Styremøte 16.12.15

Styremøte , 16.12.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00.

Når og hvor

Dato
16.12.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Brumunddal
  

Saksliste


Sak 086-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. 11.15

086-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.11.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/086-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.11.15.pdf086-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.11.15.pdf


Sak 087-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 07. 11.15

087-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget SI 06.11.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/087-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget SI 06.11.15.pdf087-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget SI 06.11.15.pdf


Sak 088-2015 Orientering handlingsplan HR-strategi 2016

088-2015 Handlingsplan HR-strategi 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/088-2015 Handlingsplan HR-strategi 2016.pdf088-2015 Handlingsplan HR-strategi 2016.pdf
088-2015 Vedlegg 01 Handlingsplan HR-strategi 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/088-2015 Vedlegg 01 Handlingsplan HR-strategi 2016.pdf088-2015 Vedlegg 01 Handlingsplan HR-strategi 2016.pdf


Sak 089-2015 Områdeplan IKT 2016-2020 (Digital fornying)

089-2015 Områdeplan IKT 2016-2020.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/089-2015 Områdeplan IKT 2016-2020.pdf089-2015 Områdeplan IKT 2016-2020.pdf
089-2015 Vedlegg Områdeplan IKT 2016-2020.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/089-2015 Vedlegg Områdeplan IKT 2016-2020.pdf089-2015 Vedlegg Områdeplan IKT 2016-2020.pdf


Sak 090-2015 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2016

090-2015 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2015 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2016.pdf090-2015 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2016.pdf
090-2015 Vedlegg 01 Fullmakter og matrise 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/090-2015 Vedlegg 01 Fullmakter og matrise 2016.pdf090-2015 Vedlegg 01 Fullmakter og matrise 2016.pdf


Sak 091-2015 Månedsrapport per november 2015

091-2015 Månedsrapport etter november 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/091-2015 Månedsrapport etter november 2015.pdf091-2015 Månedsrapport etter november 2015.pdf
091-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter november 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/091-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter november 2015.pdf091-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport etter november 2015.pdf


Sak 092-2015 Mål og budsjett 2016

092-2015 Mål og budsjett 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/092-2015 Mål og budsjett 2016.pdf092-2015 Mål og budsjett 2016.pdf
092-2015 Vedlegg 01 Mål og budsjett 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/092-2015 Vedlegg 01 Mål og budsjett 2016.pdf092-2015 Vedlegg 01 Mål og budsjett 2016.pdf
092-2015 Vedlegg 02 Møteprotokoll drøftingsmøte 04.12.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/092-2015 Vedlegg 02 Møteprotokoll drøftingsmøte 04.12.15.pdf092-2015 Vedlegg 02 Møteprotokoll drøftingsmøte 04.12.15.pdf
092-2015 Vedlegg 03 Brev om budsjett 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/092-2015 Vedlegg 03 Brev om budsjett 2016.pdf092-2015 Vedlegg 03 Brev om budsjett 2016.pdf
092-2015 Vedlegg 04 Brev om krevende budsjett 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/092-2015 Vedlegg 04 Brev om krevende budsjett 2016.pdf092-2015 Vedlegg 04 Brev om krevende budsjett 2016.pdf
092-2015 Vedlegg 05 Brev om budsjett 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/092-2015 Vedlegg 05 Brev om budsjett 2016.pdf092-2015 Vedlegg 05 Brev om budsjett 2016.pdf
092-2015 Vedlegg 06 Notat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/092-2015 Vedlegg 06 Notat.pdf092-2015 Vedlegg 06 Notat.pdf


Sak 093-2015 Sommerferieavvikling 2016

093-2015 Sommerferieavvikling.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/093-2015 Sommerferieavvikling.pdf093-2015 Sommerferieavvikling.pdf


Sak 094-2015 Mandat for utredning av senger, rehabiliteringsplasser og ortopeditilbud i Sykehuset Innlandet

