Styremøte 18.03.2016

Styremøte, 18.03.2016-18.08.2016

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i SI Brumunddal, på møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 08.30 og slutter klokka 14.00.

Styredokumenter

Sak 011-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 11.02, og fra ekstraordinært telefonstyremøte 17.02.16

011-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 11.02 og 17.02.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/011-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 11.02 og 17.02.16.pdf011-2016 Godkjenning av protokoller fra styremøte 11.02 og 17.02.16.pdfpdf130031

Sak 012-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.02.16

012-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.02.16.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/012-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.02.16.pdf012-2016 Referat fra møte i Brukerutvalget 03.02.16.pdfpdf129307
012-2016 Vedlegg 01 Om revmaavd. Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/012-2016 Vedlegg 01 Om revmaavd. Kongsvinger.pdf012-2016 Vedlegg 01 Om revmaavd. Kongsvinger.pdfpdf82797

Sak 013-2016 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

013-2016 Erklæring for ledernes ansettelsesvilkår 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/013-2016 Erklæring for ledernes ansettelsesvilkår 2015.pdf013-2016 Erklæring for ledernes ansettelsesvilkår 2015.pdfpdf196975
013-2016 Vedlegg 3 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/013-2016 Vedlegg 3 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdf013-2016 Vedlegg 3 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfpdf2312909
013-2016 Vedlegg 4 Arbeidsavtale AD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/013-2016 Vedlegg 4 Arbeidsavtale AD.pdf013-2016 Vedlegg 4 Arbeidsavtale AD.pdfpdf187641

Sak 014-2016 Status organisering, ledelse, kompetanse og ressurser

014-2016 Organisering kompetanse og ressurser 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/014-2016 Organisering kompetanse og ressurser 2016.pdf014-2016 Organisering kompetanse og ressurser 2016.pdfpdf214931
014-2016 Vedlegg 1 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/014-2016 Vedlegg 1 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdf014-2016 Vedlegg 1 Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak.pdfpdf118710
014-2016 Vedlegg 2 Aldersfordeling legekategorier januar 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/014-2016 Vedlegg 2 Aldersfordeling legekategorier januar 2016.pdf014-2016 Vedlegg 2 Aldersfordeling legekategorier januar 2016.pdfpdf84060
014-2016 Vedlegg 3 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier januar 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/014-2016 Vedlegg 3 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier januar 2016.pdf014-2016 Vedlegg 3 Aldersfordeling utvalgte stillingskategorier januar 2016.pdfpdf100016

Sak 015-2016 Årsrapport 2015 med årsberetning, årsresultat og balanse 2015

015-2016-1 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/015-2016-1 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse 2015.pdf015-2016-1 Årsrapport med årsberetning årsregnskap og balanse 2015.pdfpdf81948
015-2016-2 Vedlegg 01 Årsrapport 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/015-2016-2 Vedlegg 01 Årsrapport 2015.pdf015-2016-2 Vedlegg 01 Årsrapport 2015.pdfpdf2390703

Sak 016-2016 Månedsrapport per februar 2016

016-2016 Månedsrapport etter februar 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/016-2016 Månedsrapport etter februar 2016.pdf016-2016 Månedsrapport etter februar 2016.pdfpdf57071
016-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter februar 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/016-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter februar 2016.pdf016-2016 Vedlegg 01 Månedsrapport etter februar 2016.pdfpdf700201

Sak 017-2016 Oppdrag og bestilling 2016 og plan for virksomhetsstyring

017-2016 Oppdrag og bestilling 2016 og plan for virksomhetsstyring.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/017-2016 Oppdrag og bestilling 2016 og plan for virksomhetsstyring.pdf017-2016 Oppdrag og bestilling 2016 og plan for virksomhetsstyring.pdfpdf174549
017-2016 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/017-2016 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2016.pdf017-2016 Vedlegg 01 Oppdrag og bestilling 2016.pdfpdf359240
017-2016 Vedlegg 02 Protokoll foretaksmøte.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/017-2016 Vedlegg 02 Protokoll foretaksmøte.pdf017-2016 Vedlegg 02 Protokoll foretaksmøte.pdfpdf1099209
017-2016 Vedlegg 03 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/017-2016 Vedlegg 03 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016.pdf017-2016 Vedlegg 03 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016.pdfpdf91556
017-2016 Vedlegg 04 Lederavtale 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/017-2016 Vedlegg 04 Lederavtale 2016.pdf017-2016 Vedlegg 04 Lederavtale 2016.pdfpdf119886
017-2016 Vedlegg 05 Definisjonskatalog 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/017-2016 Vedlegg 05 Definisjonskatalog 2016.pdf017-2016 Vedlegg 05 Definisjonskatalog 2016.pdfpdf409289
017-2016 Vedlegg 06 Årsplan for styremøter i SI 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/017-2016 Vedlegg 06 Årsplan for styremøter i SI 2016.pdf017-2016 Vedlegg 06 Årsplan for styremøter i SI 2016.pdfpdf104921

Sak 018-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder

018-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdf018-2016 Orienteringer fra administrerende direktør og styreleder.pdfpdf237416
018-2016 Vedlegg 01 Årsmelding pasient- og brukerombudet 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 01 Årsmelding pasient- og brukerombudet 2015.pdf018-2016 Vedlegg 01 Årsmelding pasient- og brukerombudet 2015.pdfpdf835628
018-2016 Vedlegg 02 Tilsyn 17.03.-07.04.2014 - Andre forhold.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 02 Tilsyn 17.03.-07.04.2014 - Andre forhold.pdf018-2016 Vedlegg 02 Tilsyn 17.03.-07.04.2014 - Andre forhold.pdfpdf1246606
018-2016 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdf018-2016 Vedlegg 03 Protokoll foretaksmøte.pdfpdf1063884
018-2016 Vedlegg 04 Forelegg.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 04 Forelegg.pdf018-2016 Vedlegg 04 Forelegg.pdfpdf1253751
018-2016 Vedlegg 05 Aksjonsgruppa Kongsvinger - møtereferat.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 05 Aksjonsgruppa Kongsvinger - møtereferat.pdf018-2016 Vedlegg 05 Aksjonsgruppa Kongsvinger - møtereferat.pdfpdf1265054
018-2016 Vedlegg 06 Vedtak i styresak 006-2016 fra styremøtet 11. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 06 Vedtak i styresak 006-2016 fra styremøtet 11. februar 2016.pdf018-2016 Vedlegg 06 Vedtak i styresak 006-2016 fra styremøtet 11. februar 2016.pdfpdf88758
018-2016 Vedlegg 07 Notat med arbeidsgruppens vurderinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 07 Notat med arbeidsgruppens vurderinger.pdf018-2016 Vedlegg 07 Notat med arbeidsgruppens vurderinger.pdfpdf606803
018-2016 Vedlegg 08 Ledelsesrapport januar 2016 HSØ.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2016/018-2016 Vedlegg 08 Ledelsesrapport januar 2016 HSØ.pdf018-2016 Vedlegg 08 Ledelsesrapport januar 2016 HSØ.pdfpdf2619498

Sak 019-2016 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Når og hvor

Dato
18.03.2016-18.08.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?