Styremøte 15.12.2016

Styremøte, 15.12.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00.


Sak 080-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.11.2016


080-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.11.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/080-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.11.16.pdf080-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.11.16.pdfSak 081-2016 Månedsrapport per november 2016

081-2016 Månedsrapport november 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/081-2016 Månedsrapport november 2016.pdf081-2016 Månedsrapport november 2016.pdf
081-2016 Vedlegg 01 Månedrapport.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/081-2016 Vedlegg 01 Månedrapport.pdf081-2016 Vedlegg 01 Månedrapport.pdf


 

Sak 082-2016 Fullmakter for Sykehuset Innlandet i 2017

082-2016 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/082-2016 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2017.pdf082-2016 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2017.pdf
082-2016 Vedlegg 01 Prosedyre for fullmakter.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/082-2016 Vedlegg 01 Prosedyre for fullmakter.pdf082-2016 Vedlegg 01 Prosedyre for fullmakter.pdf


Sak 083 Mål og budsjett 2017083-2016 Mål og budsjett 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/083-2016 Mål og budsjett 2017.pdf083-2016 Mål og budsjett 2017.pdf
083-2016 Vedlegg 01 Mål og budsjett 2017.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/083-2016 Vedlegg 01 Mål og budsjett 2017.pdf083-2016 Vedlegg 01 Mål og budsjett 2017.pdf
083-2016 Vedlegg 02 Protokoll (foreløpig godkjent) fra HAMU-møte 02.12.2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/083-2016 Vedlegg 02 Protokoll (foreløpig godkjent) fra HAMU-møte 02.12.2016.pdf083-2016 Vedlegg 02 Protokoll (foreløpig godkjent) fra HAMU-møte 02.12.2016.pdf
083-2016 Vedlegg 03 Protokoll drøftingsmøte TV20 06.12.2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/083-2016 Vedlegg 03 Protokoll drøftingsmøte TV20 06.12.2016.pdf083-2016 Vedlegg 03 Protokoll drøftingsmøte TV20 06.12.2016.pdf


Sak 084-2016 Områdeplan IKT 2017-2020


084-2016 Områdeplan IKT 2017-2021.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/084-2016 Områdeplan IKT 2017-2021.pdf084-2016 Områdeplan IKT 2017-2021.pdf
084-2016 Vedlegg 01 Områdeplan IKT.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/084-2016 Vedlegg 01 Områdeplan IKT.pdf084-2016 Vedlegg 01 Områdeplan IKT.pdfSak 085-2016 Omstilling kort sikt - økonomiperioden 2017-2020


085-2016 Omstilling kort sikt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/085-2016 Omstilling kort sikt.pdf085-2016 Omstilling kort sikt.pdf
085-2016 Vedlegg 01 Forslag til omstillingstiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/085-2016 Vedlegg 01 Forslag til omstillingstiltak.pdf085-2016 Vedlegg 01 Forslag til omstillingstiltak.pdf
085-2016 Vedlegg 02 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/085-2016 Vedlegg 02 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf085-2016 Vedlegg 02 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
085-2016 Vedlegg 03 Kreftkirurgi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/085-2016 Vedlegg 03 Kreftkirurgi.pdf085-2016 Vedlegg 03 Kreftkirurgi.pdf
085-2016 Vedlegg 04 Protokoll drøftingsmøte TV20 08.12.2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/085-2016 Vedlegg 04 Protokoll drøftingsmøte TV20 08.12.2016.pdf085-2016 Vedlegg 04 Protokoll drøftingsmøte TV20 08.12.2016.pdf
085-2016 Vedlegg 04a Referat innledende drøfting med TV20 06.12.2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/085-2016 Vedlegg 04a Referat innledende drøfting med TV20 06.12.2016.pdf085-2016 Vedlegg 04a Referat innledende drøfting med TV20 06.12.2016.pdf


Sak 086-2016 Sammensetning av valgstyre


086-2016 Sammensetning av valgstyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/086-2016 Sammensetning av valgstyre.pdf086-2016 Sammensetning av valgstyre.pdf
086-2016 Vedlegg 01 Valgforskrift om ansattes representasjon i styret.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/086-2016 Vedlegg 01 Valgforskrift om ansattes representasjon i styret.pdf086-2016 Vedlegg 01 Valgforskrift om ansattes representasjon i styret.pdfSak 087-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder


