Styremøte 16.12.15

Styremøte, 16.12.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 09.00 og avsluttes klokka 15.00.

Når og hvor

Dato
16.12.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  

Saksliste


Sak 086-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. 11.15


Sak 087-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 07. 11.15


Sak 088-2015 Orientering handlingsplan HR-strategi 2016


Sak 089-2015 Områdeplan IKT 2016-2020 (Digital fornying)


Sak 090-2015 Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2016


Sak 091-2015 Månedsrapport per november 2015


Sak 092-2015 Mål og budsjett 2016


Sak 093-2015 Sommerferieavvikling 2016


Sak 094-2015 Mandat for utredning av senger, rehabiliteringsplasser og ortopeditilbud i Sykehuset Innlandet

Sak 095-2015 Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering - høring

Sak 096-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør


Sak 097-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?