.pdf008-2016 Vedlegg 10 Oppdrag og bestilling 2016 - foreløpig versjon 22.01.16.pdfpdf639958
008-2016 Vedlegg 11 Tertialrapport SI innkjøpsvirksomhet - 3 tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 11 Tertialrapport SI innkjøpsvirksomhet - 3 tertial 2015.pdf008-2016 Vedlegg 11 Tertialrapport SI innkjøpsvirksomhet - 3 tertial 2015.pdfpdf953522
008-2016 Vedlegg 12 Årsrapport og årlig melding for brukerutvalget 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 12 Årsrapport og årlig melding for brukerutvalget 2015.pdf008-2016 Vedlegg 12 Årsrapport og årlig melding for brukerutvalget 2015.pdfpdf95770
008-2016 Vedlegg 13 Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 13 Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien.pdf008-2016 Vedlegg 13 Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien.pdfpdf157992
008-2016 Vedlegg 14 Lederavtale 2016 - Nivå 1 til 2.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 14 Lederavtale 2016 - Nivå 1 til 2.pdf008-2016 Vedlegg 14 Lederavtale 2016 - Nivå 1 til 2.pdfpdf134246
008-2016 Vedlegg 16 Foreløpig protokoll styremøteni HSØ 04.02.16.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/008-2016 Vedlegg 16 Foreløpig protokoll styremøteni HSØ 04.02.16.PDF008-2016 Vedlegg 16 Foreløpig protokoll styremøteni HSØ 04.02.16.PDFpdf299684

Sak 009-2016 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Sak 010-2016 Medarbeiderundersøkelsen ”Ta Pulsen”


I lukket møte: resultat for Sykehuset Innlandet sin ledergruppe.

Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
11.02.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?