Styremøte 17.06.2016

Styremøte, 17.06.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Kongsvinger, på møterom i 1. etasje. Møtet starter klokka 08.30 og avsluttes klokka 10.00.

Sak 043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.05.16

043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet 26.05.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet 26.05.16.pdf043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet 26.05.16.pdfpdf136846

Sak 044-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.06.16

044-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.06.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/044-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.06.16.pdf044-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 01.06.16.pdfpdf151939

Sak 045-2016 Opptrapping av midler til forskning – økonomisk langtidsplan 2017-2020

045-2016 Forskning ØLP 2017-2020.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/045-2016 Forskning ØLP 2017-2020.pdf045-2016 Forskning ØLP 2017-2020.pdfpdf132332

Sak 046-2016 Månedsrapport per mai 2016

046-2016 Månedsrapport mai 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/046-2016 Månedsrapport mai 2016.pdf046-2016 Månedsrapport mai 2016.pdfpdf74579
046-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter mai 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/046-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter mai 2016.pdf046-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter mai 2016.pdfpdf790082

Sak 047-2016 Digital fornying og økt satsing på IKT området

047-2016 Orientering om digital fornying.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/047-2016 Orientering om digital fornying.pdf047-2016 Orientering om digital fornying.pdfpdf221768

Sak 048-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder

048-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf048-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfpdf56501
048-2016 Vedlegg 01 Fra aksjonsgruppe La Solås leve.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 01 Fra aksjonsgruppe La Solås leve.pdf048-2016 Vedlegg 01 Fra aksjonsgruppe La Solås leve.pdfpdf1449201
048-2016 Vedlegg 02 Varsel om tilsyn.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 02 Varsel om tilsyn.pdf048-2016 Vedlegg 02 Varsel om tilsyn.pdfpdf2902290
048-2016 Vedlegg 03 Protokoll styremøte HSØ 21.04.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 03 Protokoll styremøte HSØ 21.04.16.pdf048-2016 Vedlegg 03 Protokoll styremøte HSØ 21.04.16.pdfpdf247714
048-2016 Vedlegg 04 Valg av ny leder for Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 04 Valg av ny leder for Brukerutvalget.pdf048-2016 Vedlegg 04 Valg av ny leder for Brukerutvalget.pdfpdf49128
048-2016 Vedlegg 05 Tertialrapport innkjøpsvirksomhet - 1 tertial 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 05 Tertialrapport innkjøpsvirksomhet - 1 tertial 2016.pdf048-2016 Vedlegg 05 Tertialrapport innkjøpsvirksomhet - 1 tertial 2016.pdfpdf1246358
048-2016 Vedlegg 06 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 06 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.pdf048-2016 Vedlegg 06 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.pdfpdf150948
048-2016 Vedlegg 07 Referat fra møte i SIKPU 10.05.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 07 Referat fra møte i SIKPU 10.05.16.pdf048-2016 Vedlegg 07 Referat fra møte i SIKPU 10.05.16.pdfpdf127564
048-2016 Vedlegg 08 Protokoll fra foretaksmøte 08.06.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 08 Protokoll fra foretaksmøte 08.06.16.pdf048-2016 Vedlegg 08 Protokoll fra foretaksmøte 08.06.16.pdfpdf523451
048-2016 Vedlegg 09 Møtereferat fra møte med askjonsgruppa Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 09 Møtereferat fra møte med askjonsgruppa Kongsvinger.pdf048-2016 Vedlegg 09 Møtereferat fra møte med askjonsgruppa Kongsvinger.pdfpdf78349
048-2016 Vedlegg 10 Resolusjon vedtatt ved årsmøtet for Oppland legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/048-2016 Vedlegg 10 Resolusjon vedtatt ved årsmøtet for Oppland legeforening.pdf048-2016 Vedlegg 10 Resolusjon vedtatt ved årsmøtet for Oppland legeforening.pdfpdf119433

Sak 049-2016 Eventuelt

Ingen dokumeter.

Når og hvor

Dato
17.06.2016 
Klokkeslett
08:30-10:00
Sted
  
Fant du det du lette etter?