Styremøte 18.06.15

Styremøte , 18.06.2015

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes på First Hotel Grand, Odense. Møtet starter klokka16.30 og er ferdig klokka 19.00.

Når og hvor

Dato
18.06.2015 
Klokkeslett
16:30-19:00 

Saksliste

Sak 054-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.05.15

054-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.05.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/054-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.05.15.pdf054-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.05.15.pdf

Sak 055-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 19.-20.15

055-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 19. og 20.05.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/055-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 19. og 20.05.15.pdf055-2015 Referat fra møte i Brukerutvalget 19. og 20.05.15.pdf

Sak 056-2015 Månedsrapport per 31. mai 2015

056-2015 Månedsrapport etter mai 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/056-2015 Månedsrapport etter mai 2015.pdf056-2015 Månedsrapport etter mai 2015.pdf
056-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport SI etter mai 2015.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/056-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport SI etter mai 2015.pdf056-2015 Vedlegg 01 Månedsrapport SI etter mai 2015.pdf


Sak 057-2015 Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet - mål og vurderingskriterier

057-2015 Videreføring av tidligfaseplanlegging i SI - mål og vurderingskriterier.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/057-2015 Videreføring av tidligfaseplanlegging i SI - mål og vurderingskriterier.pdf057-2015 Videreføring av tidligfaseplanlegging i SI - mål og vurderingskriterier.pdf


Sak 058-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør

058-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf058-2015 Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør.pdf
058-2015 Vedlegg 01 Retningslinjer for godtgjøring av brukerrepresentanter.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 01 Retningslinjer for godtgjøring av brukerrepresentanter.pdf058-2015 Vedlegg 01 Retningslinjer for godtgjøring av brukerrepresentanter.pdf
058-2015 Vedlegg 02 Tilsvar HOD.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 02 Tilsvar HOD.pdf058-2015 Vedlegg 02 Tilsvar HOD.pdf
058-2015 Vedlegg 02a Brev om Solås.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 02a Brev om Solås.pdf058-2015 Vedlegg 02a Brev om Solås.pdf
058-2015 Vedlegg 03 Følgebrev (903344).pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 03 Følgebrev (903344).pdf058-2015 Vedlegg 03 Følgebrev (903344).pdf
058-2015 Vedlegg 03a Spørsmål 1045 til skriftlig besvarelse (903342).pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 03a Spørsmål 1045 til skriftlig besvarelse (903342).pdf058-2015 Vedlegg 03a Spørsmål 1045 til skriftlig besvarelse (903342).pdf
058-2015 Vedlegg 03b Svar sendt HOD 02.06.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 03b Svar sendt HOD 02.06.15.pdf058-2015 Vedlegg 03b Svar sendt HOD 02.06.15.pdf
058-2015 Vedlegg 04 Varsel om tilsyn ved behandling av pasienter med hjerneslag.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 04 Varsel om tilsyn ved behandling av pasienter med hjerneslag.PDF058-2015 Vedlegg 04 Varsel om tilsyn ved behandling av pasienter med hjerneslag.PDF
058-2015 Vedlegg 05 Foreløpig rapport fra tilsyn.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 05 Foreløpig rapport fra tilsyn.PDF058-2015 Vedlegg 05 Foreløpig rapport fra tilsyn.PDF
058-2015 Vedlegg 06 Ressursbehovet innen medisinsk fysikk.PDFhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 06 Ressursbehovet innen medisinsk fysikk.PDF058-2015 Vedlegg 06 Ressursbehovet innen medisinsk fysikk.PDF
058-2015 Vedlegg 07 Avtalen med Fekjær.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 07 Avtalen med Fekjær.pdf058-2015 Vedlegg 07 Avtalen med Fekjær.pdf
058-2015 Vedlegg 07a Info til styret - avtalen med Fekjær.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 07a Info til styret - avtalen med Fekjær.pdf058-2015 Vedlegg 07a Info til styret - avtalen med Fekjær.pdf
058-2015 Vedlegg 08 Oppsigelse av avtale Kongsvinger og Ahus 27.05.15.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 08 Oppsigelse av avtale Kongsvinger og Ahus 27.05.15.pdf058-2015 Vedlegg 08 Oppsigelse av avtale Kongsvinger og Ahus 27.05.15.pdf
058-2015 Vedlegg 08a Divisjon Kongsvinger.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 08a Divisjon Kongsvinger.pdf058-2015 Vedlegg 08a Divisjon Kongsvinger.pdf
058-2015 Vedlegg 09 Budsjett 2015-2016 - info vedr. styresak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 09 Budsjett 2015-2016 - info vedr. styresak.pdf058-2015 Vedlegg 09 Budsjett 2015-2016 - info vedr. styresak.pdf
058-2015 Vedlegg 09a Budsjett 2015-2016 - info vedr. styresak.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 09a Budsjett 2015-2016 - info vedr. styresak.pdf058-2015 Vedlegg 09a Budsjett 2015-2016 - info vedr. styresak.pdf
058-2015 Vedlegg 09b Brev fra TV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 09b Brev fra TV.pdf058-2015 Vedlegg 09b Brev fra TV.pdf
058-2015 Vedlegg 10 Styresak HSØ 044-2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/058-2015 Vedlegg 10 Styresak HSØ 044-2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf058-2015 Vedlegg 10 Styresak HSØ 044-2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019.pdf


Sak 059-2015 Eventuelt

Ingen dokumenter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.