094-2015 Mandat for utredredning av sengeantall rehabilitering og ortopedi.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/094-2015 Mandat for utredredning av sengeantall rehabilitering og ortopedi.pdf094-2015 Mandat for utredredning av sengeantall rehabilitering og ortopedi.pdf

Sak 095-2015 Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering - høring

095-2015 Høringsdokument.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/095-2015 Høringsdokument.pdf095-2015 Høringsdokument.pdf

Sak 096-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

096-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf096-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
096-2015 Vedlegg 01 Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 01 Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep.pdf096-2015 Vedlegg 01 Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep.pdf
096-2015 Vedlegg 01a Faglige anbefalinger til overgrepsmottak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 01a Faglige anbefalinger til overgrepsmottak.pdf096-2015 Vedlegg 01a Faglige anbefalinger til overgrepsmottak.pdf
096-2015 Vedlegg 01b Veileder for helsetjenesten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 01b Veileder for helsetjenesten.pdf096-2015 Vedlegg 01b Veileder for helsetjenesten.pdf
096-2015 Vedlegg 02 Høringsbrev om styresystem.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 02 Høringsbrev om styresystem.pdf096-2015 Vedlegg 02 Høringsbrev om styresystem.pdf
096-2015 Vedlegg 02a Liste over høringsinstanser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 02a Liste over høringsinstanser.pdf096-2015 Vedlegg 02a Liste over høringsinstanser.pdf
096-2015 Vedlegg 02b Høringsnotat fra HOD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 02b Høringsnotat fra HOD.pdf096-2015 Vedlegg 02b Høringsnotat fra HOD.pdf
096-2015 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19.11.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19.11.15.pdf096-2015 Vedlegg 03 Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19.11.15.pdf
096-2015 Vedlegg 04 Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 04 Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten.pdf096-2015 Vedlegg 04 Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten.pdf
096-2015 Vedlegg 05 Helseforetakenes arbeid med uønskede hendelser.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 05 Helseforetakenes arbeid med uønskede hendelser.pdf096-2015 Vedlegg 05 Helseforetakenes arbeid med uønskede hendelser.pdf
096-2015 Vedlegg 06 Referat fra møte i SIKPU 03.11.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 06 Referat fra møte i SIKPU 03.11.15.pdf096-2015 Vedlegg 06 Referat fra møte i SIKPU 03.11.15.pdf
096-2015 Vedlegg 07 Nasjonal helse- og sykehusplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 07 Nasjonal helse- og sykehusplan.pdf096-2015 Vedlegg 07 Nasjonal helse- og sykehusplan.pdf
096-2015 Vedlegg 07a Kortversjon av Nasjonal helse- og sykehusplan.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 07a Kortversjon av Nasjonal helse- og sykehusplan.pdf096-2015 Vedlegg 07a Kortversjon av Nasjonal helse- og sykehusplan.pdf
096-2015 Vedlegg 07b Nasjonal helse- og sykehusplan presentasjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 07b Nasjonal helse- og sykehusplan presentasjon.pdf096-2015 Vedlegg 07b Nasjonal helse- og sykehusplan presentasjon.pdf
096-2015 Vedlegg 08 Møtereferat - kontaktmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 08 Møtereferat - kontaktmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.pdf096-2015 Vedlegg 08 Møtereferat - kontaktmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.pdf
096-2015 Vedlegg 10 Stadfestet rapport etter tilsyn med medisinsk avd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 10 Stadfestet rapport etter tilsyn med medisinsk avd.pdf096-2015 Vedlegg 10 Stadfestet rapport etter tilsyn med medisinsk avd.pdf
096-2015 Vedlegg 11 Oversendelsesbrev DPH.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 11 Oversendelsesbrev DPH.pdf096-2015 Vedlegg 11 Oversendelsesbrev DPH.pdf
096-2015 Vedlegg 11a Evaluering av omstilling DPH.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/096-2015 Vedlegg 11a Evaluering av omstilling DPH.pdf096-2015 Vedlegg 11a Evaluering av omstilling DPH.pdf


Sak 097-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.