087-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf087-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf
087-2016 Vedlegg 01 Brevkontroll fra Datatilsynet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 01 Brevkontroll fra Datatilsynet.pdf087-2016 Vedlegg 01 Brevkontroll fra Datatilsynet.pdf
087-2016 Vedlegg 01a Svarbrev SI brevkontroll.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 01a Svarbrev SI brevkontroll.pdf087-2016 Vedlegg 01a Svarbrev SI brevkontroll.pdf
087-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra HSØ sitt styremøte 17.11.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra HSØ sitt styremøte 17.11.16.pdf087-2016 Vedlegg 02 Foreløpig protokoll fra HSØ sitt styremøte 17.11.16.pdf
087-2016 Vedlegg 03 Varsel om tilsyn.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 03 Varsel om tilsyn.pdf087-2016 Vedlegg 03 Varsel om tilsyn.pdf
087-2016 Vedlegg 04 Fra Gjøvik kommune om Tekstilvask Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 04 Fra Gjøvik kommune om Tekstilvask Innlandet.pdf087-2016 Vedlegg 04 Fra Gjøvik kommune om Tekstilvask Innlandet.pdf
087-2016 Vedlegg 05 Åpent brev til Ad 25.11.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05 Åpent brev til Ad 25.11.16.pdf087-2016 Vedlegg 05 Åpent brev til Ad 25.11.16.pdf
087-2016 Vedlegg 05a Til ledelsen fra is-legene på barne- og ungdomsavd. Elverum.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05a Til ledelsen fra is-legene på barne- og ungdomsavd. Elverum.pdf087-2016 Vedlegg 05a Til ledelsen fra is-legene på barne- og ungdomsavd. Elverum.pdf
087-2016 Vedlegg 05b Innspill til forslag om å avvikle divisjon hab-rehab.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05b Innspill til forslag om å avvikle divisjon hab-rehab.pdf087-2016 Vedlegg 05b Innspill til forslag om å avvikle divisjon hab-rehab.pdf
087-2016 Vedlegg 05c Innspill til omstilling kort sikt fra AFMR Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05c Innspill til omstilling kort sikt fra AFMR Gjøvik.pdf087-2016 Vedlegg 05c Innspill til omstilling kort sikt fra AFMR Gjøvik.pdf
087-2016 Vedlegg 05d Innspill til omorganisering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05d Innspill til omorganisering.pdf087-2016 Vedlegg 05d Innspill til omorganisering.pdf
087-2016 Vedlegg 05d-2 Innspill til omorganisering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05d-2 Innspill til omorganisering.pdf087-2016 Vedlegg 05d-2 Innspill til omorganisering.pdf
087-2016 Vedlegg 05e Innspill fra ansatte i habiliteringstjenesten til omstilling kort sikt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05e Innspill fra ansatte i habiliteringstjenesten til omstilling kort sikt.pdf087-2016 Vedlegg 05e Innspill fra ansatte i habiliteringstjenesten til omstilling kort sikt.pdf
087-2016 Vedlegg 05f Innspill til omorganisering Hab-rehab.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05f Innspill til omorganisering Hab-rehab.pdf087-2016 Vedlegg 05f Innspill til omorganisering Hab-rehab.pdf
087-2016 Vedlegg 05g Innspill til omstilling kort sikt.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05g Innspill til omstilling kort sikt.pdf087-2016 Vedlegg 05g Innspill til omstilling kort sikt.pdf
087-2016 Vedlegg 05h Brev fra NHF Innlandet m.fl.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05h Brev fra NHF Innlandet m.fl.pdf087-2016 Vedlegg 05h Brev fra NHF Innlandet m.fl.pdf
087-2016 Vedlegg 05h-2 Brev om habiliteirng og rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05h-2 Brev om habiliteirng og rehabilitering.pdf087-2016 Vedlegg 05h-2 Brev om habiliteirng og rehabilitering.pdf
087-2016 Vedlegg 05i Innspill til administrerende direktør om Granheim lungesykehus.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/087-2016 Vedlegg 05i Innspill til administrerende direktør om Granheim lungesykehus.pdf087-2016 Vedlegg 05i Innspill til administrerende direktør om Granheim lungesykehus.pdf


Når og hvor

Dato
15.12.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?